Özel Lise Devlet Teşvikleri

04.01.2023
Özel Lise Devlet Teşvikleri

Çocuğu istediği okula yerleşemeyen aileler özel okul fiyatlarını araştırmaya başladı. Özel okullar maliyetli olması sebebi ile maddi durumu elverişsiz aileler tarafından tercih edilemese de, bazı şartlar dahilinde devlet desteği almak mümkün olmaktadır. Devlet tarafından her yıl belirlenen oranlarda konu ile ilgili teşvik verilmektedir. Başvurular için gerekli olan şartları sizler için araştırdık.

Özel Okul Devlet Teşviği Şartları

Özel Okul teşviki başvuru ve yerleştirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 5580 sayılı kanun kapsamında teşvik verilecek okul türleri belirlenmiştir. Bu okullar;

Özel Okul Devlet Teşviği Şartları
Özel Okul Devlet Teşviği Şartları
 • Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
 • Özel Anadolu Lisesi
 • Özel Ermeni Ortaöğretim Okulu
 • Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu
 • Özel Rum Ortaöğretim Kurumu
 • Özel Sosyal Bilimler Lisesi
 • Özel Fen Lisesi
 • Özel Spor Lisesi
 • Özel Temel Lise
 • Özel Laboratuvar Lisesi
 • Özel Fen ve Teknoloji Lisesi
 • Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
 • Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi
 • Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ dir.

Devlet teşviki alabilmek için bu okullardan birine gitmek gerekmektedir. Teşvik başvurusunun kabul edilmesi dahilinde 4 yıl süre ile kayıt yaptırılan okullara ödenecektir. Teşvikin kesilmemesi için sınıf tekrarı yapmamak gerekmektedir. (Uzun süreli rahatsızlık durumları gerekçesi ile sınıf tekrarı yapanlar hariç)

Başvuru için temel şartlar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Ortaöğretim kayıt şartlarının taşınması
 • Liseye geçmeden önceki son sınıfta sınıf tekrarı yapmamak
 • Kayıt yaptırılacak olan lisenin şartlarını taşımak
 • Herhangi bir okulda kaydının olması gerekmektedir.

Teşvik Tutarları ve Kontenjanlar

Türkiye genelinde toplamda 75 bin öğrenciye destek verilecektir. Temel Eğitim’ den ortaöğretim düzeyindeki eğitim bölümüne geçenler okullarında teşvik başvurusunda bulunabilirler. Destek bedeli 3 ayrı dönemde ödenmektedir. Tutarın %35′ i Kasım’da, %35’i Şubat’ta, %30’u Haziran’ da ilgili okul Müdürlüğü’ ne devlet eli ile ödenecektir.

devlet-teşviki
Teşvik tablosu

Ortaöğretim düzeyindeki 15 bin öğrenciye ayrı ayrı olmak üzere 4 bin 280 TL, temel liselere ise toplamda 24 bin öğrenciye ayrı ayrı 3 bin 680 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Ödeme Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak ve geriye kalan tutarın ödemesini öğrenci velisi gerçekleştirecektir. Bu sebeple velilerin özel okul kayıt fiyatlarını iyi incelemesi gerekmektedir. Bütçelerine uygun okulları tercih etmeleri ödeme anlamında zorluk yaşamamalarını sağlayacaktır. Öğrencinin mevzuata göre nakil işleminin yapılması durumunda nakil şartlarını taşıyan başka bir okula gitmesi gerekmektedir. Eğer bu şartları taşımayan bir okula nakil olursa devlet teşviki geçerli olmayacaktır. Bu nakil işleminin Eylül ayında yapılması durumunda yine teşvik verilmeyecektir. Kontenjanı dolmuş bir okula nakil olunması halinde ödeme kesilecektir.

Giriş puanlarının eşit olması durumunda yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenci teşvik alır. Başarı puanlarında da herhangi bir fark yoksa devamsızlık durumu incelenecektir. Devamsızlık konusunda da bir karara varılamazsa yaş olarak küçük olan öğrenciye teşvik verilmesi kararlaştırılacaktır.

Teşvik miktarında verilen bir karar vardır. Bu karara göre teşvik miktarı okulun yıllık eğitim- öğretim ücretinin %51‘ inden fazla olmamasıdır. Örneğin yıllığı 20 bin TL olan bir okula en fazla 10 bin 200 TL devlet teşviki verilebilir. Geriye kalan tutarı velinin ödemesi gerekmektedir.

Öğrencilerin Özel Okullara Yerleştirilmeleri

Yerleştirme işlemi okulun ayırdığı kontenjanın %25‘ i kadar yerleştirme yapılır. Bu sınırdan daha fazla öğrenci yerleştirilmesi yasal değildir. Temel liselerde 12. sınıfa kadar olanlar için destek amaçlı ayrılan kontenjanın %20’ si oranında destek, 12. sınıf öğrencileri için ise %40 oranında destek verilir. Kontenjanda yer kalması dahilinde okula kayıtlı olmayan öğrencilerin kayıtları yapılarak kendilerine teşvik verilir. Ancak kontenjan dolu ise yerleştirmeler saydığımız kriterlere uygun olarak yapılacaktır. İki tür puanlama yapılacaktır. Bunlardan biri kayıtlı olan öğrenciler için geçerli olacakken, diğer puanlama okula kaydı olmayan ve dışarıdan olacak öğrenciler arasından seçilerek hazırlanacaktır. Kontenjan üzerinde ve belirlenen oran dışında yerleştirme işleminin yapılması mümkün değildir.

Özel okullar ise Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi üzerinden gerekli bilgileri kaydedecektir. Destek verilecek olan öğrenci sayısı, miktar gibi bilgilerin sisteme girilmesi gerekmektedir. Öğrenci almak istenmeyen sınıf düzeyi bilgisi hakkında ise herhangi bir bilgi girilmemesine karar verilmiştir. Binada açılanacak olan ortaöğretim kontenjanın %75‘ inden fazla kayıt ve nakil kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle özel okulların kabul edeceği öğrenci oranının %75’ i geçmemesi gerekmektedir.

Öğrencilerin Özel Okullara Yerleştirilmeleri
Öğrencilerin Özel Okullara Yerleştirilmeleri

Velilere düşen görev ise e-okul üzerindeki modülde girilmesi istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurmalarıdır. Teşvik alabilmek adına yanlış bilgi girilmesinin tespiti halinde yapılacak olan ödemeler durdurulur. Ayrıca bu veliler hakkında cezai yaptırımlar uygulanır. Öğrencilerin uluslar arası yarışmalarda elde ettiği başarılar varsa bunu kanıtlayan belgelerin de gerekli evraklar arasına konması gerekmektedir.

Teşvik Başvurularında İstenecek Belgeler

Öncelikle ailenin gelir durumunun kanıtlanması gerekmektedir. Bu sebeple son 3 aya ait maaş bilgilerini gösteren maaş dökümü ya da maaş bordrosuna ihtiyaç vardır. (Mayıs- Haziran- Temmuz aylarının bordroları olmalıdır.) Gelir Beyan Taahhütü‘ nün ise teşvik yapılacak olan okulda doldurulması gerekmektedir. Gelir beyanında bulunmayanlar için ise Mal Müdürlüğü ve SGK’ dan gerekli evrakları almaları gerekmektedir. Yani herhangi bir gelir olmadığının kanıtlanması istenmektedir. İstenecek olan diğer bilgi ise eğitim gören kardeşlerdir. Kardeş sayıları ve aktif öğrenim durumlarının belirtilmesi gerekir. Özellikle ailede yükseköğrenim gören bir kardeşin olması halinde teşvik verilmesi olasılığı yüksek olacaktır. E- okul ya da ilgili üniversitelerin Öğrenci İşleri’ nden öğrenim belgelerinin temin edilmesi lazımdır. Öğrencinin daha önce katıldığı bir yarışmada başarı göstermesi durumunda teşvik için bu da geçerli bir durum kabul edileceğinden bu belgelerin ibraz edilmesi ve başarı durumunun kanıtlanması istenecektir. Harp, vazife malulü ya da engelliler için ise gerekli belgelerin sunulması gerekir. Bu durumun geçerli ve teşekküllü kurumlardan alınan sağlık raporu ile kanıtlanması gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında teşvik verilirken dikkat edilecek 4 kıstas vardır;

 • Ailenin gelir durumu
 • Okuyan başka kardeş olup olmaması
 • Harp ve vazife malullüğü
 • Başarı belgesidir.

Öğrencilerin teşvik için yapacakları okul tercihlerinde 15 hakları bulunmaktadır.

Teşvik Başvurularında İstenecek Belgeler
Teşvik Başvurularında İstenecek Belgeler

Gelir beyanı taahhüdünde;

 • Bordroda ifade edilen aylık gelir miktarı
 • Taşınmazlar varsa ve bunlardan herhangi bir gelir elde ediliyorsa
 • Ayrıca söz konusu başka herhangi bir gelir varsa bunlar da yazılacaktır. Beyanların doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Teşvik alamıyorsanız bu durumda bankaların öğrencilere verdiği eğitim kredilerini inceleyebilirsiniz. 18 yaşını doldurmayanların kredi başvurularını velileri yapabilmektedir.

Teşvik verilebilmesi için durum tespitinin yapılacağından söz ettik. Bunun için bir form hazırlanmıştır ve formda belirli kriterler yer almaktadır. Tespit kriterlerin puanlanması neticesinde yapılacaktır. Alınan disiplin cezaları alınan puanı -100 oranında olumsuz etkilemektedir.

 • Ulusal düzeyde alınan birincilik 70 puan,
 • Uluslar arası düzeyde alınan birincilik 50 puan ve il genelinde alınan başarı belgeleri 40 puan niteliğindedir.
 • Ailenin aylık gelirinin 5 bin TL’ den az olması ise 350 puan olarak ifade edilmektedir.
 • Gelir oranı arttıkça verilen puan da azalmaktadır.
 • Ailede eğitim gören iki çocuğun olması 80 puan değerindedir.
 • Anne ve babanın sağ olmaması 100 puan değerindedir.
 • Aile fertlerinden birinin engellilik oranlarının %50′ nin üzerinde olması ise 50 puan değerindedir.

Tüm bu bilgiler girilerek yapılan hesaplama sonrasında öğrencinin teşvik başvurusunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmektedir.

Devlet teşvikleri verilecek. Başvuru tarihlerini takip etmeyi unutmayın.

YORUMLAR

 1. Mehmet Günhan dedi ki:

  Oğlumu Mekatronik bölümüne yazdırdım ve çok memnun kaldım. Hem devtel teşviki aldık ve eğitim kalitesi de güzelmiş okulun.

 2. Eren dedi ki:

  Devlet özel liseye gidenler için destek veriyor mu?