Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Maddi Yardım Başvurusu 2023

02.01.2023
Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Maddi Yardım Başvurusu 2023

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maddi yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara 3 faz halinde 1000 TL sosyal yardım ödemeleri yapılarak salgın sürecinin ekonomiye etkisinin en aza indirilmesi amacıyla sosyal yardımlar devreye alındı. Pandemi sosyal yardımları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarındaki listelerdeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edilerek ihtiyaç sahipleri bu süreçte desteklendi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından ayrılan Hazine tarafından ayrılan kaynaktan yapılan sosyal yardımlara başvuruların herhangi bir kuruma başvuru yapılmaksızın  SYDV’ lerce yapılmaktadır.

Pandemi Sosyal Yardım Başvuruları

Pandemi sürecinde SYDV ‘ ler tarafından düzenli olarak yapılan yardımlar kapsamında Kronik hastalığı olan yaklaşık 9 Bin kişiye aylık nakdi yardım ve elektrik faturası desteği sağlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında;

 • Sosyal Destek Programı, (3 faz halinde 5 milyon 444 bin aileye )
 • Kısa Çalışma Ödeneği, ( Çalışan)
 • Nakdi Ücret Desteği, ( Çalışan)
 • İşsizlik Ödeneği (kişi)  ile Covid-19’la mücadele sürecinde dönemsel ihtiyaç sahiplerine 115 Milyar TL destek sağlandı.
Sosyal Yardım

Koronavirüs salgını nedeniyle devlet tarafından sağlanan maddi yardımlar Birinci fazda SYDV tarafından düzenli olarak sağlanan yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahiplerine yapıldı. 2023 kanun kapsamında düzenli yardımlardan yararlanan kişilere yapılan yardımlar haricinde 2. faz sosyal yardımlar yine Bakanlığın belirlediği listedeki yer alan ihtiyaç sahiplerine yapıldı. 3 faz halinde yapılan yardımlara başvuru son olarak e-Devlet üzerinden alınarak hiç bir yerden geliri olmayan ve çalışmayan kişilere hane bazlı olarak 1.000 TL olarak yapılmış ve geçtiğimiz günlerde ödemeleri tamamlanmıştı.

Salgın sürecinde 3 faz halinde yapılan sosyal yardımlar haricinde SYDV’ ler tarafından sağlanan yardımlara düzenli olarak alabilmek için de yine başvurular öncelikle muhtarlıklara sonradan oradan alınan muhtaçlık belgesi ile birlikte SYDV’ lere yapılmaktadır. İhtiyaç sahipleri öncelikle Kaymakamlıklarda bulunan Bakanlığa bağlı SYDV’ lere müracaat ederek burada kendi adına dosya açtırmalıdır ancak bu şekilde Vakıfların oluşturduğu liste üzerinden yapılan yardımlardan bu şekilde yararlanabilecektir. Sydv tarafından belirlenen listeye göre her  ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar verilmektedir.

SYDV Yardımları 2023

Ülkemizde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 1.003 SYD Vakfı vatandaşlara çeşitli hizmetler vermektedir. SYDV tarafından ihtiyaç sahibi ailelere başvuru yapmaları halinde farklı miktarlarda maddi yardım yapılmaya devam etmektedir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 2023 yılında da düzenli olarak çeşitli isimler altında maddi yardımlar yapılmaktadır.  İhtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar ise şunlardır.

 • 2023 Aylıkları( Engelli, engelli akını, 65 yaşlılık aylıkları)
 • 3294 Sayılı Sosyal Yardımlar ( Şartlı eğitim yardımı ŞEY ve Şartlı sağlık yardımı ŞSY)
 • Çoklu doğum yardımı
 • Doğum yardımı
 • Eşi vefat etmiş kadınlara için EVEK
 • Evde bakım yardımı
 • Gelir getirici projeler
 • Genel sağlık sigortası ve GSS Katılım Payı Ödemeleri
 • İstihdam yardımları
 • Kronik hastalara yönelik elektrik desteği
 • Muhtaç asker ailesi yardımı
 • Muhtaç asker çocuğu yardımı
 • Öksüz yetim aylıkları
 • Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) yardımı
 • Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik yardımlardır.

SYDV Maddi Yardımları 2023

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından kaymakamlıklar aracılığıyla SYD vakıflarınca maddi yardımlar yapılmaktadır. Maddi yardım kapsamında SYDV tarafından yapılan yardımlar ise şunlardır.

Aile Yardımları olarak; Gıda, Barınma, yakacak, EVEK, ÖYAÇ öksüz yetim yardımları, Muhtaç asker aile ve çocuğu yardımı, doğum ve elektrik tüketim desteği yardımlarıdır.

Eğitim yardımları ise; Eğitim Materyali Yardımı ,Şartlı Eğitim Yardımı, Öğle Yemeği Yardımı, Ücretsiz Ders Kitabı, Öğrenci Taşıma Barınma ve İaşe Yardımı, Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması, Yurt Yapımı yardımlarıdır.

Sağlık yardımları; Şartlı Sağlık Yardımı (Sağlık ve Gebelik) , Engelli İhtiyaç Yardımı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri, Kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı, Çoklu Doğum Yardımı, Kronik Hastalığı Nedeniyle Cihaza Bağımlı Olan Hastalara Elektrik Fatura Bedeli yardımlarıdır.

Yaşlı ve engelli yardımları ise, yaşlılık aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, silikozis hastalarına yardımlarıdır. Birde bu yardımları yanında özel amaçlı yapılan yardımlar bulunmaktadır.

Özel amaçlı yapılan yardımlar ise, aşevleri, afet, terör zararı ve acil durum yardımları, yabancılara yönelik sosyal uyum ve şartlı eğitim yardımları yapılmaktadır.

Maddi Yardımı Başvurularında İstenen Belgeler

Gıda, giyim, barınma, yakacak, doğum yardımı ve elektrik tüketim, eğitim, sağlık vb. gibi ayni ve nakdi aile yardımı kategorisine göre başvuruları SYDV’lere ilk kez yapılıyorsa aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

 • SYDV başvuru kayıt formu
 • Başvuru dilekçesi
 • Hane beyan formu,
 • Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi
 • Çocukların kimlik fotokopisi
 • Barınma ihtiyaç raporu varsa hasar tespit raporu veya kira Kontratı
 • Öğrenci belgesi
 • Terör zararı tespit tutanağı
 • Hasar tespit raporu, yangın raporu
 • Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair sağlık kurulu raporu
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna SGK’ya tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belgeler birlikte SYDV’ lere müracaat edilerek gerçekleştirilir.

Yaşlılık Aylığı ve Engelli Aylığı Başvuruları

2023 sayılı kanun kapsamında verilen yaşlı ve engelli aylıkları başvuruları; başvuru sahibinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. SYDV’lere ilk defa başvuru yapılıyorsa yaşlılık aylığı başvurularında istenen belgeler aşağıdaki gibidir,

 • Başvuru sahibine ait başvuru formu
 • Kişinin özür raporu
 • Nüfus cüzdanın önlü arkalı fotokopisi
 • İptal istemi ise feragat belgesi
 • Araştırma izin belgesi
 • Varsa arazinin Ziraat odalarından değerlemesi
 • SGK’dan gelir durumu tespit belgesi
 • Kısıtlı ise hak sahibi vasilik belgesi
 • Anne baba boşanmış ise velayet kararı belgeleri talep edilmektedir.

Geliri Olmayanlara Valilik SYDV Maddi Yardım Başvuruları

Geliri olmayan muhtaç durumdaki ailelere devlet tarafından Valilikler aracılığıyla maddi ve ayni yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlara müracaatlar kaymakamlıklar aracılığı ile ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı il müdürlüklerine yapılan müracaatlar şeklinde yapılabilmektedir.

SYDV’ lere yapılacak müracaatlarda ise şu belgeler istenir:

 • Başvuru sahibine ve çocukları ile eşine ait kimlik belgesi ve fotokopisi
 • Yaşadığı yeri gösteren Muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi
 • Sosyal güvencesi olmadığına ve çalışmadığına dair gelir testi belgeleri talep edilmektedir.

Geliri Olmayana Kira Yardımı Başvurusu 2023

Geliri Olmayanlara Kaymakamlık tarafından kira yardımı da verilmektedir. Eğer kaymakamlıktan kira yardımı isteniyorsa kira yardımı başvuru dilekçesi ile başvuru yapması gereklidir. Başvuru yaparak devletten kira yardımından faydalanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi  gerekmektedir. Bunun için sosyal güvencesinin olmaması ve herhangi bir işte çalışmıyor olmak ve ailede yaşayan kişilerin gelirinin olmaması ve kişilerin babadan, eşten emekli maaşı gibi herhangi bir maaş sahibi olmamak gerekir. Yine kişi üzerine kayıtlı bir gayrimenkul ya da menkul cinsinden herhangi bir mal sahibi olmaması şartlarını yerine getirenler kira yardımı başvurusu yaparak devlet desteğinden yararlanabilirler.

SYDV Başvurularına Aranan Şartlar Nelerdir?

Kaymakamlıklar ve Valiliklere bağlı SYD vakıflarına başvuru yapan kişilerin maddi yardımlardan yararlanabilmesi için bazı şartları sağlıyor olması gereklidir. SYDV başvurularında aranan şartlar ise şu şekilde sıralanabilir

Başvuru yapacak olan kişinin SGK, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı  gibi kurumlara tabi  olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak aranan ilk şartlar arasındadır. Muhtaçık durumunun ispatlanıyor olması yani temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmaması gereklidir.

SGK kuruluşu tarafından tedavi masraflarının yada fonksiyon kazandırıcı ortopedik, diğer yardımcı araç, gereçlerin giderlerinin tamamını ya da bir kısmını karşılayamamak  ve karşılanmayan kısmı için kişinin ödeme gücü bulunmaması gereklidir. Bu durumdaki muhtaç kişiler ve ihtiyaç sahipleri başvurular ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmalıdır.

YORUMLAR

 1. Habibe Talan dedi ki:

  Hocam benim erken doğan bir kızım var erken doğduğu için 3 ay küvezde kaldı durumu iyi değildi Allah’a şükür biraz iyi oldu bir aya yakındır taburcu edildi ama durumu iyiye gitmiyor çünkü maddi durumum olmadığı için kızıma iyi bakamıyorum mamasidir bezidir islak mendilidir bide benim 3 yaşında bir oğlum var onunda bezini ıslak mendilini alamıyorum ve maalesef durumu iyiye gitmiyo hocam evinde erzak sebze mevve yok et dai yok oğluma yemek yapıp vereyim bir tüp bitiyor aylarca evde yemek yemdeden yaşıyoruz komşuların getirdiği yemekleri tek yiyoruz oğlum bazen açlıktan ağlayarak yatıyor eşim elaman olarak kardeşinin yanında çalışıyor haftalık 50 TL ye ama o parayı da kayinbabam evin kira parası alıyor bizden alıyor her ay 750 TL kira parası telefon numaranız olsaydı size kızımın resmini atardım belki inanmiyorsaniz yanından lütfen çocuklarıma yardım edin

 2. Hakkı dedi ki:

  Uzun zamandır işsizim gecinmekte zorlaniyoruz bir nefeste bize olun faturalarımızda birikti evin giderleri malum zor durumdayız cocuklarin istekleri

 3. Aysun dedi ki:

  Ben diyarbakır bağlarda yaşıyorum eşim çalışmıyor madi durumum yok bir çocuğun var bana yardım ederseniz sevinirim

 4. Fatma dedi ki:

  5 çocuğum var bir yerden hiç bir gelirim yoktur evim kira eşimden boşandım yardımlarla ayakta duruyorum

 5. güler özdemir dedi ki:

  Benim iki tane çocuğum var kiradayım kredi borçlarımız geçti eşim bu hastalıktan dolayı doğru düzgün çalışmıyor kiramı ödeyemiyoruz lütfen artık biri bize yardım etsin.

 6. Emine Akay dedi ki:

  1tane oğlum var eşimi trafik kazasında hayatını kaybetti resmi nikahım olmadığı için duluk maşı alamıyorum kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum siz den her türlü yardımı talep ediyorum Allah razı olsun sesimi duyun eşimin ölüm raporu var size ıspatlaya bilirim lütfen Red etmeyin sesi mi duyun bana yardımcı olun

 7. Sahra dedi ki:

  3 çocuk annesiyim evim kira esimin duzenli bir isi yok kağıt topluyor 950 tl kira oduyoruz ve uc aylik kiramizi odeyemedik cocuklarima yiyecek ve giyecek alamiyorum yardim edin lutfen