İşkur Eski Hükümlü 2023 Hibe Desteği Projesi

02.01.2023
İşkur Eski Hükümlü 2023 Hibe Desteği Projesi

Eski hükümlülere İş-kur tarafından destek verilecek. Hibe şartlarını taşıyanlar başvuru tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. İçeriğimizde eski hükümlülere hibe şartları, başvuruların ne zaman yapılacağı, kredi desteği ve hükümlülere kendi işlerini kurma projeleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. İş-kur eski hükümlü hibe desteğine başvurularda eski hükümlü kendi işini kurma projesi başvuru formu nasıl doldurulur, İş-kur engelli ve eski hükümlü istihdamı 2021/1. dönemi proje başvuruları ne zaman sona erecek tüm merak edilenleri yazımızdan öğrenebilirsiniz.

İŞKUR Eski Hükümlü Hibe Desteği Devam Ediyor!

Eski hükümlü vatandaşlarımızın Türkiye İş kurumu Engelli ve Eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları amacıyla işyeri açma hibe desteği olarak 50 bin lira hibe verecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları ile Türkiye İşçi Sendikaları konfederasyonları işbirliğiyle eski hükümlülerin ve engellilerin iş hayatına kazandırılması ve kendi işlerini kurmaları amacıyla proje desteği veriliyor. Aşağıda detaylarını verdiğimiz projeleri hazırlayanlar, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirecek. Detaylar haberimizde..

Eski Hükümlülere Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Başvuruları Başladı!

İşkur, kendi işini kurmak ve meslek sahibi olmak isteyen eski hükümlüler ve engellilerin projelerini desteklemeye devam ediyor. İş kur kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik 2021 yılı/1. dönemine ait hibe proje başvurularını Kasım ayı itibari ile başlattığını duyurmuştu.  İş kur tarafından sağlanan bu destek ile engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerin başvuruları son başvuru tarihine kadar İşkur  İl Müdürlüklerine ve Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletilmesi ile başvurular alınacaktır.

2021/1. Dönem başvuruları 23 Kasım itibariyle başlatıldı. Başvuru rehberinden tüm detayları inceleyebilirsiniz. En geç 18 Aralık tarihine kadar başvurular alınacaktır.

İŞKUR Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı 2021/1 Dönemi Proje Başvuruları

Eski hükümlü kendi işini kurma projesi başvuru formu 2021/1 dönemi için doldurarak İşkur Müdürlüklerine ileten eski hükümlü ve engellilerin başvuruları kabul edilecektir. Aşağıdaki başvuru rehberi ve formuna göre hazırlanacak projelerin;

 • Engellilerin kendi işini kurmaları,
 • Eski hükümlülerin kendi işini kurmaları,
 •  Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik,
 • Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik,
 • Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik,
 • Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Yönetmelik için tıklayınız.

İŞKUR Engelli Hibe Desteği Başvuru Formu

Başvuru formları;

İŞKUR Engelli Hibe Desteği Başvurularda İstenen Evraklar Nelerdir?

İşkur engelli hibe desteği başvurularında gerekli olan evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Talep dilekçesi
 • Proje Başvuru formu
 • Kimlik fotokopisi
 • Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği
 • Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler, Bütçe tablosu, başvuru formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 45 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje
 • Engelli sağlık kurulu raporu’nun aslı gibi yapılmış örneği Hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir
 • Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki 1 ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge
 • Hayvancılık ve tarım projelerinde Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.)
 • Herhangi bir icra dosyasının olmadığına ilişkin taahhütname ve
 • Adli sicil kaydı sorgulama belgesi belgeler ile başvuru yapılmalıdır.

Eski Hükümlülere Ve Engellilere İşyeri Açma Hibe Desteği

Yukarıdaki projelerin desteklenmesi kapsamında engelliler için 50 bin liraya kadar, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına kadar yani 44 bin 145 TL kadar (kuruluş desteği) iş kurma hibe desteği sağlanacaktır.

Eski Hükümlülere 65 Bin Lira İşyeri Açma Hibe Desteği

İş Kur engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işgücü piyasasında yer almalarını temel görev bilerek bu farkındalıkla hizmet veren bir kurumdur. Bu kapsamda dönem dönem engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına olanak sağlayacak programlar düzenlenmektedir.

Eski Hükümlülere 65 Bin Lira İşyeri Açma Hibe Desteği

Engelli vatandaşlarımız ve hüküm giymiş eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları amacıyla verilecek 50 bin lira hibe desteği proje karşılığında aranan şartları taşıyan eski hükümlülere verilecek. İstihdamın sağlanması amacıyla yürütülen bu proje kapsamında verilecek olan 50 bin lira hibe  desteğinden yararlanabilmek için başvuruların yapılması ve aranan şartların sağlanması gerekiyor.

Engellilere İşkur 50 bin lira İşyeri açma desteği için tıklayınız.

Mahkuma Kredi Desteği İçin Eski Hükümlü Hibe Projeleri Nelerdir?

Engelli ve eski hükümlülerin hibe desteği alabilmesi için aşağıdaki projeleri hayata geçirmeleri gerekiyor.

Eski hükümlü projeleri;

 • Eski hükümlü vatandaşlarımızın işe başlamalarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim projeleri,
 • Eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdam için iş bulmalarını kolaylaştırmak için destek teknoloji projeleri,
 • Eski hükümlü vatandaşlarımızın iş başı yaptıktan sonra girilen işe uyum sağlayabilmeleri için geliştirilen projeler
 • Eski hükümlü vatandaşlarımızın işyeri açmak için hazırlanan projeler
 • Koruma işyeri destekleri için uygulanan projeler için 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanmaktadır.

Proje başvurusunu yapan eski hükümlülerin ve engellilerin projeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilerek puanlanıyor.

 • Tasarım ve uygulama kapasitesi; Puan = 60 (60 puan) Beklenen sonuçlar: Puan:5
  • İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar: Puan: 10
  • Projenin amacı, hedefleri ve gerekliliği: Puan: 15
  • Projenin konusu, uygulaması, faaliyetler, riskler: Puan: 10
  • Projenin tasarımı ve uygunluklar: Puan: 20
 • İstihdama katkı Puan: 20
 • Bütçe yapısı Puan: 10
 • Sürdürülebilirlik Puan: 20

Bu kriterler göz önüne alınarak bir projenin başarılı olabilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi belirtilen kriterlerde puanlamaya tabi tutuluyor. Tam puan alan vatandaşlarımızın hibe desteği için başvuruların olumlu olarak değerlendirileceği belirtiliyor.

Eski Hükümlülerin Hibe Desteği Başvurularında İstenen Evraklar

Eski hükümlülerin istihdam sağlanması amacıyla verilen 50 bin lira hibe desteği başvurularında istenen evraklar;

 • Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak Talep dilekçesi,
 • Proje Başvuru Formu,
 • Kimlik fotokopisi ,
 • Kurulacak işle ilgili olarak diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
 • İşkur tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
 • Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler, Bütçe tablosu, Vergi Dairesinden proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
 • Hayvancılık ve tarım projelerinde “İşletme Belgesi” örneği gibi belgeler istenmektedir.

Eski Hükümlü Proje Başvuru Formu için tıklayınız.

Eski Hükümlüler İçin Hibe Desteği Şartları

Eski hükümlülere verilecek olan hibe desteğinden yararlanmak için gerekli şartlar;

 1. İş kur tarafından düzenlenen Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 2. Başvuru için belirlenen yaş şartını sağlıyor olmak yani 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını çeken Eski hükümlü olmak,
 4. Herhangi bir SGK kurumundan emekli olmamak,
 5. Kendi adına kayıtlı dükkan sahibi olmamak esnaf olmamak
 6. Kuracağı işyeri ile aynı il sınırları içinde oturmak,
 7. İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 8. Açılacak dükkanın ve kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak şartını sağlayan eski hükümlülere hibe desteği verilecektir.
Eski Hükümlüler İçin Hibe Desteği Şartları
Eski Hükümlüler İçin Hibe Desteği Şartları

Eski Hükümlülere Ne kadar Hibe Verilecek?

Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir.

Yani 2021 yılı için Brüt asgari ücret 3.577,50 TL. olduğundan * 15 =  53.662 TL ” Kuruluş desteği” hibesi verilecektir.

Kendi İşini Kurmak İsteyen Engellilere Ne Kadar Destek Verilecek?

Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,

İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL,

Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

Bu destekler kapsamında kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir.

Eski Hükümlülere Hibe Başvuruları Ne Zaman Sona Erecek?

Türkiye İş Kurumunun il Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine proje teklifleri ile başvuruları yapabilirler. Elden veya posta ile yapılacak başvurular haricinde İl müdürlüklerine hizmet merkezlerine bu tarihe kadar yapılmayan başvurular kabul  edilmez.

İş kurumunun İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından incelenen projelerde eksiklik görüldüğü takdirde evrakların tamamlanması için ek süre istenebilir. Her yılın Haziran ve Aralık aylarında başvuru yapılabilmektedir.

İŞKUR kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik 2021 yılı/2. dönemine ait hibe proje başvuruların Son Başvuru tarihi 17 Temmuz 2021′ dir.

İş kurmak isteyen Esnafa nefes kredisi veriyor. Bu kredilerden de yararlanabilirsiniz.

Desteklenmeyen Giderler Nelerdir?

Eski Hükümlü ve Engelli hibe desteği projelerinde destek verilmeyen giderler;

 • İşyeri kirası,
 • Depozito,
 • İşlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
 • Kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,
 • Çalışanların ücretleri,
 • Elektrik,
 • Su,
 • İletişim vb. abonelik ücretleri,
 • Harç, vergi, resim çeşitli üyelik ücretleri,
 • Cezalar,
 • Korumalı işyerinde çalışacak personele ödenecek seyahat masrafları ve harcırahları,
 • Motorlu taşıtlara ilişkin alım, kiralama, vergi, yakıt vb. giderler,
 • İşin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedellerine destek verilmez.

Engelli ya da hükümlüler 2021 yılı Ocak aylarında başvuruda bulunabilirler.

YORUMLAR

 1. Özgür dedi ki:

  Kredi ye ihtiyacım var dir ufak bi mevla en azından borclarimi kapatacak kadar emin olun sıkıntısız bi şekilde ödeyeceğime söz veriyorum

  1. Ertan dedi ki:

   Kiredi.borçlarimi.bir.bankayatop.layip.ödemek.istiyorum.

 2. Keleş dedi ki:

  Askari ucretin 15 katı kadar destek deniyor demir dograma atölyesiicin projem onaylandı demirbaş listem 29 binlira kurumdan istediğim bana verdiği 23binlira zaten piyasa bozuk kaliteli makina alınmaz bu parayla bir ikincisi 3 sene iflas etmiceksinmiş fabrikalar işci atyor konkorda ya çıkıyorlar valla amacını karşılamayan bir proje ile karşı karşıyayız. Bizleri işe almıyor devlet aldığınıda enazbir bakanyeğeni ise neyse . bin şükür ama allah düşürmesin. keleş özcan

 3. Sinan dedi ki:

  yaw kardeşim diyorsunuzki eski hükümlüye hibe desteği adı öyle işin şeyi farklı istediğiniz taleplerle söylediğiniz kredi eşleşmiyor hükümlülerden istediğiniz bir yer açması gerek miş ondan sonra faturalandıracakmışsın felan yaw adamın öyle işyeri açacak parası olsa sizden neden destek alsın kardeşim sizce mantıklımı bu tamam para elden vermeyin ama buna bir çözüm bulun saçmalıktan ibaret

 4. Hükümözlü dedi ki:

  Ben eski mahkumum 4/2 yattım. Denetimli serbestlik 3 yıla çıkacak mı? 5 yıl ceza indirimi var mı?

 5. Bulent dedi ki:

  Topluma kazandiracagiz diyorsunuz fakat tam tersi oluyor inandırıcı gelmiyor artık inanmıyorum da şimdi arkadaşlar sizlere başımdan geçen bir olayı paylaşmak istedim ufak bir kesit şimdiden okuduğunuz için teşekkür ederim Tabiki herkes gibi iş için iskura gittim eskiden olduğu gibi yine bir kalabalık yoğunluk herkes sıraya girmiş tabi uzun bir süreden sonra sıra bana geldi arkamda onca insan kayıt yaptırmak için kimlik verdim tabi vesayre sorulardan sonra sagima soluma şöyle bir bakindim sesimi alcaltaraktan ben ceza evinden cikali bir kaç ay oluyor bana göre bir iş teklifiniz varmı derken ortalıkta bir sessizlik sanki herkes kulağını bana vermiş hem bakıyor ve dinliyorlar di işte o an yüzüm yere düştü utancimdan ve okadar alcaltilmis bir insan gibi gördüm ki kendimi dedim ki Kendi kendime Allah kimseyi dusmanimi dâhi düşürmesin bu duruma toplumdan biz ayıklanmışiz hiç önemli değil Allah’a şükürler olsun canımız sağ olduktan sonra gerisi hikaye basimizda önce Allah sonra reis illaki bunada bir çözüm bulur inşallah dert etmeyin Kader dostlarım buda geçer Allah’a emanet olunuz vesselam.

 6. İlyas dedi ki:

  Ben Kilisliyim belediye eski hükümlü alıyo yani İngilizce Arapça dillerini bilen boş muhabbet hükümlü çalıştırmak için ilan vermiyo kuruluşlar reklam yapıyorlar bakanlar üst düzey yetkililer görsün belediye veya başka kuruluş hükümlüye destek veriyo kime vermişler bunu araştırın bir heyet le çoğu kuruluşlar akrabası tanıdıklarını işe alıyo bu ülkede böyle inanç oldukça düzelmez

 7. İlyas dedi ki:

  Bu işler devlet desteği hükümlüye veya başka kişilere çok zor yani sağda solda konuşulanlara bakmayın siyaset yapmak için yani bu ülkeyi yiyenler cebleri dolduranlar belli

 8. Adem dedi ki:

  Ben cezaevinden çıkalı iki sene oldu abi. Lisse mezunuyum, köyde ikamet ediyorum. Bende hayvan işletmesi kurmak istiyorum banada hibe destek çıkar mı? yardım ederseniz borcumu bir gün öderlm .

 9. Yasin dedi ki:

  Sabikaliyim iş ariyom ise almıyorlar acil ise ihtiyacım var 2senedir bosum yardiminizi bekliyorum