KOSGEB Sıfır Faizli Kredi Desteği 2023 Yılı Şartları Nelerdir?

02.01.2023
KOSGEB Sıfır Faizli Kredi Desteği 2023 Yılı Şartları Nelerdir?

2023 yılı içerisinde KOSGEB girişimcilerimiz için Hibe Desteği sağlamaktadır. Bu desteklerden faydalanacak olan girişimciler bazı şartlara uyum sağlamak zorundadırlar. Ayrıca KOSGEB desteklerinden yararlanacak olan esnaflarımız bazı soruları merak etmektedir. Merak edilen ve çok sık sorulan soruları değerlendirmemize alarak sizler için bilgiler vermeye devam edeceğiz.

1- KREDİ FAİZ DESTEĞİNDEN YARARLANAN BİR VATANDAŞ ESNAF VE SANATKARLARIN VERDİĞİ, FAİZLİ VEYA FAİZSİZ BİR KREDİDEN ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ YIL FAYDALANAMAZ MI?

CEVAP 1- KREDİ FAİZ DESTEĞİNDEN YARARLANMIŞ OLAN ESNAFLARIMIZ KEFALET KREDİLERİNDEN YARARLANMAK İSTEDİKLERİNDE KOSGEB TARAFINDA BİR SAKINCA GÖRÜLMEMEKTEDİR BÖYLECE ESNAF VE SANATKARLARIN VERMİŞ OLDUĞU KREDİ İMKANLARINDAN FAYDALANABİLİRLER. ANCAK ESNAF VE SANATKARLAR BÖYLE BİR ŞART KOŞUYORSA FAYDALANAMAYABİLİRSİNİZ.

2- KREDİ FAİZ DESTEĞİ İLE ALAKALI SİCİL GAZETESİ VE İMZA BEYANNAMESİ 2023 YILI OLMAK ZORUNDA MI?

CEVAP 2- SİCİL GAZETESİNİN EN SON DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ HALİ KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMELİDİR. İMZA BEYANNAMESİNDE İSE, İMZA BEYANNAMESİNİN ÜZERİNDE GEÇERLİLİK SÜRESİ BELİRTİLMEKTEDİR. GEÇERLİLİK SÜRECİ İÇERİSİNDE İSE GEÇERLİ OLUR.

3- MİMARLAR SİSTEME NASIL KAYIT OLABİLİYOR?

CEVAP 3- KOSGEB veri tabanına kayıt işlemlerinin sürecine ilişkin usul ve esasların 5. Maddesinde belirtilen “Firma, KOBİ Bilgi Beyannamesi, Muvafakatname, İmza Beyannamesi/Sirküleri ve Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesini bağlı bulunduğu Uygulama Birimine imzalı ve kaşeli olarak teslim eder.” Şeklindeki maddeye istinaden burada yazılı bulunan evrakların eksik olması durumunda işletmenin KOSGEB veri tabanına kaydı yapılamaz. Dolayısı ile Mimar ve Mühendisler, Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesini  Müdürlüğe teslim edemediği sürece KOSGEB veri tabanına kayıt olamaz ve KOSGEB desteklerinden yararlanamaz.

4- SİGORTA ACENTELERİ DESTEKLENEN SEKTÖRLER ARASINA GİRECEK Mİ? YEDEK HAK KAZANMA DURUMLARI NE OLACAK?

CEVAP 4- KONUYA İLİŞKİN OLARAK BAKANLAR KURULU KARARI HENÜZ YAYINLANMAMIŞTIR. HAL BÖYLE OLUNCA DA NET BİR CEVAP VERMEMİZ MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.

5- ADİ ORTAKLIKLAR KİŞİ OLARAK KREDİ FAİZ DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR Mİ?

CEVAP 5- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN ADİ ORTAKLIK STATÜSÜNDEKİ İŞLETMELERE AİT NET SATIŞ HASILATI BİLGİLERİ GELMEMİŞTİR. VERİSİ GELMEYEN İŞLETMELER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAMIŞ VE BAŞVURULARI KABUL EDİLMEMİŞTİR.

6-EMEKLİ İŞLETME SAHİBİ SSK VE BAĞKURU YOKSA VERİ TABANINA NASIL KAYIT OLUR? KAYIT OLUR İSE KOBİ BEYANNAMESİNE PRİM GÜN SAYISI OLARAK NE YAZMASI GEREKİYOR?

CEVAP 6- EMEKLİNİN MAAŞINDAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİNTİSİ YAPILDIĞINA DAİR BELGESİNİ ALARAK GÜN SAYISINI DA 360 GÜN OLARAK GİREREK BELGEYİ BEYANNAME İLE BİRLİKTE KOSGEBE TESLİM ETMELİDİR.

7- SGK VE VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI KOSGEB TARAFINDAN MI İSTENMEKTEDİR? İSTENİYOR İSE BAĞKURLULAR SGK BORCU YOKTUR YAZISINI NASIL ALIYOR?

CEVAP 7- SGK VE VERGİ BORCU YOKTUR YAZISINI BANKALAR TARAFINDAN İSTEMENİZ GEREKECEKTİR. EĞER BORCU YOKTUR YAZISI SİZDEN TALEP EDİLİRSE O ZAMAN  SGK İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN BU YAZIYI ALMANIZ MÜMKÜN OLACAKTIR.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, bu kapsamda Maliye Bakanlığınca yayınlanan Tahsilat İç Genelgesi ve Tebliğler ile İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’e istinaden ve bu doğrultuda Başkanlığımız destek mevzuatı gereği olarak, Başkanlığımızla ilgili bankalar ve kuruluşlar arasında imzalanan Kredi Faiz Desteği Programı Protokolünün 7. Maddesi gereğince;

“Kredi başvurusunda bulunan İŞLETME’nin gerek gecikmiş vergi borcunun gerek ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na gecikmiş borcunun veya her ikisinin de bulunması halinde, Vergi Dairesinden alınmış vergi borcunun tutarını gösteren belge ile SGK’dan alınmış borcunun tutarını gösteren belge veya Vergi ve SGK borcu olmadığına veya yapılandırdığına dair belgenin İŞLETME’den alınması. İŞLETME’nin mahsuplaşma talebinin alınması (Ek.2) suretiyle, SGK ve/veya vergi borcuna mahsuben azami KOSGEB tarafından ödenen faiz/kar payı desteği kadar tutarın BANKA tarafından İŞLETME’ye kullandırılacak kredi tutarından düşülerek, ilgili kuruma ödenmesinin sağlanması, kalan bakiyenin işbu protokol ve BANKA’nın mevzuatı çerçevesinde İŞLETME’ye kullandırılması,” hükmüne haizdir.

Bu doğrultuda Bankalarca, işletmeye kullandırılan krediden azami KOSGEB’ce ödenen faiz tutarı kadar mahsuplaşma yapılarak ilgili kamu kurumlarına aktarılmakta, kalan tutar işletmeye kullandırılmaktadır.

8- KREDİYE BAŞVURDUM ANCAK SİSTEMDEN KREDİ BAŞVURUSU BULUNMAMAKTADIR ŞEKLİNDE YANIT ALIYORUM. NASIL BİR YOL İZLEMELEYİM?

CEVAP 8- KOSGEB’e kayıt yaptırmak veya KOSGEB kaydının bulunması Kredi Faiz Desteği Programına başvuru yapıldığı anlamına gelmemektedir. Programa, başvuru tarihlerinde ilgili internet sayfasından başvuru yapılmış olması gerekmektedir.

9- KREDİ FAİZ DESTEĞİ İÇİN BEYANNAMELER EN SON HANGİ TARİHTE TESLİM EDİLEBİLİR?

CEVAP 9-  SİSTEM YOĞUNLUĞU GÖZÖNÜNE ALINARAK EN AZINDAN 1 HAFTA 10 GÜN ÖNCEDEN TESLİM ETMEK DAHA UYGUN OLUR.) Geçmiş olduğumuz yıl nisan ayında teslim edilen beyannameler karşılığında kredi faiz desteğinden yararlanmanız mümkün olmuştur. Bu yıl ise yine aynı tarihler doğrultusunda bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

10- KREDİ FAİZ DESTEĞİ İÇİN BANKALARA SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

CEVAP 10- BAŞVURU TARİHLERİNE MÜRACATTA BULUNABİLİR VE EVRAKLARINIZI TESLİM EDEBİLİRSİNİZ. ( SİSTEM YOĞUNLUĞU GÖZ ÖNÜNE ALINARAK EN AZINDAN 1 HAFTA 10 GÜN ÖNCEDEN TESLİM ETMEK DAHA UYGUN OLUR.)

11- SGK PRİM GÜN SAYISINA ÇALIŞANLARIN BİLGİSİNİN Mİ GİRİLMESİ GEREKİYOR? YOKSA YETKİLİ OLAN ŞAHISLARIN MI? BİLGİLERİ GİRİLMESİ GEREKİYOR?

CEVAP 11- ÇALIŞANLARIN TAMAMININ BİLGİLERİNİN YANINDA İŞLETME YETKİLİSİ DE İŞLETMEYE KAYITLI OLAN BAĞKURLU İSE ONUN GÜN SAYISI DA EKLENİR.

 • 12- BASİT USÜLDE KURULAN BİR İŞLETME, MALİ BİLANÇO VERİLERİNİ SİSTEME NASIL GİRECEK?

CEVAP 12- BASİT USULDE KURULMUŞ OLAN İŞLETMELER YILLIK VERGİ BEYANNAMESİNDE ÇIKAN HESAP ÖZETİNE ESAS NET SATIŞ HASILATI VE BİLANÇO TOPLAMLARINI GİRER.

13- MÜDÜRLÜĞE EVRAKLARIMI ÇALIŞANIM GETİREBİLİR Mİ? VEYA KARGO İLE GÖNDEREBİLİR MİYİM?

CEVAP 13- EVRAKLARDA EKSİKLİK YOK İSE MÜDÜRLÜĞE EVRAKLARINIZI ÇALIŞANLARINIZIN TESLİM ETMESİ MÜMKÜN OLABİLİR. ANCAK EVRAKLARDA VEYA BİLGİLERDE EKSİKLİK VARSA DAHA SONRADAN DÜZELTME İŞLEMİ ZAMAN ALACAĞINDAN DOLAYI İŞLETME YETKİLİSİNİN KAŞESİ İLE BİRLİKTE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU YAPILMASI DAHA UYGUN OLUR.

Yukarıda soru cevap şeklinde vermiş olduğumuz bilgilerin yanı sıra 2023 yılında Kosgeb faizsiz kredi desteğinden bahsetmekte fayda görüyoruz. Geçmiş olduğumuz yıl başlatılan KOSGEB projesi desteğine 400 binden fazla esnafımız başvuruda bulunmuştur. Fakat bu projeden yararlanan toplamda 15 bin esnaf bulunmaktaydı. 2023 yılı içerisin de ise KOSGEB Faizsiz kredileri için başvuruda bulunan esnaflardan bazıları bu desteklerden yararlanamayacaklardır. Bu destekler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

 • İki yıl önce faizsiz kredi imkanından yararlanan 15 bin esnafımız 2023 yılında ki KOSGEB projesinden yararlanacaktır.
 • Geçmiş olduğumuz içinde başvuru yapmış olan ve ön onay alan esnaflarımızın banka sicilleri ile alakalı olarak veya kredi notları ile alakalı olarak banka kredi talepleri geri çevrilmiş ise 2023 yılı içerisinde başvurmuş oldukları taktirde kredi taleplerinin onaylanması mümkün olabilir.
 • Kredi sicil affı yasası kapsamında bankalara olan borçları temerrüte olan borçlarını ödeyen ve borçlarını yapılandırma yapan esnafların faizsiz kredi imkanlarından da faydalanmaları mümkün olacaktır.
 • Ayrıca yasaklı olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler faizsiz kredi desteği imkanlarından yararlanamayacaklardır.

Halkbank faizsiz esnaf kredisi veriyor. İçeriğimizden detaylı bilgi alabilir ve hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz.

YORUMLAR

 1. Irfan dedi ki:

  Bundan yararlanmak için ne yapmalıyız ve şartları nedir

 2. serap dedi ki:

  50000 tlye ihtiyacım var nasıl destek ve kredi veriyorsunuz

 3. İrfan dedi ki:

  Mrbalar ben gida uzerine resdorant is yeri acmak istiyorum bunun icin 200000 tl paraya ihtiyacim var bu konuda nasil destek ve kredi veriyorsununuz