Ziraat Bankası Faizsiz 50 Koyun Kredisi 2023 Şartları

02.01.2023
Ziraat Bankası Faizsiz 50 Koyun Kredisi 2023 Şartları

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin sunduğu finansman desteği ile çiftçiler hayvancılık sektörüne kolaylıkla başlayabilecek ya da var olan sektörlerini geliştirebilecekler. 3 Ocak 2020 tarihli 2015 karar sayılı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete‘de yayınladı.

Resmi Gazete’ de yayınlanan kararda desteklenecek hayvancılık üretim konularında sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık sektörü, kanatlı sektörü, kanatlı damızlık sektörü ve su ürünleri sektörü yer almaktadır. Yatırım ve işletme dönemlerinde faiz indirimlerinde de değişiklik yapılmıştır.

Tarımsal kredi yıllık faizleri yeniden güncellenmiş olup tarımsal kredi yıllık faiz oranı 14’tür. Çiftçiler Ziraat bankasından alacakları krediler için %14 üzerinden ödeme planı oluşturulacaktır.

Ziraat Bankası Faizsiz Koyun Kredisi

Yürürlüğe giren kararda hayvancılık üretim konularından biri olan küçükbaş hayvancılığın geçtiğimiz yıl yatırım dönemi yüzde 100 işletmede dönemi ise yüzde 75 iken bu yıl yatırım ve işletme dönemi faiz indirim oranları %75′ tir. Kredi üst limiti 5 milyondan birlikte 15 milyon olmuştur. Uygulanabilecek en yüksek faiz indirim %100 oranındadır.

Ziraat Bankası Koyun kredisi Faiz İndirim Tablosu

Faizsiz koyun kredisinden yararlanmak için bazı kriterle bulunmaktadır. Bu kriterler şu şekildedir:

 • Öncelikli bölge yatırımı
 • Atıl işletme alımı
 • Yurt içinde doğan hayvan alımı ve kullanımı
 • Kendi yemini üretme 
 • Genç girişimci
 • Kadın girişimci

Resmi Gazete’de belirlenen ve sıralanan özellikli kriterler mevcut olduğunda ek faiz indiriminden yararlanacak olup sıfır faizli krediden de yararlanılabiliyor.

 • Öncelikli bölge yatırımı ilave yüzde 10 işletme ve yatırım dönemi faiz indirimi sağlarken,
 • atıl işletme alımı sadece yatırım dönemi için %10 oranında faiz indirimi sağlamaktadır.
 • Yurt içinde hayvan alımına ek olarak %10 oranında yatırım ve işletme dönemi faiz indirimi yapılıyorken,
 • kendi yemini üretme kriterinde ise sadece işletme dönemine %10 ek faiz indirimi yapıyor.
 • Genç girişimci olduğu takdirde yararlanılacak olan işletme ve yatırım dönemi faiz oranı %10′ dur.
 • 40 yaşından küçük girişimciler için geçerlidir. Kadın girişimciler içinde her iki dönemde %10 faiz indirimi yapılmaktadır. Tüm bu ilave faiz indirimleri toplandığında en yüksek %100 oranında faiz indirimi uygulanarak FAİZSİZ KOYUN KREDİSİ kullandırılacaktır.

Küçükbaş hayvancılıkta sıfır faizli krediden yararlanmak için yukarıda anlatılan kriterler sağlanmalıdır. Aksi halde Bankanın işletme ve yatırım dönemi için %75 oranında belirlediği faiz indirimi uygulanacaktır.

Hayvancılık Kredisi Üretim Konuları ve İndirim Oranları

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık sektöründe kullandıracağı düşük faizli kredilerin üretim konuları ve faiz indirim oranları aşağıda ki gibidir:

 1. Sığır ve kombine sığır yetiştiriciliği; Yatırım dönemi %50, İşletme dönemi %50
 2. Damızlık düve yetiştiriciliği; Yatırım dönemi %75, İşletme dönemi % 75
 3. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği; Yatırım dönemi %50, İşletme dönemi %50
 4. Küçükbaş yetiştiricilik ; Yatırım dönemi %75, İşletme dönemi %75
 5. Kanatlı sektörü; Yatırım dönemi %25, İşletme dönemi %50
 6. Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği; Yatırım ve İşletme dönemleri %75
 7. Arıcılık sektörü; Yatırım dönemi %50, İşletme dönemi % 50
 8. Su ürünleri sektörü; Yatırım dönemi %50, İşletme dönemi %50
 9. Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim; Yatırım dönemi ve İşletme dönemi %50

Bu indirim oranları sayesinden çiftçiler Ziraat bankasından istedikleri miktarlarda koyun keçi kredisi alarak küçükbaş hayvancılık yapabilecek.

Ziraat Bankası 50 Koyun Kredisi

Ziraat bankası hayvansal üretim kredi kampanyası dahilinde 50 adet koyun alımı yapacak olan çiftçilere faizsiz kredi imkanın yanında:

 1. Küçükbaş hayvancılık (besi, süt hayvancılığı; damızlık vb).
 2. Büyükbaş hayvancılık (besi, süt hayvancılığı; damızlık vb).
 3. Kanatlı hayvancılık (tavuk, hindi, bıldırcın, kaz, ördek, devekuşu vb. ile yumurta, et, damızlık hayvancılık vb.),
 4. Arıcılık  vb.

konularda yapılan yatırım ve üretim faaliyetlerinde kullandırılma amacıyla çiftçilere finansman desteği sağlamaktadır.

İşletme Kredileri

 • Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan alımına yem, ilaç, yakıt, makine bakım onarım, sigorta, kira gibi giderlerin karşılanması amacıyla kullandırılır.

Yatırım Kredileri

 • Koyunların yetiştirilmesi ve bakımı için ahır yapımı, süt soğutma tankı, makine teçhizat alımı, işletme için gerekli güneş, rüzgar, biogaz yatırımları, yatırımın yapılacağı tarla ve arsanın alımında ihtiyaç duyulacak tüm finansman giderlerinin ve büyükbaş, küçükbaş hayvan alımına ilişkin giderlerinin karşılanması için kullandırılır.

Ziraat Bankası Faizsiz Koyun Kredi Başvurusu

Küçükbaş hayvancılık kredisi kullanmak isteyen çiftçiler kredi için ilk önce Ziraat Bankası şubelerine şahsen müracaatta bulunmalıdır. Çiftçilerden istenen belgeler ile ziraat bankasının belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda yapılacak kredi anlaşması taraflar tarafından imzalandıktan sonra ödeme tablosu oluşturulup çiftçinin hesabına aktarılacaktır. Başvuru esnasında gerçek ve tüzel kişilerde istenen evraklar farklılık göstermektedir.

Gerçek kişilerden istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Nüfus cüzdanı
  Çiftçi Belgesi/CKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontrati, v.b)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tüzel kişilerden istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

Çiftçi Belgesi/CKS Belgesi
Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi

 • Oda kayıt belgesi
  Vergi levhası
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

Ayrıca başvuru sırasında istenen evrakları ve diğer şartları Ziraat Bankasının resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Küçükbaş koyun, keçi günlük yem maliyeti hesaplaması hakkında bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Ziraat Bankası Faizsiz 50 Koyun Kredi Hesaplaması

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri beraberliğinde çiftçilere sunulan düşük faizli ve faizsiz kredi imkanı ile küçükbaş hayvancılığın kredi üst limiti 15 milyondur. Yatırım dönemi yüzde 75, işletme dönemi de yüzde 75 oranında faiz indirimi sağlanacaktır. Yukarıda açıklanan kriterlere uygun olunduğu takdirde faizsiz kredi imkanından yararlanılabilecektir. Tarımsal kredi yıllık faizi %14 oranındadır. Buna göre aylık faiz oranı %0,29‘tir.

%14 (tarımsal kredi yıllık faiz oranı) / %75 (işletme ve yatırım dönemi indirim oranı) = 3,50 / 12 = %0,29 ( tarımsal kredi aylık faiz oranı)

Küçükbaş hayvancılık yapacak olan ve var olan işletmesine 50 adet koyun alacak çiftçilerin Ziraat bankasına gittiklerinde yaklaşık olarak ödeyecekleri aylık ve toplam ödeme tutarlarını hesaplayacak olursak; 

75 bin lira koyun kredisi hesaplama

Bir koyunun ortalama fiyatını 1.500 TL üzerinden hesaplayacak olursak 1.500 x 50 : 75.000 TL kredi talebinizin ödeme tablosu şu şekilde olacaktır.

75.000 TL 36 Ay vadeli koyun kredisini %0,29 faiz oranı ile alırsanız aylık 2.196,99 TL, toplam ödeme tutarı ise 79.091,71 TL olacaktır.

75.000 TL 48 Ay vadeli koyun kredisini %0,29 faiz oranı ile alırsanız aylık 1.676,03 TL , toplam ödeme tutarı ise 80.449,59 TL olacaktır.

75.000 TL 60 Ay vadeli koyun kredisini %0,29 faiz oranı ile alırsanız aylık 1.363,71 TL, toplam ödeme tutarı ise 81.822,55 TL olacaktır.

65 Bin Lira Koyun Kredisi Hesaplama

Bir koyunun ortalama fiyatını 1.300 TL üzerinden hesaplayacak olursak 1.300 x 50 : 65.000 TL kredi talebinizin ödeme tablosu şu şekilde olacaktır.

65.000 TL 36 Ay vadeli koyun kredisini %0,29 faiz oranı ile alırsanız aylık 1.904,06 TL , toplam ödeme tutarı ise 68.546,15 TL olacaktır.

65.000 TL 48 Ay vadeli koyun kredisini %0,29 faiz oranı ile alırsanız aylık 1.452,56 TL, toplam ödeme tutarı ise 69.722,98 TL olacaktır.

65.000 TL 60 Ay vadeli koyun kredisini %0,29 faiz oranı ile alırsanız aylık  1.181,88 TL , toplam ödeme tutarı ise 70.912,88 TL olacaktır.

Yukarıdaki hesaplamalar yaklaşık fiyatlar olup güncel ve net bilgi için Ziraat Bankası şubelerinden ödeme tablosu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası 100 koyun kredi hesaplamasına buradan ulaşabilirsiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.