PTT Elektrik Faturası Yardımı Başvurusu

05.01.2023
PTT Elektrik Faturası Yardımı Başvurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelere elektrik desteği verileceğinden söz edilmişti. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başvurular PTT aracılığı ile alınacak ve ödemeler de postane aracılığı ile yapılacak. Ancak elektrik faturası yardımından yararlanmak için belirli şartlara sahip olmak gerekiyor. Başvurunun nasıl yapılacağını, kimlere yardım verebileceğini ve fatura destek tutarlarının nasıl hesaplanacağını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Elektrik Faturası Yardımı Nasıl Alınır?

30700 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 795 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile maddi yardım alan ailelere elektrik faturası yardımı yapılması kararlaştırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda da verilen bir elektrik faturası yardımı vardı. Ancak bu yardım yatalak durumda hastalar ve makineye bağlı olarak yaşamak durumunda kalan kişilerin elektrik giderlerinin karşılanmasına ilişkindi. Bu elektrik yardımını sosyal yardım başlığı altında değerlendirmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğundan dolayı, her türlü vatandaşa çeşitli konularda yardım sağlanması gerekiyor.

Elektrik Faturası Yardımı Nasıl Alınır?
SYDV’lere başvuru yaparak 80 TL. elektik desteğinden yararlanabilirsiniz.

Elektrik yardımı tutarları hanede bulunan kişi sayısına göre belirlenecek. Bir ailenin en fazla 150 kw/sa‘ elektrik faturası borcu karşılanacak. Yardım başvuruları İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile alınacak. Şayet SYDV başvurunuzu kabul ederse bu durumda tekrardan PTT şubelerine giderek başvuru yapmanız gerekecek. Verilecek olan yardım tutarları ise aşağıdaki şekilde belirlenecek;

 • 1 ya da 2 kişilik bir aile ise 75 kw/sa
 • 3 kişilik bir aile ise 100 kw/sa
 • 4 kişilik bir aile ise 125 kw/sa
 • 5 kişi ya da daha 5’ten fazla ise 150 kw/sa yardım yapılacaktır.

Eşi vefat etmiş yardımı alanlar da verilen elektrik tüketim desteği için başvurularını yapabilirler.

Yardım Başvurusu İçin Gerekli Şartları Nelerdir?

Elektrik faturası yardımı alabilmek için aşağıdaki şartlara sahip olmak gerekmektedir;

 1. Devlet  tarafından verilecek olan elektrik faturası yardımından yararlanmak için ilk şart Resmi Gazete’de de belirtildiği üzere hanenin maddi yardım alıyor olması ve durumunun kötü olmasıdır. Ailenin maddi durumunun belirlenmesi için ise daha evvel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları‘na başvuru yapması gerekiyor. Şayet verilen ayni ve nakdi yardım konularından herhangi birini alıyor ise, kendisine gerekli görülmesi halinde elektrik yardımı da verilecektir.
 2. Resmi Gazete’de kişiye yardım veriliyor olması, hak sahibi olana kadar geçerli olmaktadır. Kişinin maddi anlamda iyileşme yaşaması ve kendisine verilen maddi yardımlardan hak sahipliğini kaybetmesi durumunda verilen elektrik parası yardımı da kesilecektir.
 3. Yardım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere yapılmaktadır. Belirli bir il ve ilçe sınırlaması olmamakla birlikte, sosyal yardım alan aileler başvurularını yaparak 40 TL ile 80 TL arasında verilecek olan elektrik parası desteğinden yararlanabilecektir.
 4. Elektrik parası yardımından yararlanmak için faturaların resmi gazetenin yürürlük tarihi olan  3 döneme ait olması gerekmektedir.
 5. Ayrıca destek verilebilmesi için abone numarasının mesken olarak kabul edilmesi gerekiyor. Ticarethane olarak geçen yerlere elektrik tüketim desteği verilmemektedir.

Elektrik Faturası Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gerekli şartları taşıyorsanız elektrik parası desteği alabilirsiniz. Başvuru iki aşamalıdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuru : Devlet tarafından verilen elektrik parası yardımından yararlanmak için başvurular ilk olarak il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılacaktır. Vakıflar, illerde Valilik, ilçelerde ise kaymakamlıklara bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Vakıflara T.C. kimlik belgeniz ile giderek verilen elektrik desteğinden yararlanmak istediğinizi söyleyiniz. Gerekli şartlar arasında zaten sosyal yardım almak sayıldığından fakirlik kağıdı götürmenize gerek yoktur. Bilgileriniz sistemde mevcuttur. Vakıflar’da kararlar mütevelli heyet tarafından alınmaktadır.

Mütevelli heyet yaptığı yerinde incelemeler ile ailelerin desteğe ihtiyacı olup olmadıklarına karar verir. Aynı zamanda başvuruları kabul eden kişilerin hak sahipliğini kaybetmesinin tespiti de yine kendileri tarafından yapılmaktadır. Şayet vakıflara yaptığınız başvuru sonrası destek almaya hak kazandıysanız aile fertleriniz dikkate alınarak aylık ödenecek olan yardım tutarı belirlenecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta desteğin aylık verildiğidir. 2 kişilik bir aileyseniz ve 40 TL. yardım alıyorsanız, ancak faturanız 30 TL. geldiyse bu durumda 10 TL cebinize kalmaz. Kalan tutarın sonraki aya devredilmesi de mümkün değildir.

PTT’ye başvuru : Vakıflar tarafından yardım almaya hak kazanan aileler için sonraki müracaat yeri PTT şubeleri olmaktadır. Bölgenizde bulunan PTT şubelerinden herhangi birine giderek T.C. kimlik belgenizi ve elektrik faturanızı ibraz ediniz. 1 Mart tarihi ve öncesindeki 3 döneme ait elektrik faturası sahibi olanlar faturalarını postanelerde bulunan gişe görevlerine teslim edecektir. Bu aşamadan sonra sistem üzerinden şahıslara elektrik desteği verilip verilmeyeceğinin kontrol edilmesinden sonra şayet destek verilecekse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenen tutarlar tahsil edilmeyecektir. Örneğin 5 kişilik bir ailesiniz. 150 kw elektrik desteği almaya hak kazandınız. Ancak o ay yaptığınız harcama 200 kw ise bu durumda kalan 50 kw’ ı kendiniz ödemeniz gerekecektir. Ayrıca emekliyseniz ve paraya ihtiyacınız varsa PTT emekliye faizsiz kredi veriyor. Bağlantıyı inceleyerek PTT kredileri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Elektrik Faturası Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? 
Elektrik Faturası Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu yardımı nakdi olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü ailelere elden para verilmeyecek. Yani faturanızın destek tutarının altında gelmesi durumunda da para üstü iadesi şeklinde bir iade yapılması söz konusu olmayacaktır.

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

İl/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan sosyal yardım ve aylık alanlar elektrik tüketim desteği kapsamında verilecek olan tutarlardan yararlanabilecektir. Destek tutarlarının hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen tutarlar baz alınmaktadır. Bilindiği gibi EPDK elektrik fiyatlarını resmi internet sitesinde yayınlamaktadır. Ayrıca bu destek kapsamında meslek olarak kabul edilen yerlere destek verilmektedir. Şayet Vakıflar tarafından verilecek olan yardımlar için ayrılan fonun yeterli olmaması halinde bütçeler bakanlık tarafından güncellecektir. Vatandaşlarımıza verilen destek gelir tespiti ve diğer yardımlar için geçerli olmayacaktır. Yani bu aile bütçesine gelen bir gelir olarak değil, devlet tarafından belirli süreler için verilecek olan bir yardım olarak kabul edilmelidir.

Başvuru yaptıkları ikametgah adreslerine gelen fatura ve T.C. kimlik numaraları ile aileler PTT şubelerine gidecektir. Ödemeler PTT şubeleri dışında herhangi bir noktada yapılmayacaktır. Destek alabilmek için faturaların başvuru yapan şahısların adına olması gerekmektedir. Elektirk Faturanızı hesaplamak için EPDK fatura hesaplaması yapabilirsiniz. Ödemeler 5 bine yakın PTT şubesi aracılığı ile yapılacaktır.

Elektrik Faturası Yardımı Ne Kadar Yapılacak?

Sosyal yardım alan ailelerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de bu ailelere verilen destek tutarları olmaktadır. Verilecek olan yardım tutarlarının hesaplanmasında ailelerin kişi sayıları önemli rol oynamaktadır. Bu kriterlere göre örnek hesaplamalar ile verilecek olan destek tutarlarını bulalım. Bu hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gereken ilk nokta ailenin elektrik tarifesi olacaktır. Elektrik faturaları okunurken kullanılan iki tarife vardır.

Elektrik Faturası Yardımı Ne Kadar Yapılacak? 
Elektrik Faturası Yardımı Ne Kadar Yapılacak?
 • Tek zamanlı tarife: Bu tarife tipinde ailenin gün içinde kullandığı elektrik tutarı tek bir fiyat üzerinden hesaplanmaktadır.
 • Üç zamanlı tarife: Bu tarife tipinde ise gün 3 parçaya bölünmektedir. Ailenin kullandığı elektrik günün belirlenen bölümlerinde farklı tutarlar üzerinden hesaplanmaktadır.

Elektrik faturası genel olarak 3 zamanlı mesken tipi baz alınarak hesaplanmaktadır.  Gece elektrik fiyatları daha uygun olduğundan dolayı tasarruf yapan aileler genel olarak gece elektrik kullanımı yaparlar. Ancak gün içinde tüm saatlerde evde elektrik kullanımı yapılıyor ise bu durumda tek zamanlı tarifenin kullanılması daha avantajlı olmaktadır.

 • Aşağıdaki tabloda üç zamanlı tarifedeki elektrik fiyatları gösterilmektedir.
TarifeGündüz (06:00 – 17:00)Puant (17:00 – 22:00)Gece (22:00 – 06:00)
Üç Zamanlı Mesken0,5445 TL.0,7997 TL.0,3404 TL.

Örneğin 5 kişilik bir ailenin 150 kw destek alacağı farz edilirse ailenin 100 gündüz, 50 kw’da gece elektrik kullanıcılığı farz edilirse bu durumda;

Elektrik faturası tarifeleri
Elektrik faturaları tek zamanlı ve üç zamanlı tarifeler ile okunmaktadır.

(100 * 0,5445) + (50 * 0,3404) =  54,45 + 17,02 = 71,47 elektrik faturası desteği verilecektir.

 • Tek zamanlı tarife güncel elektrik fiyatı ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
TarifeBirim (kWh) Fiyatı
Tek Zamanlı Mesken0,5375 TL.

Bu fiyata göre ailelere verilecek olan elektrik tüketim desteklerini hesaplayalım,

 • 1 – 2 kişilik aile : 75 * 0,5375 TL = 40,31 TL
 • 3 kişilik aile : 100 * 0,5375 TL = 53,75 TL
 • 4 kişilik aile : 125 * 0,5375 TL =67,18 TL
 • 5 kişi aile : 150 * 0,5375 TL =80,62 TL destek verilecektir.

Verilecek olan bu desteklerden 2,5 milyon aile, 10 milyon vatandaşımızın yararlanması beklenmektedir. Türk vatandaşı olan ve sosyal yardım alan aileler, elektrik tüketim desteğinden yararlanmak için sosyal yardım almak gerektiğini tekrar hatırlatalım. Ayrıca maddi anlamda yetersiz olan ailelere verilecek olan elektrik tüketim desteğinin kronik ve yatağa bağımlı hastalara verilen destekle karıştırılmaması gerekiyor.

Elden para verilmediği gibi, destek tutarı dışında kalan fatura tutarının ise vatandaşın cebinden ödemesi gerekiyor. Kalan tutar diğer fatura ödemeleri merkezleri aracılığı ile de ödenebilmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.