KOSGEB Beyannamesinde YİB Alanını Doldurma (Yıllık İş Birimi)

03.01.2023
KOSGEB Beyannamesinde YİB Alanını Doldurma (Yıllık İş Birimi)

Veri tabanına kayıt olduktan sonra kosgeb kobi beyannamesi doldurmak gerekmektedir. Kosgeb’den destek alarak iş kuracak olanların bazı kavramlara hakim olması gerekiyor. Bu kavramlardan bir tanesi yib yani yıllık iş birimidir. Net satış hasılatı ve iş birimi hesaplamasının nasıl yapılabileceği ile ilgili detaylı bilgiye içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Yıllık İş Birimi Nedir?

İşletmelerin ve İşletme sahiplerinin KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıktan sonraki aşamasında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kobi beyannamesi düzenlemesi yapması gerekmektedir. Bu beyannameyi düzenleyen küçük ve orta büyüklükteki işletme sahiplerinin sıklıkla sormuş olduğu sorulardan bir tanesi KOSGEB Yıllık İş Birimi Yib Hesaplaması Nasıl Yapılır? sorusudur. Beyanname doldururken karşılaşılan Yıllık iş birimi değerinin nasıl doldurulacağını anlattık.

Yıllık iş birimi nedir
KOSGEB Yıllık İş Birimi Yib Hesaplaması Nasıl Yapılır?

KOSGEB Yıllık İş Birimi Yib Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yıllık iş birimi işletmelerin bir yıl boyunca tam zamanlı olarak işletme içerisinde çalışan bir kişiyi belirtmektedir. Yıllık iş birimi bu şekilde tanımlanırken aynı zamanda kobi beyannamesi doldurulurken yıllık iş biriminin yanı sıra işletmenin mali bilançosu, işletmenin net satış hasılatı da dikkate alınmalıdır. Kobi beyannamesinde doldurulacak olan bu bilgiler KOSGEB tarafından talep edilmektedir. Küçük ve orta büyüklükteki işletme sahipleri çalıştırmış oldukları işletmelerin yıllık net satış hasılatını, Yıllık çalışan kişi sayısını ve işletmenin mali bilanço toplamını kobi beyannamesine doldururken en son döneme ait güncel bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Kobi beyannamesi dolduracak olan işletme yeni açılmış ise ve yıllık mali bilançosu belli değil ise içerisinde bulunmuş olduğu döneme ait ekonomik ve mali durumunu göz önünde bulundurarak bir oran belirlemesi gerekecektir.

YİB hesaplaması yapmak için gerekli olan 3 kavram söz konusudur. Bunlar mali bilanço toplamı, net satış hasılatı ve yıllık çalışan kişi sayısının bulunmasıdır. İlgili mali yılın hesaplaması yapılırken bu 3 kavramdan yararlanılması gerekmektedir. Beyannamede YİB hesabının nasıl yapılacağı aşağıda yer almaktadır.

Yıllık İş Birimi Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Yıllık İş Birimi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Beyanname’de YİB Hesabı

Kobi beyannamesi düzenlemesi yapacak olan işletme sahipleri beyannamede yer alan yıllık iş birimi ile alakalı maddeye gelmiş olduğunda öncelikle çalıştırmış oldukları elemanlardan hangilerinin hesaplamaya katılması gerektiğini bilmesi gerekmektir. Hesaplamaya katılacak olan çalışanların aşağıda maddeler halinde yer vermiş olduğumuz bilgilere sahip olması gerekmektedir.

 • İşletme tarafından ödenen kişi veya kişiler topluluğu
 • İş yeri sahibi ve yöneticiler
 • Başka bir işletme adına çalışmayan ticari temsilciler
 • Herhangi bir para karşılığında veya parasız çalışan tüm aile bireyleri
 • Onarım ve bakım ekipleri gibi işletme dışında çalışmakla birlikte işletmenin bir kısmını oluşturan ve ücretleri
 • İş yeri çalışanlarını kapsamaktadır

Yıllık iş birimi hesaplaması yapılırken en son döneme ait mali yılın dikkate alınması gerekmektedir. Bunları göz önüne almış olduğumuzda ise daha net bir şekilde anlaşılması için bu konuyu örnek vererek açıklayacağız.

Bir işletme içerisinde bir yıl boyunca tam zamanlı olarak çalışan 30 işçi bulunduğunu var sayarsak ve bu 30 işçinin dışında 5 kişinin de yarım gün olarak çalıştığını ele alırsak ve tüm bunların yanı sıra üç ay hizmet veren 20 işçinin bulunduğunu ele almış olduğumuzda yıllık iş birimi hesaplamasında bu sayı 55 olarak bulunmaktadır. Bu örneği formül ile şu şekilde anlatabiliriz.

 1. Bir senede tam gün çalışan işçi sayısı 30 ise 30*1=30
 2. Bir senede yarım gün çalışan işçi sayısı 5 ise 5*0,5=2,5
 3. Bir senede üç ay çalışan işçi sayısı 20 ise, 40*0,25 =10
 4. 30+2,5+10=42,5 olduğuna göre bu durumda Kobi beyannamesi doldururken KOSGEB yıllık iş birimi alanı 42,5 olarak doldurulacaktır. Bu hesaplamanın dışında yapılan tüm hesaplamalar yanlış olacaktır.

Bir başka örnek vermek gerekirse, bir işletmede çalışan elemanların biri yıl içerisinde 30 gün çalışıp işten ayrılmış, diğer bir eleman 120 gün çalışıp ayrılmış, bir başka eleman 360 gün çalışıp ayrılmış, diğer bir eleman 250 gün çalışıp ayrılmış ve bir diğer elemanın ise 360 gün çalışmış olduğunu var sayarsak yıllık iş birim hesaplama formülü aşağıdaki gibi olmalıdır.

Beyanname'de YİB Hesabı
Beyanname’de YİB Hesabı

Yıllık iş birimi= yıl içerisinde çalışılan toplam gün sayısı/360= 30+120+360+360+250/360=3,11 

Ortak İşletmelerinin Kobi Olarak Araştırılması Nasıl Yapılır?

Bir işletmenin bir başka işletme ile ortak olduğunu varsaymış olduğumuzda aşağıdaki örnek ile anlatmamız çok daha açıklayıcı olacaktır.

Örneğin işletmeniz bir başka işletme ile yüzde kırk oranında ortak ise, bir yıl içerisinde 120 işçi çalıştırmış olduğunuzu düşünürsek ve net satış hasılatının 20 milyon civarında olduğunu da değerlendirirsek eğer ortağı olmuş olduğunuz diğer işletmenin ise bir yıl içerisinde 140 çalışanın olduğunu ve 24 milyon liralık net satış hasılatının olduğunu gözlemlemiş olduğumuzda şu şekilde bir hesaplama ortaya çıkmaktadır.

 • İkinci işletmenin verileri ilk işletmenin verilerine eklenerek yüzde kırk oranında hesaplama yapılmaktadır.
 • Birinci işletme çalışan sayısı+ikinci işletme çalışan sayısının %40 =120+156=176 çalışan
 • İlk işletmenin net satış hasılatı+diğer işletmenin senelik satış hasılatının yüzde 40 oranı = 29,6 milyon oranında olmaktadır.

Kosgeb Kobi beyannamesi doldururken YİB hesaplamasını bu işleme göre yapabilirsiniz. Ayrıca Kobi tanımında yapılan bazı değişiklikler söz konusudur. İşletmenizin Kobi olup olmadığı ile ilgili bilgi almak için Kosgeb tarafından hazırlanan formu doldurabilirsiniz. Çünkü desteklerden yararlanabilmek için Kobi statüsünde olmanız gerekmektedir. Beyanname doldurma işlemi yapılırken bir önceki yılın mali verileri dikkate alınacaktır. Bu veriler gelir idaresi başkanlığından alınır. Şayet bu verilere ulaşılamıyorsa o yıla ait beyanatta bulunmak gerekmektedir.

Desteklenmeyen sektörlerde faaliyet gösterenler de beyanname doldurabilir. Ancak destek başvurusunda bulunamaz. Kosgeb tarafından girişimciler 2023 yılında da desteklenmeye devam edecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.