Şahıs Şirketi Güncel Gider Kalemleri Nelerdir?

05.01.2023
Şahıs Şirketi Güncel Gider Kalemleri Nelerdir?

Şahıs şirketleri bir veya birden fazla ortağın bir araya gelerek kurmuş oldukları bir işletme türüdür. Ve aynı zamanda şirket ortaklarının sorumlulukları sınırsızdır. Bu şirket türünün mali açıdan yapmış olduğu harcamalara bakılarak hangi harcamanın mali açıdan gider olarak kabul edildiği tartışmalara açık ve geniş bir kavram olmaktadır. İşletmenin iş hacmine ve faaliyet türüne göre giderler değişiklik göstermiş olduğu için güncel gider kalemleri de değişiklik göstermektedir.

Şahıs Şirketlerinde Hangi Harcamalar Gider Olarak Kabul Edilir?

Şirketin yapmış olduğu harcamalar arasından herhangi birisinin gider olarak kabul edilebilmesi için yapılan harcama türünün şirket acısından ticari kazanca etki etmiş olması gerekmektedir. Yapılan harcamaların gider olarak kabul edilebilmesi için vergi usul kanununa göre belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Gider olarak göstermeyi düşünmüş olduğunuz harcamalarınız vergi usul kanunun belirtmiş olduğu şekilde düzenlenmemiş olursa vergi indiriminden yararlanmanız mümkün olmayacaktır. Ayrıca personel giderleri de şirket içerisinde olduğu sürece gider olarak kabul edilmektedir.

Şahıs şirketlerinde gider olarak kabul edilecek olan harcamalar

Şahıs Şirketlerinin Güncel Gider Kalemleri Nelerdir?

Kurulmuş olan şahıs şirketlerinin yapmış oldukları harcamalar vergi usul kanununa uyum göstermiş olduğu takdirde ve şirketin işleyişine yarar sağlaması ve bu durumun sürdürülebilmesi durumunda yapılan her türlü harcama yukarıdaki yazımızda da bahsetmiş olduğumuz gibi gider olarak kabul edilebilecektir. Gider olarak gösterilecek olan harcamaların türlerini kalem kalem belirtmek için aşağıda maddeler halinde değerlendirmeye aldık.

 • İşletmeye kayıtlı olan araçların yakıt giderleri kira ve tamir bedellerinin yanı sıra sigorta masrafları da gider olarak gösterilebilecektir.
 • Personelin yemek giderleri şirketin faaliyeti için yapılmış ise ve aynı zamanda gelir vergisi kanunun 23/8 maddelerine uyum sağlıyor olması durumda bu harcamalar gider olarak gösterilebilecektir.
 • Şirket içerisinde yapılan ve işletme ile alakalı olan tüm iletişim bedelleri de gider olarak gösterilecektir.
 • İş veren sendikaları için ödenen aidatlar gider olarak gösterilebilir. Fakat ödenen aidatın 1 aylık tutarı iş yerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük tutarını aşmaması gerekmektedir. Bu tutarı aşan kısım gider olarak kabul edilmeyecektir.
 • Şirket ile ilgili olan tüm seyahat harcamaları da gider olarak kabul edilecektir.
 • İşletme personeline verilen ve iş yeri için kullanılan aynı zamanda demirbaş olarak gösterilen giyim malzemeleri de gider olarak gösterilmektedir.
 • Vergi usul kanunun belirtmiş olduğu hükümlere göre ayrılan amortismanların safi kazançları da gider olarak gösterilecektir.
 • Bireysel emeklilik sistemine göre ödenen katkı payları da gider olarak gösterilebilecektir.
 • İşletmenin işleyişi ile alakalı olan AR-GE giderlerinin yüzde kırklık kısmı da gider olarak kabul edilecektir.

Gider Olarak Kabul Edilmeyen Harcamalar Nelerdir?

Kurumlar vergisi kanuna göre gider olarak gösterilmeyen harcamalar aşağıda maddeler halinde incelemeye alınmıştır.

 • İşletmeye kayıtlı olmayan veya şahıslar üzerine kayıtlı olan araçların sigorta, yakıt ve bakım gibi masrafları gider olarak kabul edilemez.
 • İş ile ilgili olmayan alış verişler, yemek giderleri ve buna benzer tüm harcamalar gider olarak gösterilemez.
 • Aile veya arkadaşlarla yapılan ve iş ile alakası olmayan seyahat masrafları da gider olarak gösterilemez.
 • Şirket ile alakası olmayan veya iş ile ilgisi bulunmayan tüm iletişim harcamaları gider olarak gösterilememektedir.
 • Şirket ortaklarının ve personelinin işletme adına aldığı ve işletme ile alakalı olmayan giyim malzemeleri de gider listesinde gösterilememektedir.

Kurumlar vergisi mevzuatlarını inceleyebilir ve muafiyetler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Gider olarak kabul edilmeyen harcamalar

Kanunlar Tarafından Gider Olarak Gösterilemeyen Diğer Harcamalar Nelerdir?

 • İşletmelerde meydana gelen dolandırıcılık, çalınma ve bunu benzeri olaylarda ortaya çıkan zararlar gider olarak gösterilemez.
 • Ödenmeyen sigorta primleri gider olarak gösterilemez.
 • İstisna olarak elde edilen masrafların kazançları gider olarak gösterilemeyecektir.
 • Gelir vergisi kanunun 75/3 maddesinde belirtilmiş olan kararda yönetim kurulunda yer alan başkan ve üyelere ödenecek olan kar payları gider olarak gösterilemeyecektir.
 • İşletme cirosunu etkilemeyecek olan tüm harcamalar gider olarak kabul edilemeyecektir. Esnaf İçin Hangi Şirket Türü Daha Avantajlı? (Vergiden Düşmede Karlı) isimli içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanununa Göre İndirilemeyecek Olan Giderler Nelerdir?

 • Öz sermaye üzerinden hesaplanan faizler
 • Gecikme faizi
 • Kurumlar vergisi ve her türlü para cezaları
 • Örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler
 • Dar mükellef kurumlarına göre indirilemeyecek giderler
 • İhtiyat akçeleri
 • Menkul kıymet pazarlama komisyonları
 • Alkollü içki ve tütün reklam giderleri
 • Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar
 • Vergi Usul Kanununa göre belgelendirilmeyen giderler

Gelir vergisi kanununu inceleyebilirsiniz.

YORUMLAR

 1. ahmet dağ dedi ki:

  gider ve gelir kalemleri ile ilgili açıklamalar için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.