Kenevir Üretimine İzin Verilen İller (Ekim Serbest Olan Yerler)

04.01.2023
Kenevir Üretimine İzin Verilen İller (Ekim Serbest Olan Yerler)

Kenevir yetiştiriciliği dünya genelinde yapılmaktadır. Karlı işlerden bir tanesi olmakla birlikte endüstriyel kenevir üretimi de oldukça yaygındır. Kenevirin sadece uyuşturucu yapımında kullanıldığı bilinse de, kağıt üretiminde de kullanılmaktadır. Pek çok ülkede sanayi keneviri yetiştiriciliği yapılmakta ve kenevir satın alan firmalar bulunmaktadır. Ülkemizde kenevir yetiştiriciliği be kontrolü hakkında yönetmelik ile kenevir üretimine bazı sınırlamalar getirilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre toplamda 19 ilde kenevir üretimi yasallaşmıştır. İşte bu iller..

Kenevir Yetiştiriciliği Karlı mıdır?

Kenevir yetiştiriciliği oldukça zor ve meşakkatli bir iştir. Karlı bir iş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak teknik detayları bilmeden üretime başlamak risk arz edebilir. Daha evvel kenevir üretiminde tecrübeniz varsa bu işten kısa zaman içinde kar elde edebilirsiniz. Fakat herhangi bir bilginiz yoksa zorlanırsınız. Bu sebeple işin teknik detaylarını öğrenmeniz gerekmektedir. Kenevir satışı alengirlidir. Çok kazanmayı hayal ederken bir anda elinizdeki her şeyden olabilirsiniz. Kenevir bakım gerektiren bir bitkidir. Uygun koşulların sağlanmaması durumunda üretimden verim almak mümkün olmayacaktır.

Kenevir Yetiştiriciliği Karlı mıdır?
Kenevir Yetiştiriciliği Karlı mıdır?

Üretim esnasında kenevirde küflenme problemi meydana gelebilir. Kenevir satın alan firmalar ürünü bazı testlere tabi tutarlar. Endüstriyel üretim aşamalarına dikkat edilmemesi durumunda yapılan bu testlerden ürettiğiniz ürün geçmeyebilir. Kenevir bitkisinin tohumu da kendisi de oldukça pahalıdır. Üreticiler tarafından dekar başına 650 ila 700 TL civarında kar elde edilebileceği söyleniyor. 10 dekar ekilmesi durumunda 6500-7000 TL arasında karınız olacaktır.

Ülkemizde 1 dekar araziden 100 kilogram kenevir lifi elde edilmektedir. Lif 15 TL civarında satılmaktadır.  Endüstriyel yetiştiricilik tohum üretimi için yapılmaktadır. 1 dekardan ise 50 ila 60 kilogram arasına tohum elde edilmektedir. Tohumun kilogramı 30 TL‘ den satılmaktadır. Kenevir yetiştiriciliği hakkında detaylı bilgi alabilir, çiftçiye çok para kazandıran mahsulleri de inceleyebilirsiniz. Yetiştiriciliğini yapmak istediğiniz karlı ürünlere ulaşabilirsiniz.

Kenevirden Kağıt Nasıl Yapılır?

Kenevir deyince aklımıza sadece uyuşturucu geliyor. Ancak kenevir pek çok ürünün üretiminde kullanılıyor. Bu ürünlerin başında ise kağıt geliyor. Otomobil sektöründen, ağaç işlemeye, ahşap üretiminden, gemi halatı yapımına, sigara kağıdından çay poşetine kadar pek çok ürünün üretimi bu bitki tarafından yapılmaktadır. Bunların yanı sıra talaşından inşaat malzemeleri, ısı yalıtımı amacı ile izolasyon malzemeleri, banknot, yem, gıda ve kenevir yağı da üretilmektedir. Kenevir, kağıt ve selüloz sanayisi için bir ham madde niteliği taşımaktadır. Ağaçtan yapılan kağıtların 100 sene, kenevirden yapılan kağıtların ise 10 milyon sene dayandığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Dünyada bazı ülkeler kağıt sıkıntısı çekmektedir. Eriyen kağıt stokları için çözüm ise kenevir bitkisinde bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık bu konuya değinmişti. Geçmiş yıllarda ülkemizde afyon üretimi de yasaklanmıştı. Bu konuda baskıcı olan kişilerin aslında kendi ülkelerinde bu ürünleri ektiği bir gerçektir. Yapılan açıklamada gerekli bakanlıklara talimat verildiği ve çok yararlı alanlarda bu bitkinin kullanılacağına dikkat çekilmiştir. 

Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 29842 sayılı Resmi Gazete‘ de Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Yapılan düzenlemeler bu yönetmelik çerçevesindedir. Bu yönetmeliğin 5. maddesi kapsamında izinli olarak kenevir yetiştiriciliği yapılacak olan illerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Amasya
 • Antalya
 • Bartın 
 • Burdur
 • Çorum 
 • İzmir 
 • Karabük
 • Kastamonu 
 • Kayseri
 • Kütahya 
 • Malatya 
 • Ordu 
 • Rize
 • Samsun
 • Sinop
 • Tokat 
 • Uşak 
 • Yozgat
 • Zonguldak

Saydığımız 19 il merkezi ve ilçelerinde yasal olarak kenevir üretimine izin verilmiştir. Bu iller dışında kalan il ve ilçe merkezlerinde kenevir üretimi yasaktır. Hangi amaca hizmet etmek için olursa olsun izinsiz üretim yapanların tespiti durumunda kanun gereği mevzu gerekli birimlere iletilecektir. Kolluk kuvvetleri ve kenevir yetiştiriciliği konusunda teknik bilgisi olan personel tarafından bir rapor hazırlanacaktır. İzinsiz olarak yetiştirilen kenevirler sökülerek imha edilir. İzinli olarak ekim yapılan bölgelerde ürünlerin hasadına 1 ay kalaya kadar kontrol gerçekleştirilir. Ancak bilimsel araştırma yapmak sureti ile bu iller dışında yine Bakanlık tarafından izinli olmak kaydı ile üretim yapılabilmektedir.

Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Üretim İzni Alabilmek İçin Gerekli Evraklar

Yasal olarak kenevir yetiştiriciliği için izin verilen illerde, üreticilerin üretim izni almaları gerekmektedir. İzin için aşağıdaki evraklar talep edilecektir;

Tohum, sap ve lif üretimi yapmak isteyen çiftçilerimizin başvuru merci üretimi yapacakları yere bağlı en büyük mülki amir olmaktadır.

 • Başvuru formu,
 • Daha evvel çiftçi tarafından uyuşturucu imalatı, izinsiz kenevir üretimi, ticareti vb. suçların işlenmediği ve izinli üretim esnasında yine bu faaliyetlerde bulunmayacağına dair taahhüt belgesi,
 • Çiftçi Kayıt Belgesi (üretim yılı için güncel),
 • Nüfus kayıt örneği,

Bilimsel araştırmalar için kenevir üretimi yapacak olanların ise yine üretim yapacakları illerdeki en üst düzey idari amire:

 • Kurum yetkilisi tarafından yazılı olarak müracaat etmesi
 • Proje için bir doküman hazırlanması
 • Üretim yapılacak yere ait arazi bilgileri
 • Proje ekibinde yer alanların nüfus kayıt örnekleri
 • Taahhütname ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kenevir Yetiştiriciliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kenevir üretimini bilimsel amaçlı yapacak olan görevlilerin ya da izinli olarak üretim yapacak olan çiftçilerin dikkat etmesi gereken maddeler aşağıdaki gibidir:

 • İzin belgesi alındıktan sonra ekipte bulunan görevlilerin ve çiftçilerin sözleşmeye uygun olarak hareket etmeleri gerekmektedir.
 • Amaca aykırı davrananlar için tedbir alınacaktır.
 • Kamu görevlileri hasat dönemi yaklaşana kadar yerinde inceleme yapacaklardır. Bu sebeple görevlerini ifa etmeleri için kendilerine yardımcı olunmalıdır.
 • Hasat sonrası da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Kenevir maddesinden arta kalan çiçek, yan dal gibi bölümlerin imha edilmesi gerekmektedir.
 • Yapılan işlemlerin İl ve İlçe Müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyor.
 • Şayet üretim sonunda tohum elde ettiyseniz bu tohumları çimlendirme amacı ile kanunlara aykırı olmamak kaydı ile kullanabilirsiniz.

Yetiştiricilik İzni Nasıl Alınır?

Öncelikle yukarıdaki evraklar ile müracaat etmeniz gerekiyor. Yapılan başvurular kayıt altına alındıktan sonra değerlendirilecektir. Kurum tarafından başvuruda bulunan şahısların suçsuz olduklarının ispat edilmesi amacı ile Cumhuriyet Başsavcılığından bilgi talep edilmektedir. Daha sonra arazi kontrol tutanağı hazırlanır. Yetiştiricilik yapılacak olan alanın coğrafi ve topoğrafik koşulları da dikkate alınır. Yerinde inceleme yapılacağı için arazi yapısı da oldukça önemlidir.

Yetiştiricilik İzni Nasıl Alınır?
Yetiştiricilik İzni Nasıl Alınır?

Yapılan müracaatları İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kontrol eder. En büyük idari mülki amir tarafından bir yetiştiricilik izni belgesi düzenlenir. Alınan izin süresi projelere göre değişmektedir. Bilimsel araştırmalar için alınacak izinler 3 yıl süre ile geçerli olurken, çiftçilerin aldıkları izinler (tohum, sap ve lif üretimi) 1 yıl geçerli olmaktadır. Yapılan müracaatların müdürlük tarafından 1 ay sonra sonuçlandırılması gerekmektedir. Ancak aksi bir durum olması durumunda bu süre 3 aya kadar uzatılabilir.

Başvurusu reddedilen çiftçilerimize sonuçlar gerekçeleri ile iletilir. Çiftçi itiraz etmek istiyorsa 5 iş günü içinde bir üst makama itiraz dilekçesini yazabilir. Başvurusu kabul edilenler için düzenlenen yetiştirici izin belgesinin bir nüshası ve üretim yapılacak olan arazinin krokisi kolluk kuvvetlerine teslim edilir. Yetiştiricilik yapanlar tarafından kanunlara aykırı hareket edilmesi durumunda yetiştiricilik izin belgeleri iptal edilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanı yeni yılda çiftçilere müjdelerini iletirken kenevir üretimine de izin verileceğinin altını çizmişti. 2017 yılına kadar en fazla kenevir üretimi Samsun’ un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl ise 59 dekar kenevir tohumu, 54 dekar lif üretimi yapıldı. Toplamda 29 üretici 113 dekar araziyi ekti ve 1 ton tohum elde edilirken, üretilen lif miktarı 9 tonu buldu. Kenevir üretimi yapmak isteyen çiftçilerimizin başvuru evrakları ile birlikte bağlı bulundukları il ya da ilçenin en üst düzey idari amirine giderek başvurularını yapmaları gerekiyor.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.