Genç Çiftçi Hibe Sözleşmesi İmzalama

04.01.2023
Genç Çiftçi Hibe Sözleşmesi İmzalama

Genç çiftçilerimize verilecek olan 30 bin tl. hibenin son aşamasında hibe sözleşmesi imzalama var. Bu sözleşmeyi imzalayan gençlerimiz hibeyi alarak 3 yıl boyunca sözleşme hükümlerine göre hareket etmeyi onaylamaktadır. Sözleşme imzalamayan kişiler ise, hak kazanmalarına rağmen vazgeçtikleri ve başkasının hakkına engel oldukları gerekçesiyle, 2021 yıllarında verilecek olan hibe projelerine katılma hakkını kaybetmektedirler.

Bu içeriğimiz de, Genç Çiftçi taahhütname ve hibe sözleşmesi örneği, puan öğrenme ve puan tablosu, uygulama rehberi ve ekleri, hibenin ödeme zamanı ve nasıl alınacağı, kimlerin hangi tarihlerde ödemeye çağrılacağını anlattık.

Genç Çiftçi Hibe Sözleşmesi Ne Zaman İmzalanır?

30 Bin lira geri ödemesiz destek için başvuru safhalarını şöyle açıklayabiliriz.

İlk olarak gencciftci.tarim.gov.tr adresinden yapılan internet başvurusu,

Evraklarla birlikte İl veya ilçelerde ki tarım hayvancılık müdüriyetlerine yapılan kesin başvuru

 • Kesin başvuru işlemlerinde evrakların tamamı istenmektedir.
 • Başvuru esnasında istenen belgeler ve evraklar aşağıda ki görselde mevcuttur.
Genç Çiftçi Hibe Sözleşmesi Ne Zaman İmzalanır?
Genç Çiftçi Hibe Sözleşmesi Ne Zaman İmzalanır?

Hibe sözleşmesi imzalama safhası ( Bu safhada sonuçlar açıklanır ve genç çiftçimiz hibe almaya hak kazanmıştır. İl/İlçe müdürlüklerince panolarda ilan edilen genç çiftçi hibe sonuçları asıl ve yedek listeler halinde belirlenir ve bu listelerde yer almakta olan kişiler ile iletişim kurulur. Eğer asıl listede yer alan vatandaş hibe almaktan vazgeçerse, yedek listedekiler genç çiftçi hibe sözleşmesi imzalamak için sırasıyla çağrılır.

Genç Çiftçi Hibe Sözleşmesi İmzalama Safhasında İstenen Evraklar

Bu aşamada kesin başvuruda istenen belgelere ilaveten 2 adet daha evrak istenmektedir. Nüfusu 20 binden az olan kırsal kesime dönmek isteyen genç çiftçimizin bu aşamaya kadar köyde, dağlık alanda, orman köyünde veya şehirde ikamet edip etmediği henüz önem taşımamakta idi. Ancak hibe sözleşmesi imzalayıp paranın veya hayvanların tesliminden önce artık vatandaşın bir zahmet nüfus müdürlüğüne gidip ikametgahını hayvancılık veya tarımı yapacağı yere aldırması gerekiyor. Bu sebeple istenen belgelerden bir tanesi

Tarım veya hayvancılığın yapılacağı yerde oturduğunuza dair nüfus müdürlüğünden alınacak evrak,

İkinci evrak ise, köyde, kırsal alanda genç çiftçi projesinden aldığı destek ile iş kuracak gencimizin tarlasının, bağının bahçesinin olup olmadığı hibe sözleşmesi safhasına kadar aranmamakta idi. Eğer kişi Devletten 30 bin tl. alarak 3 sene boyunca bu işi yapacaksa, tarla, dam, ahır, ağıl kendinin olmasa bile bu alanı 3 sene boyunca kiralamak zorundadır. Yoksa genç çiftçi hibe sözleşmesi imzalayamaz.

Tarım veya hayvancılık yatırımının yapılacağı yere ait sahiplik belgesi (tapu) veya kira evrakı (kira kontratı)

Genç Çiftçi Hibe Sözleşmesi İmzalama Süreci

 • İlk başvuru, kesin başvuru işlemleri tamamlandı.
 • Asıl listeler ve yedek listeler belirlendi ve Tarım ve Orman Müdürlüğünün kapısına asıldı. İşte şimdi hibe sözleşmesi imzalama safhası başlamaktadır.
 • Hibe almaya hak kazanan genç çiftçi ile Müdüriyet arasında ki hibe sözleşmesi 5 iş günü içinde imzalanır.
 • Eğer asıl listede ki kişi vazgeçerse, bunun yerine yedek listenin en üst sırasında yer alan genç çiftçi ile imzalanır. Bu şahısta istemezse bir sonra ki yedeğe geçirilir.
 • Sözleşme imzalandıktan sonra, genç çiftçiler projelerinde belirtilen işleri yaparlar. Alınacak olan malları alırlar. Tesislerini kurarlar. Bu işler bittiğinden 30 bin tl. hibe ödeme talebinde bulunurlar.

Genç Çiftçi Hibe Sözleşmesi Hangi Maddeleri İçermektedir? Şartlar Nelerdir?

Hibe sözleşmesi toplamda 22 maddeden oluşur. Taahhütname ile karıştırılmamalıdır. İlk sayfasına;

 • Genç çiftçinin adı soyadı;
 • Projenin adı;
 • Projenin konusu
 • Proje toplam tutarı;
 • Hibeye Esas Proje Tutarı;
 • Talep edilen hibe desteği tutarı

 GENÇ ÇİFTÇİ HİBE SÖZLEŞMESİ buradan inceleyebilirsiniz.

haneleri doldurulur. Hibe sözleşmesinin tüm sayfalarının alt kısmı genç çiftçi ve GTHB il veya ilçe müdürü tarafından imzalanır.

 1. Giriş; Bu bölümde projenin amacı, genç çiftçinin hibeyi ve şartları kabul ettiğini belirttiği bölümdür.
 2. Sözleşme Tarihleri; Projenin hangi tarihler arasında yürütüleceği bu bölümde belirtilir.
 3. Hibe Tutarı; Proje karşılığında kaç para hibe ödeneceği bu bölümde belirtilir. KDV hariç yazılır.
 4. Genel Yükümlülükler; Burada hibe alan genç çiftçinin genel sorumlulukları anlatılmaktadır.
 5. Bilgi, Belge ve Mali ve Teknik rapor sağlama yükümlülüğü; Genç çiftçi zamanında hibe ödenmesi talebinde bulunmalıdır. Eğer bulunmazsa sözleşme iptal edilir. Hibe ödenmez. İl İlçe Müdürlükleri istedikleri zaman genç çiftçi belge ve evrak hazırlamak ve bunları teslim etmek zorundadır. Bu madde bu durumu anlatır.
 6. Mali Mes’uliyet; Proje esnasında genç çiftçinin mallarına veya 3. kişinin mallarına bir zarar gelirse, bundan GTHB sorumlu değildir.
 7. Çıkar Çatışması; Genç çiftçi bu durumun oluşmaması için elinden geleni yapmayı taahhüt eder.
 8. Gizlilik; Müdürlükçe kendisine verilen tüm evrakları Gizlilik Kaydı İle belgeleri 2 yıl saklar.
 9. Proje Sonuçlarının ve Ekipmanın Mülkiyeti ve Kullanımı; Alınan malzeme ve edavatların korunması saklanması ile ilgili maddedir.
 10. Faaliyetlerin Değerlendirilmesi; Kontrol için gelindiğinde her konuda yardımcı olunması hakkında ki madddedir.
 11. Hibe Sözleşmesi Değişiklikleri; Değişikliğin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.
 12. Devir; Projenin veya sözleşmenin bir başka kişiye devri ile ilgili alandır.
 13. Projenin Uygulama Süresi, Süre Uzatımları, Mücbir (öngörülemeyen) Sebep, Kapanış Tarihi; Projenin başlama ve bitirme tarihler, doğal afet, hastalık gibi sebeplerde uygulanacak hükümler burada belirtilir.
 14. Sözleşmesin Feshi ve Tasviyesi; 30 bin tl. genç çiftçi hibesi verilse bile, Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlükleri bu madde gereğince sözleşmesi fesh ediip, çiftçiden geri ödeme talep edebilirler. Bu sebeple parayı aldım, işi kurdum diye sevinmeden önce yapmanız veya yapmamanız gerekenleri bu maddenin içeriğinden net bir şekilde öğrenmelisiniz. (sözleşme aslının linkini veriyoruz. oradan okuyabilirsiniz.)
 15. Tabi Olunan Yasa ve Anlaşmazlıkların Çözümü; Hangi mahkemenin yetkili olduğu belirtilir.
 16. Hibeye uygun proje maliyetleri; Harcama ve maliyet işlemleri anlatılmıştır.
 17. Genç Çiftçi 30 tl. Hibe Ödemeleri; Ödeme evraklarının tanzimi, Ziraat Bankasınca ödemenin yapılması, Ödemelerin yatırımın tamamlanmasından sonra yapılacağı, bu dönemde Vergi Dairesinden ve SGK’dan borcu yoktur belgesi istendiği anlatılır.
 18. Hesaplar ile Teknik Mali Kontroller; Teftiş ve denetleme işlemidir.
 19. Bakanlık finansmanının kesin miktarı; Proje harcamasına göre en fazla kaç fazla hibe edileceğidir.
 20. Geri Alma Tutarları ve İstirdat; Hibe ödemeleri ile alakası geri alma işlemlerinin maddeleridir. Eğer proje de belirtilen tutarlarda harcama yapılmadıysa ne olacağı anlatılır.
 21. Haberleşme Adresleri; Genç çiftçi ve İl/İlçe Müdürlüğü arasında ki yazışma adresleri resmileştirilir.
 22. Hibe Projesi Ekleri; Sözleşmenin ekinde aşağıda belirtilen evraklar bulunmaktadır.

EK-1 HİBE BAŞVURU FORMU İLE EKİ PROJE VE BÜTÇESİ

 • Genç çiftçinin hazırladığı hibe başvuru formu ve ekleri,
 • Tarım ve Hayvancılığın icra edileceği yerin projeye uygun olduğunu, mahkemelik, icralık olmadığına dair evrak,
 • Taahhütname

EK-2 HİBE BAŞVURU FORMU İLE EKİ PROJE VE BÜTÇESİ

 • Başvuru dilekçesi,
 • Makine ekipman tespit tutanağı
 • Proje örneği,
 • Ödeme icmal tablosu,
 • Yüklenici- genç çiftçi tutanağı,
 • Hayvan varlık tespit tutanağı, (manda, sığır, keçi koyun vb.)

Taahhütname örneği için tıklayın!

Hibe sözleşmesi örneğini indirin. (2016 yılında ki örnekten alınmıştır.)

Genç Çiftçi Hibe Sözleşmesi Hangi Maddeleri İçermektedir? Şartlar Nelerdir?
Genç Çiftçi Hibe Sözleşmesi Hangi Maddeleri İçermektedir? Şartlar Nelerdir?

Sözleşmede belirtildiğine göre hayvancılık ve tarım projelerinin takip içeriğinin birbirinden farklı olması nedeniyle her proje konusuna göre farklı hibe sözleşmesi imzalanacağından bahsedilmektedir. Ancak yukarıda anlatılan genç çiftçi hibe sözleşme örneğinden farklı bir madde olmayacağı sadece tarihlerin bu duruma göre değişebileceği değerlendirilmektedir. Proje için başvurular sona ermiştir.

YORUMLAR

 1. Tuncel kılıç dedi ki:

  Allah aşkına ya işi gücü olmayan adam hayvana nasıl bakacak yemini neyle Slovak bi karar çıkartıyorsunuz tam çıkartın mantıklı seni başlan yapıyoruz ama imza yetkin yok der gibi saçmalık Ben küçükbaş hayvancılık yaptım halada yapmak istiyorum fakat bi sözleşmedeki maddeler çoğu kişinin elini kolunu bağlıyor benim gibi parasız çalışmayan bi adam hayvanı aldı diyelim nakliyesini nasıl karşılıcak gençlerin para kazanıp ülke ekonomisine katkı sağlamak değil gençleri borçlandırıp köle yapmak