Senetle Para Veren Faktoring Firmaları 2023 Listesi

03.01.2023
Senetle Para Veren Faktoring Firmaları 2023 Listesi

Türkiye’de ikrazatçı firmaların kapanması sonrasında birçok ikrazat firması faktoring adı verilen şirketlere dönüştürülmüştür. Fatura, senet veya çek ile vadeli satış yaptığınızda vade dolmadan alacağınızı tahsil etmek isterseniz faktoring firmaları ile anlaşarak paranızı anında alabilirsiniz. Sektörün geçmişi 1988 yılına dayanmaktadır. Faktoring nedir, nasıl yapılır, Türkiye’de en iyi ve en büyük Faktoring şirketleri, hizmetleri, senet kırdırma ve acil para tahsilatı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kısaca Faktoring Nedir?

Büyük ve küçük işletmeler ticari mal satışlarını vadeli olarak yaptığında, şahıs ve tüzel şirketler fark etmeden bu sistemden faydalanabilmektedir. Faktoring kelime anlamıyla, vadeli alacağın bu kurumlara devredilerek ödeme gününden önce tahsilatın yapılmasıdır. Peşin satış yapmayan firmalar nakit ihtiyaçlarını belli masraf ve komisyon ödeyerek bu firmalar aracılığı ile yapmaktadırlar. Anlaşmalı şirketlere geçerli fatura, senet, çek, fatura yerine geçen diğer belgeler verilerek uygun görüldüğü takdirde sözleşme imzalanır. Acil nakit desteği sağlayan firmalar toplamda BDDK denetiminde 56 tanedir.

Faktoring Hizmetleri Nelerdir?

Faktoring hizmetleri üç taraf arasında yapılmaktadır. Faktör, alacağı devralan şirketler olarak tanımlanır, Müşteri ise bu şirketler ile anlaşarak alacağını tahsil eden şirket, son olarak borçlu ticari malı veya hizmeti vadeli olarak satın alan ve borcu ödeyecek olan kişilerdir. Yapılan sözleşme kapsamında firmalar size aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 • Tahsilat Yönü: Evraklarınızı teslim edip, sözleşme imzaladığınız da vadeli alacaklarınız takip ve kontrol edildiği gibi, tahsilat işlemleri de yürütülür.
 • Garanti Hizmeti: Faktoring kuruluşları faturalı olan çek veya kambiyo senetlerinizi garanti altına alır.
 • Finansman Hizmeti: Tahsil edilen alacağın ödeme günü gelmeden müşteriye verilmesidir. Ayrıca, KOBİ’lere ve küçük işletmelere de finansman hizmeti sağlar.

Faktoring İşlem Türleri

Çoğu ilde faaliyette olan firmaların yaptıkları finansman, tahsilat ve garanti işlemlerinin farklı başlıklarda fonksiyonları vardır. Alacağın, riskin fonksiyonuna göre, masraf ve komisyonlar dahilinde özel faktöring işlemleri sıralanmaktadır.

 • Yurtiçi Faktoring
 • İthalat/ İhracat
 • Bildirimli/Bildirimsiz Faktoring
 • Faturanın iskonto ettirilmesi
 • Gayri Kabili Rücu Faktoring (Alacağın tahsil edilememe riskini faktörün tamamen alması- geri dönülemez)
 • Kabili Rücu (Yalnızca tahsilat, finansman risklerini üzerine alan şirketler- geri dönülebilir)
 • Vadesi geldiğinde ödeme
 • Kısmi Faktoring (Alacakların kısmi olarak garanti altına alınması)

Türkiye’nin En İyi Faktoring Şirketleri Sıralaması

BDDK tarafından faaliyet izni verilen firmaların hepsi farklı avantajlar sunmaktadır. Bazı firmalar dakikalar içinde işlemleri gerçekleştirme sloganı ile işlem yaparken, bazı firmalar da fatura tutarı fark etmeden herkes için başvuru imkanı vermektedir. Firmalar İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Antalya gibi bir çok ilde şubeye sahiptir. Aktif olan kuruluşlar;

 • ABC Faktoring A.Ş.
 • Acar
 • AK
 • Akdeniz
 • Anadolu Faktoring
 • Arena
 • Başer
 • Bien
 • Bayramoğlu
 • C Faktoring
 • Creditwest
 • Çağdaş
 • Çözüm
 • Destek
 • Doğa
 • Doruk
 • Devir
 • Eko
 • Ekspo
 • Global Faktoring
 • GSD
 • Huzur
 • İstanbul Faktoring A.Ş.
 • Kapital
 • Kent
 • Lider
 • Kredi Finans
 • Mert Finans
 • MNG
 • Optima
 • Pamuk
 • Parafinans
 • Sardes
 • Sümer
 • Şirinoğlu
 • Tam Finans
 • Tradewind
 • Tuna
 • Ulusal
 • VDF
 • Lider
 • Yaşar
 • Yeditepe
 • Zorlu
 • TEB
 • Şeker
 • Vakıf Faktoring
 • Yapı Kredi
 • FİBA
 • Garanti
 • İş Faktoring
 • Deniz Faktöring
 • Halk
 • QNB Finans
 • ING
faktoring ne iş yapar
Faktoring Çalışma Prensibi

Bu kuruluşlar 4 Şubat 2015 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, faktoring işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik kapsamında görev yaparlar. Türkiye’de BBDK kaydıyla yasal olarak işlem yapan ve faturaları senetleri nakde çeviren faktoringleri listeden görebilirsiniz.

Bireysel Kredi Veren Faktoringler

BBDK kayıtlı hiçbir faktoring firmasının diğer Bankacılık hizmetleri statüsü bulunmadığı taktirde bireysel kredi verme olanağı yoktur. Senetle para veren faktoring firmaları krediden bir takım farklılıklara sahiptir.

 • Bankalar kendi faktoring şirketleri aracılığı ile alacağınızı devir alabilmektedirler.
 • Ancak, bu krediye benzeyen işlemler bireysel, taşıt, konut kredilerinden farklıdır.
 • Faktoring işlemi yapan şirketler bireysel kredi vermezler.
 • Kredi çekerken gerekli olan teminat gibi ek işlem veya evrak olmadan yalnızca belli masraf ve komisyonla ile belgelendirilmiş satışlarınız için işlem yapılır.
borc para veren faktoringler
Hesaplama işlemleri

Faktoringlerin Senetle Para Verme Şartları

Bu anlaşmalı şirketler mutlaka satışların vadeli bir belgeye dayandırılmasını isterler. Özellikle senetle kredi olarak bilinen bu sistemde geçerli ve ödeme tarihi gelmemiş belgenizle işlem yapılır.

 • Başvuranın elinde vadesi gelmemiş bir senet bulunması,
 • Senedin yasal olarak geçerli ve şartlara uygun olması,
 • Başvuru sahibinin fiil ehliyetini kullanma haklarına sahip olması,
 • Senedin fatura karşılığı yapılan bir satışa ait, alacak senedi olması gerekmektedir.

Faturasız yapılan işlemlerde ise;

Başvuru sahibinin elinde ki fatura ile kambiyo senedinin arasında ki tutar yukarı yuvarlama usulüne göre meydana gelen küçük para farkları yabancı para farklarının ödeme araçlarının ödeme tarihlerinden önce oluşmakta olan kur farkları ile fatura talep edilmez.

senetle kredi veren faktoring firmaları
senetle kredi veren faktoring firmaları

Faktoringlerin sağladığı finansman tutarları ve kredi işlemlerinden kaynaklanan komisyon, fon, faiz ve benzeri gelirlerin toplam tutarı, faturaların tutarının toplamını geçemez. Bu yüzden kuruluşlar faturasız işlem yapamazlar. Eğer ödeme miktarları %100 ise,  faktoringin elde ettiği gelirler müşterilerden tahsil edilmesine imkan tanınmıştır. sözleşmeler buna uygun olarak yapılır.

Senet Kırdırmak İçin Yapılan Başvurularda Faktoring Firmasının Yaptığı İşlemler

Acil paraya ihtiyaç duyduğunuzda elinizde bir senet ve fatura ile faktoringlere başvurursunuz. Güvenilir şirket sıralaması ile anlaşma yapmak için gidildiğinde aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;

 • Verdiğiniz faturanın gerçek olup olmadığı, yasal koşullara göre doldurulup doldurulmadığı, üzerinde ki bilgilerin doğruluğu kontrol edilir.
 • Faktöringin kullandığı Merkezi Fatura Kaydı Sisteminde bahse konu belgenin daha önce kullanıp kullanılmadığı ve mükerrer olma durumu kontrol edilir.
 • Eğer firma isterse kesilen faturanın borçlusu olan firma, kambiyo senedi veya diğer senedin keşidecisine borcun aslının olup olmadığına dair kısa bir araştırma yapar ve senet ile faturayı teyit edebilir.
 • Eğer fatura yeterli gelmez ise, faktoring işlemi uygulanmadan önce müşteriden yeni bir fatura düzenleyeceği konusunda taahhütname alınmaktadır.

Kısaca Çek Kırdırma; Elinizde 15 bin liralık 3 ay sonra ödenecek faturalı bir senet olduğunu düşünün. Senedi veren firma borcunu 3 ay sonra ödeyecektir. Faktoring bu senedi sizden 12 bin liraya satın alır ve paranızı hemen öder. 3 ay sonra senedi faktoring kendisi tahsil eder.

Esnafın Karagün Dostu Faktoringler!

Faktoringler bireysel kullanıcılarda ve senetle paraya ihtiyacı olanlardan daha çok KOBİ’ler tarafından tercih edilmektedir. Eğer esnafsanız, bazı firmalardan toptan mal veya hizmet satın alabiliyorsanız, mutlaka kambiyo senedi veya çeklerle karşılaşabilirsiniz.

Elinde vadeli alacağı olan esnaf, paraya sıkıştığı zaman ilk başvuracağı kuruluşlar bankalardan önce faktoringlerdir. Bu sebeple bir anlamda vadeli alacakların kara gün dostudur.

Faktoring Senet Kırdırma Faiz Oranları ve Hesaplama

Ödeme gününden önce fatura bedelinin ödenebilmesi için ana para dışında ödeme günleri, fatura bedeli, faiz oranı gibi kriterler de göz önüne alınarak çeşitli masraflar ve Kuruluşların yapacağı hesaplamalar düşülmektedir. Bu hesaplarda dikkat edilen oranlar:

 • Senedin veya çekin tutarı (faturalı)
 • Alacağın vadesi
 • Faktoring ücreti, (% üzerinden)
 • Komisyonu (%)
 • Alacak tutarı üzerinden faktöring ücreti, belirlenen komisyon oranı ve diğer masraflar düşülerek hesaplama yapılır. Faktöring ücreti faiz oranı, miktar ve ödeme gününe göre belirlenir. Komisyon oranı da anlaşma yapılan faktoring şirketi tarafından hesaplanarak ana paradan düşülmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Başvuru yapacak olan şirketler, büyüklüğü önemli olmadan, esnaflar, KOBİ’ler gibi şahıs ve tüzel şirketler olarak işlemlerini gerçekleştirebilir. Başvuru esnasında verilecek olan başlıca evraklar;

Eğer başvuran kişi şahıs firması ise;

 • Kimlik fotokopisi,
 • İşletmeye ait Vergi levhası,
 • İmza beyanları,
 • Kuruluşun adresini beyan eden fatura veya ikametgah belgesi

Tüzel kişilerin başvuruları;

 • Yukarıda ki evraklara ilaveten şirketin tüm ortaklarının kimlik fotokopileri,
 • Ticaret sicil gazetesi,
 • Tüm ortakların imza beyanları
 • Vergi levhası
 • Adres beyanı (şirket müdürünün alınması gerekir)

Acil Paraya İhtiyacı Olan Kişi Hangi Evrakları İmzalar?

Kuruluşlar başvuru işlemleri ardından öncelikle faktoring sözleşmesini imzalatırlar. Bunun ardından alacaklarınız için kesilen faturaları başvurduğunuz kuruluşa temlik ettiğinizi ifade eden Temlik Sözleşmesini imzalamanız istenecektir. Sözleşme ile işlemleriniz başlar ve paranız hesabınıza yatmaktadır.

acil-para-bulma-yöntemleri
Acil para bulma yöntemleri

Genelde faktoring firmaları döviz çekleri için finans imkanı sağlamazlar. Faktöringleri para veren özel finans kurumları olarak görmemek gerekir. Otomobil, konut veya mortgage kredisi veren bankalar haricinde ki finans kurumları dışındadır. Örneğin ALC Finans, KOÇ finans gibi kuruluşlar faktöring değillerdir.

Eğer sizin de acil nakit paraya ihtiyacınız var ise, Türkiye genelinde hizmet veren yukarıda isimleri yazılı 56 faktöring firmasından birine başvurabilirsiniz. Tabi elinizde kurumların istediği belgeler ve evraklar var ise durum böyle. Ancak faturalı alacağınız yok ise, kredi notuna bakmayan bankalara, elden taksitle bozdurma cep telefonu satan mağazalara veya kredi kartınıza taksitle altın satışı yapan kuyumculara başvurabilirsiniz.

Senetle para veren yerler ve kuyumculardan elden taksitle altın alabilirsiniz.

YORUMLAR

 1. Mehmet dedi ki:

  Acill nakit ihtiyaç lazm kamu personeliym 100 bin TL lazm

 2. ali ihsan dedi ki:

  mahmut kaya

 3. ali ihsan dedi ki:

  kızım gençliç ve spor bakanlıgında memur 50 bin l ihtiyacımız var yardımcı olurmusunuz bu numaram ulasırsanız sevinirim kırıkkale yahşihanda oturuyorum

 4. mahmut kaya dedi ki:

  sadece kamu personeline veya teminat verebilecek kişilere senetle yardımcı olabilirim.

  1. Mahmut dedi ki:

   Mrb ben kamu personeliyim 20 bin tl ye ihtiyacım var bana yardımcı olurmusunuz ismim mahmut

  2. ŞEMSETTİN çelik dedi ki:

   ben esnafım kendı markeımız var yardımcı olurmusun faturam vvergı levham herseyım mevcuturu

  3. Irfan7138 dedi ki:

   Bana ulasabilirmisiniz

  4. Hakan dedi ki:

   Bende kamu personeli yim yardımcı olrmusunuz

 5. Sultan dedi ki:

  Acil 5000 tl ye ihtiyacım var kirami ve biriken borçlarımı ödemem lazım

1 3 4 5