İşkur Eski Hükümlü 2022 Hibe Desteği Projesi

10.01.2022
İşkur Eski Hükümlü 2022 Hibe Desteği Projesi

Eski hükümlülere 2022 yılında da İş-kur tarafından destek verilecek. Hibe şartlarını taşıyanlar başvuru tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. İçeriğimizde eski hükümlülere hibe şartları, başvuruların ne zaman yapılacağı, kredi desteği ve hükümlülere kendi işlerini kurma projeleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. İş-kur eski hükümlü hibe desteğine başvurularda eski hükümlü kendi işini kurma projesi başvuru formu nasıl doldurulur, İş-kur engelli ve eski hükümlü istihdamı 2021/1. dönemi proje başvuruları ne zaman sona erecek tüm merak edilenleri yazımızdan öğrenebilirsiniz.

İŞKUR Eski Hükümlü Hibe Desteği 2022 Yılında Devam Ediyor

Eski hükümlü vatandaşlarımızın Türkiye İş kurumu Engelli ve Eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları amacıyla işyeri açma hibe desteği olarak 50 bin lira hibe verecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları ile Türkiye İşçi Sendikaları konfederasyonları işbirliğiyle eski hükümlülerin ve engellilerin iş hayatına kazandırılması ve kendi işlerini kurmaları amacıyla proje desteği veriliyor. Aşağıda detaylarını verdiğimiz projeleri hazırlayanlar, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirecek. Detaylar haberimizde..

Eski Hükümlülere Kendi İşini Kurma Hibe Desteği 2022 Başvuruları Başladı

İşkur 2022 yılında da kendi işini kurmak ve meslek sahibi olmak isteyen eski hükümlüler ve engellilerin projelerini desteklemeye devam ediyor. İş kur kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik 2021 yılı/1. dönemine ait hibe proje başvurularını Kasım ayı itibari ile başlattığını duyurmuştu.  İş kur tarafından sağlanan bu destek ile engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerin başvuruları son başvuru tarihine kadar İşkur  İl Müdürlüklerine ve Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletilmesi ile başvurular alınacaktır.

2021/1. Dönem başvuruları 23 Kasım itibariyle başlatıldı. Başvuru rehberinden tüm detayları inceleyebilirsiniz. En geç 18 Aralık tarihine kadar başvurular alınacaktır.

2021/1. Dönem Başvuruları ile ilgili detaylar için tıklayınız.

İŞKUR Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı 2021/1 Dönemi Proje Başvuruları

Eski hükümlü kendi işini kurma projesi başvuru formu 2021/1 dönemi için doldurarak İşkur Müdürlüklerine ileten eski hükümlü ve engellilerin başvuruları kabul edilecektir. Aşağıdaki başvuru rehberi ve formuna göre hazırlanacak projelerin;

 • Engellilerin kendi işini kurmaları,
 • Eski hükümlülerin kendi işini kurmaları,
 •  Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik,
 • Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik,
 • Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik,
 • Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Yönetmelik için tıklayınız.

İŞKUR Engelli Hibe Desteği 2022 Başvuru Formu

Başvuru formları;

İŞKUR Engelli Hibe Desteği 2022 Başvurularda İstenen Evraklar

 • Talep dilekçesi,
 • Proje Başvuru formu,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
 • Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler, Bütçe tablosu, başvuru formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 45 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje,
 • Engelli sağlık kurulu raporu’nun aslı gibi yapılmış örneği Hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir,
 • Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki 1 ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
 • Hayvancılık ve tarım projelerinde Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.)
 • Herhangi bir icra dosyasının olmadığına ilişkin taahhütname ve
 • Adli sicil kaydı sorgulama belgesi belgeler ile başvuru yapılmalıdır.

Eski Hükümlülere Ve Engellilere İşyeri Açma Hibe Desteği

Yukarıdaki projelerin desteklenmesi kapsamında engelliler için 50 bin liraya kadar, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına kadar yani 44 bin 145 TL kadar (kuruluş desteği) iş kurma hibe desteği sağlanacaktır.

Eski Hükümlülere 65 Bin Lira İşyeri Açma Hibe Desteği

İş Kur engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işgücü piyasasında yer almalarını temel görev bilerek bu farkındalıkla hizmet veren bir kurumdur. Bu kapsamda dönem dönem engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına olanak sağlayacak programlar düzenlenmektedir.

Engelli vatandaşlarımız ve hüküm giymiş eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları amacıyla verilecek 50 bin lira hibe desteği proje karşılığında aranan şartları taşıyan eski hükümlülere verilecek. İstihdamın sağlanması amacıyla yürütülen bu proje kapsamında verilecek olan 50 bin lira hibe  desteğinden yararlanabilmek için başvuruların yapılması ve aranan şartların sağlanması gerekiyor.

Engellilere İşkur 50 bin lira İşyeri açma desteği için tıklayınız.

Mahkuma Kredi Desteği İçin Eski Hükümlü Hibe Projeleri Nelerdir?

Engelli ve eski hükümlülerin hibe desteği alabilmesi için aşağıdaki projeleri hayata geçirmeleri gerekiyor.

Eski hükümlü projeleri;

 • Eski hükümlü vatandaşlarımızın işe başlamalarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim projeleri,
 • Eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdam için iş bulmalarını kolaylaştırmak için destek teknoloji projeleri,
 • Eski hükümlü vatandaşlarımızın iş başı yaptıktan sonra girilen işe uyum sağlayabilmeleri için geliştirilen projeler
 • Eski hükümlü vatandaşlarımızın işyeri açmak için hazırlanan projeler
 • Koruma işyeri destekleri için uygulanan projeler için 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanmaktadır.

Proje başvurusunu yapan eski hükümlülerin ve engellilerin projeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilerek puanlanıyor.

 • Tasarım ve uygulama kapasitesi; Puan = 60 (60 puan) Beklenen sonuçlar: Puan:5
  • İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar: Puan: 10
  • Projenin amacı, hedefleri ve gerekliliği: Puan: 15
  • Projenin konusu, uygulaması, faaliyetler, riskler: Puan: 10
  • Projenin tasarımı ve uygunluklar: Puan: 20
 • İstihdama katkı Puan: 20
 • Bütçe yapısı Puan: 10
 • Sürdürülebilirlik Puan: 20

Bu kriterler göz önüne alınarak bir projenin başarılı olabilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi belirtilen kriterlerde puanlamaya tabi tutuluyor. Tam puan alan vatandaşlarımızın hibe desteği için başvuruların olumlu olarak değerlendirileceği belirtiliyor.

Eski Hükümlülerin Hibe Desteği Başvurularında İstenen Evraklar

Eski hükümlülerin istihdam sağlanması amacıyla verilen 50 bin lira hibe desteği başvurularında istenen evraklar;

 • Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak Talep dilekçesi,
 • Proje Başvuru Formu,
 • Kimlik fotokopisi ,
 • Kurulacak işle ilgili olarak diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
 • İşkur tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
 • Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler, Bütçe tablosu, Vergi Dairesinden proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
 • Hayvancılık ve tarım projelerinde “İşletme Belgesi” örneği gibi belgeler istenmektedir.

Eski Hükümlü Proje Başvuru Formu için tıklayınız.

Eski Hükümlüler İçin Hibe Desteği Şartları

Eski hükümlülere verilecek olan hibe desteğinden yararlanmak için gerekli şartlar;

 1. İş kur tarafından düzenlenen Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 2. Başvuru için belirlenen yaş şartını sağlıyor olmak yani 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını çeken Eski hükümlü olmak,
 4. Herhangi bir SGK kurumundan emekli olmamak,
 5. Kendi adına kayıtlı dükkan sahibi olmamak esnaf olmamak
 6. Kuracağı işyeri ile aynı il sınırları içinde oturmak,
 7. İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 8. Açılacak dükkanın ve kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak şartını sağlayan eski hükümlülere hibe desteği verilecektir.
Eski Hükümlüler İçin Hibe Desteği Şartları
Eski Hükümlüler İçin Hibe Desteği Şartları

Eski Hükümlülere Ne kadar Hibe Verilecek?

Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir.

Yani 2021 yılı için Brüt asgari ücret 3.577,50 TL. olduğundan * 15 =  53.662 TL ” Kuruluş desteği” hibesi verilecektir.

Kendi İşini Kurmak İsteyen Engellilere Ne Kadar Destek Verilecek?

Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,

İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL,

Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

Bu destekler kapsamında kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir.

Eski Hükümlülere Hibe Başvuruları Ne Zaman Sona Erecek?

Türkiye İş Kurumunun il Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine proje teklifleri ile başvuruları yapabilirler. Elden veya posta ile yapılacak başvurular haricinde İl müdürlüklerine hizmet merkezlerine bu tarihe kadar yapılmayan başvurular kabul  edilmez.

İş kurumunun İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından incelenen projelerde eksiklik görüldüğü takdirde evrakların tamamlanması için ek süre istenebilir. Her yılın Haziran ve Aralık aylarında başvuru yapılabilmektedir.

İŞKUR kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik 2021 yılı/2. dönemine ait hibe proje başvuruların Son Başvuru tarihi 17 Temmuz 2021′ dir.

İş kurmak isteyen Esnafa nefes kredisi veriyor. Bu kredilerden de yararlanabilirsiniz.

Desteklenmeyen Giderler Nelerdir?

Eski Hükümlü ve Engelli hibe desteği projelerinde destek verilmeyen giderler;

 • İşyeri kirası,
 • Depozito,
 • İşlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
 • Kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,
 • Çalışanların ücretleri,
 • Elektrik,
 • Su,
 • İletişim vb. abonelik ücretleri,
 • Harç, vergi, resim çeşitli üyelik ücretleri,
 • Cezalar,
 • Korumalı işyerinde çalışacak personele ödenecek seyahat masrafları ve harcırahları,
 • Motorlu taşıtlara ilişkin alım, kiralama, vergi, yakıt vb. giderler,
 • İşin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedellerine destek verilmez.

Engelli ya da hükümlüler 2021 yılı Ocak aylarında başvuruda bulunabilirler.

YORUMLAR

 1. Özgür dedi ki:

  Kredi ye ihtiyacım var dir ufak bi mevla en azından borclarimi kapatacak kadar emin olun sıkıntısız bi şekilde ödeyeceğime söz veriyorum

  1. Ertan dedi ki:

   Kiredi.borçlarimi.bir.bankayatop.layip.ödemek.istiyorum.