Esnaf Kefalet Halkbank Kredi Borcu Erteleme Başvurusu

05.01.2023
Esnaf Kefalet Halkbank Kredi Borcu Erteleme Başvurusu

Coronavirüs salgını nedeniyle kamu ve özel bankalar ekonomiden oluşan zararı önlememek adına geçtiğimiz günlerde Finansal Destek Paketlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Coronavirüs ile Mücadele Eşgüdüm toplantısından sonra yapmış olduğu açıklamada Ekonomi Kalkınma Paketi içerisinde yer alan maddeleri duyurmuştu. Maddeler arasında Halk bankasının kredi ödemelerinin 3 ay erteleneceği maddesi bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen 25 Mart 2020 tarihli 2283 karar sayılı Resmi Gazete‘de Covid-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar yayımlanmıştır. 25 Mart tarihinde resmi gazetede yayımlanan bu karar 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Esnafa Kredi Borcu Ertelemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen 25 Mart 2020 tarihli ve 283 karar sayılı yönetmelikte esnaf ve sanatkarlardan, coronavirüs salgını nedeniyle işyerleri zarara uğrayanların, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri Halk bankası’ndan 31 Mart 2020 ve öncesinde kullanmış oldukları düşük faizli kredilerin borçlarının 1 Nisan- 30 Haziran tarihleri arasında vadesi dolacak kredi borçları için 3 ay faizsiz olarak ertelenecektir. Yürürlüğüne giren karar ile Halk bankası tarafından TESKOMB’a bağlı esnaf ve sanatların borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Vadesi 1 Nisan- 30 Haziran 2020 tarihleri arasında dolacak olan kredi borçlarının vadesinde ya da taksit vadesinde ilgili mevzuatına göre tahakkuk ettirilmek suretiyle hesap devresinden itibaren üç ay süre ile faizsiz bir şekilde erteleme yapılacaktır. Yalnız 3 aylık ertelemeden yararlanabilmek için kredinin kullanıldığı tarihe dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu karar 31 Mart 2020 tarihi ve öncesi için geçerli olmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir durum ise; yayımlanan bu karar ile 3 ay ertelenecek olan kredinin ödeme tablosu doğrultusunda kalan tüm taksitler ertelenecektir. Fakat kredisi üç ay boyunca ertelenen esnafın ertelenen dönem boyunca işyerinde çalışan sayısının azaltılmayacağına dair taahhütname imzalandırılacaktır. Bu süre içerisinde çalışan sayısı azalttığının tespiti sağlanan esnaflar erteleme kapsamından çıkarılmaktadır.

Yürürlüğe giren yönetmelikte anlatılmak istenen kısaca; doğrudan bankadan ya da esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinden 31.03.2020 tarihinden önce düşük faizli kullanan esnafın kredi borçlarını, 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihlerinde ödenmesi gereken kredi taksitleri faizsiz olarak 3 ay süre ile ertelenecektir.

Halkbank Düşük Faizli Yeni Kredi

Salgında ekonomik anlamda zarar gören işletmelerin önüne geçmek adına kamu bankası ve esnafın her zaman yanında olan Halk bankası, esnaf ve sanatkarların belirli tarihler aralığa denk gelen kredi borçlarının 3 ay erteleneceğine ilişkin kararlar kapmasında yayınlanan yönetmelikte dikkat çeken diğer nokta ise yeni kredi imkanıdır. Coronavirüs salgını nedeniyle ekonomik tedbir amaçlı borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlar talepte bulundukları taktirde Halk bankası tarafından erteleme süresi içerisinde düşük faizli kredi kullandırılacaktır. Mevcut kredi borcu olan ve ertelenen kredilerin yeni kredi açıklamasını engelleyen hükümler yeni bir karar kadar uygulanmayacaktır. Üç ay boyunca ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar kredi borç takip işlemleri de başlatılmayacaktır. Halk bankasının ertelediği kredilerden dolayı doğacak olan gelir kayıpları, esnaf ve sanatkarlar için uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınacak ve öyle hesaplanacaktır.

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında borçlan ertelenmiş olan esnaf ve sanatkârlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilir ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmaz.

(2) Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.

(3) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(4) Bankanın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, esnaf ve sanatkârlar için Banka tarafından esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Banka; bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletir. Bankanın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmesini müteakiben ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(6) Bu Karar çerçevesinde yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin incelemelerde, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Banka tarafından TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaleti ile veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili yıl kararlarının “gelir kayıplarının tespiti”ne ilişkin hükümleri esas alınır.

(7) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Bankanın esnaf ve sanatkâr kredilerine ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

Esnaf Kefalet Halkbank Kredi Borcu Erteleme Başvurusu

Halkbank Kredi Borcu Erteleme Başvurusu

Halkbank coronavirüs ile mücadelede vatandaşlarının kredi ödemeleri rahatlatmak adına yeni destek paketini kamuoyuna duyurdu. Tüm müşterileri için geçerli olan 31 Mart 2020 tarihine kadar kredi taksit ödemesini yapamayanlar başvuruda bulunabilmektedir. 25 Mart 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan kararda konuya ilişkin kararlar yer almaktadır. Karar 1 Nisan 2020’de yürürlüğe girecektir. Coronavirüs salgına karşı başta Halkbank olmak üzere kamu bankalarının ve özel bankaların gün gün destek amaçlı finansal destek paketleri devreye girmektedir. Bunlara ek olarak Halkbank yeni bir destek paketi daha sundu. Tüm esnaflara yönelik olan bu destek paketi esnaf ayrımı yapmaksızın 25 bin TL tutarında kredi ve 25 bin TL tutarında ise ticari kredi kartını vereceğini açıklamıştır. Verilecek olan bu kredinin geri ödeme işlemleri ise 6 ay sonra alınacaktır. Dönemsel iş yapan esnaflar için 12 aya kadar kredi uzatılabilecektir.

Coronavirüs salgının Türkiye’nin finansal istikrarını bozmasını engellemek için bu süreçte gerektikçe yeni tedbirleri hayata geçireceğinin belirten Halkbank’ ın tüm bu işlemlerinden yararlanabilmek için 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek olan Halkbank, kredi borcu erteleme başvurularını banka şubelerinden coronavirüs tedbirlerine uyarak gerçekleştirilebilmekte ya da 0850 222 0400 no’lu çağrı merkezinden yapılabilmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.