Ziraat Bankası 2023 Hayvan Kredisi Faizleri ve Şartları

03.01.2023
Ziraat Bankası 2023 Hayvan Kredisi Faizleri ve Şartları

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faizleri ve Şartları hakkında detaylı bilgiler içeriğimizde.

31.12.2022-2023 tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat bankası tarafından hayvancılık üretim konularında düşük faizli ve faizsiz kredi kullandırımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları 6 Nisan 2022 Tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu karar kapsamında kullandırılacak olan düşük faizli hayvancılık kredisinin üst limitleri artırıldı.. Buna göre Ziraat bankası ve TKK tarafından sağlanacak olan hayvancılık kredisinin faiz oranları, limitleri, ve kriterleri de netleşti.

Resmi Gazete’ de yayınlanan tebliğname kapsamında çiftçilerimiz TKK ile Ziraat Bankası 2023 yılı içinde kadar sıfır faizli ve indirimli kredi kullanılabilecektir. Çiftçilerimiz hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek ve faaliyetlerini geliştirmek için 31 Aralık 2023 tarihine kadar TKK ve Ziraat’e başvurularını gerçekleştirebilirler.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi

Karar kapsamında belirlenen tüm şartları sağlayan üreticilere düşük faiz oranları ve faizsiz bir şekilde hayvancılık kredisi kullandırılacaktır. Özellikli kriterler olarak belirlenen yaklaşık 6 adet kriteri sağlayanlar ilave faiz indirimlerinden yararlanarak %100 faizsiz bir şekilde hayvancılık kredisi kullanabilecektir. Bu ilave faiz indirimleri toplandığında ise %100′ ü geçmeyecek şekilde faizsiz kredi verilecektir.

Karar kapsamında Hayvancılık üretim konularında Ziraat bankası tarafından verilecek olan hayvancılık kredi başlıkları ise şu şekildedir.

 • Sütçü Kombine Sığır Yetiştiriciliği
 • Damızlık Düve Yetiştiriciliği
 • Büyükbaş Hayvan Besiciliği
 • Küçükbaş Hayvancılık
 • Arıcılık
 • Kanatlı sektörü( Yumurta)
 • Damızlık kanatlı sektörü
 • Su Ürünleri
 • Geleneksel Yaygın Hayvansal Üretim konularında kredi verilmektedir.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Şartları

Belirlenen bu başlıklar altında faizsiz ve düşük faiz oranları ile kredi kullanabilmek için de Karar da belirlenen Özellikli kriter başlıklarını da incelemek isterseniz onlar da şu şekildedir:

 • Öncelikli Bölge yatırımı
 • Atıl işletme kullanımı
 • Yurt içi doğan hayvan alımı
 • Jeotermal yenilenebilir enerji kullanımı
 • Kendi yemini üreten ve mera kullanımı
 • Sözleşmeli üretim
 • Kadın girişimci, çiftçi
 • Genç girişimci, çiftçi <40 yaş

Belirlenen bu özellikli kriterleri yerine getiren çiftçiler karar da belirlenen ilave yüzde faiz indirimlerinden yararlanarak çok da düşük faiz oranları ile faizsiz hayvancılık kredisi alabilecektir.

Öncelikli Bölge Yatırım özellikli kriterden yararlanabilmesi için:

Karar kapsamında belirlenen illerde faaliyet gösterilmesi gerekmektedir.

Atıl İşletme Alımı olarak belirlenen özellikli kriterden yararlanabilmesi için:

Ziraat bankasından kullanılacak olan krediyle satın alınacak olan hayvancılık işletmesinin en az 1 yıldır aktif olarak faaliyet göstermiyor olması gerekmektedir. esnafkredi.net Bu sürenin hesaplanması da  işletmeye kayıtlı son hayvanın işletmeden çıkış tarihi esas alınarak belirlenmektedir. Hayvan çıkış tarihinin belirlenmesinde güncel Hayvan Bilgi kayıt Sistemi kayıtlarına bakılır.

Yurt içinde doğan hayvan alımı, kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için:

Ziraat ve TKK’ da alınan düşük faizli krediyle yeni alınacak hayvanların veya işletmedeki mevcut hayvanların yurt içinde doğmuş olması gereklidir.

Kendi yemini üretme, mera kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için:

 • Büyükbaş hayvancılık ile uğraşan üreticilerin işletmelerindeki hayvan başına asgari 1 dekar yem bitkisi ekilişi bulunması gereklidir.
 • Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan üreticilerin işletmelerindeki her 10 hayvan başına 1 dekar yem bitkisi ekilişi bulunması gereklidir.
 • Yem bitkisi ekilişlerinin kayıtları Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması gereklidir.
 • Mera kullanan üreticiler mera kullandıklarını il,ilçe müdürlükleri veya köy muhtarlıklarından alacakları belgeyle tevsik etmeleri gereklidir.

Sözleşmeli üretim özellikli kriterinden faydalanabilmek için:

 •  Sözleşmeli üretim ile ilgili usul ve esaslar hakkındaki yürürlükteki mevzuat kapsamında, sözleşmeli üretim yapmaları gereklidir

Jeotermal yenilenebilir atık enerji kullanımı özellikli kriterinden yararlanabilmek için:

 • işletmenin enerji ihtiyacının jeotermal veya güneş, rüzgar, biokütle vb. yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak sağlanması gereklidir.
 • Başka bir faaliyetin sonucu olarak ortaya çıkan atık enerjinin, yüksek ısılı buhar, atık sıcak su vb. işletmede kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek karşılanması gereklidir.

Genç çiftçi<40 yaş özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için:

 • Gerçek kişi çiftçi  ve girişimcilerin kredi kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış (41 yaşından gün almamış) olmaları gereklidir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişilerde aranan şartı sağlaması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklığının devam etmesi gerekir.
 • Yatırım kredilerinin dilimler halinde kullandırılması durumunda, ilk kredi diliminin kullandırıldığı tarihte yukarıdaki kriterlerin sağlanması aranır.

Kadın çiftçi özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için:

 • Gerçek kişilerde kadın üreticinin kendi adına üretim yapması gereklidir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklıklarının devam etmesi gerekir.

Sütçü Kombine Sığır Yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği ve küçükbaş hayvancılık arıcılık, su ürünleri, geleneksel hayvansal üretim konularında karar kapsamında kullandırılacak olan kredinin belirlenen üst limitleri, faiz oranları, özellikli kriterlerin açılımları ve şartları ise şu şekildedir:

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği Kredisi

Sütçü Kombine Sığır Yetiştiriciliği kredisinin yatırım kredisi %50, işletme kredisi %50 faiz indirimli ve üst limiti 40 milyon lira olarak belirlenmiştir. Özellikli kriterleri sağlayan üreticiler ilave %10 indirimlerinden yararlanarak %100 faizsiz bir şekilde kredi kullanabilecektir.

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği Kredisi

Öncelikli Bölge Yatırım kriterinden yararlanarak ilave %10 faiz indirimi alabilmek için;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak olarak belirlenen illerde faaliyet gösteriyor olması gereklidir.  esnafkredi.net Bu iller dışında yapılan faaliyetlerde ilave faiz indirimi uygulanmaz.

Süt sığırcılığında Kendi yemini üretme ve mera kullanımında asgari ekiliş miktarının belirlenmesinde sağmal hayvan sayısı esas alınacaktır.

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları özellikli  kriterden yararlanabilmek için

 • Organik veya geçiş sürecinde organik tarımsal ürün üretilmesi ve
 • Organik ve geçiş sürecinde olan ve Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)’nde kayıtlı bireysel veya üretici gurubu içinde organik tarım faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık il müdürlüklerinden OTBİS’e kayıtlı olduklarına dair aldıkları resmi belgeyi ilgisine göre Ziraat bankasına yada Tarım Kredi Kooperatifine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sütçü kombine sığır yetiştiriciliği kredisinin 2. Karar kapsamında düşük faizli kredilerden yararlanabilmesi için de bazı şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar ise;

Çiftçilerin 50 baş ve üzeri kapasitede, manda veya damızlık sığır işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları şartını sağlaması gereklidir.

Yatırım kredileri ile;

 • Sütçü ırklar Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları
 • Kombine ırklar Montbeliard, Brown Swiss ve Simental ile manda alımlarını yapmaları gereklidir.
 • Yine yatırım kredileri ile barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları ile diğer yatırım giderlerini kapsamaktadır.

Kredi ile temin edilecek sığırların, Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş olması ve mutlaka damızlık belgesine sahip olmalıdır.

Satın alınacak olan hayvanların ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve en fazla 36 aylık yaşta olması gerekir.

Kredi ile satın alınacak olan mandalarda yine  Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve en fazla 48 aylık yaşta olması gerekir.

Faizsiz Damızlık Düve Yetiştiriciliği Kredisi

Damızlık düve yetiştiriciliği kredisinde yatırım ve işletme kredilerinin faiz oranları %75 ve kredinin üst limiti 20 milyon lira olarak belirlenmiştir. Özellikli kriterleri sağlayan çiftçiler %10 İlave faiz indirimlerinden yararlanarak %100 faizsiz kredi kullanabilecektir.

Faizsiz Damızlık Düve Yetiştiriciliği Kredisi

Öncelikli bölge yatırımı olarak belirlenen illerde ;Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van, Yozgat faaliyet göstermek gereklidir.

 • Sütçü ırklar; Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları
 • Kombine ırklar; Montbeliard, Brown Swiss ve Simental ve manda alımı yapılması ve çiftçilerin 50 baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya mevcut işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları şartını da yerine getirmeleri gerekiyor.
 • Yatırım kredileri ile barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini karşılayabilirler.
 • İşletme kredisi alınacak olan manda ve sığırlarında şartlarını sağlamak gerekiyor. Buna göre;
 • Damızlık sığırlar, HBS’ye kayıtlı, damızlık belgesine sahip, 4-13 aylık yaş aralığında olmalıdır.
 • Mandalar ise HBS’de kayıt altına alınmış, 12-24 aylık yaş aralığında olmalıdır.
 • Yurt içinden alınacak damızlık sığırlar hastalıktan ari işletmelerden alınmış olmalı veya işletme düve satışından önce arilik statüsü kazanmış olmalıdır. İl, ilçe müdürlüklerinden işletmenin ari olduğuna dair belge alınır.

Faizsiz Büyükbaş Hayvancılık Kredisi

20 milyon lira kredi üst limiti belirlenen büyükbaş hayvan besiciliği kredisinin yatırım ve işletme kredileri %50 faiz indirimli olarak verilmektedir. Özellikli kriterleri sağlayan çiftçiler ilave %10 faiz indirimlerinden yararlanarak yatırım döneminde %90 işletme kredisini %100 faizsiz olarak kullanabilecektir.

Faizsiz Büyükbaş Hayvancılık Kredisi

Öncelikli bölge yatırımı illeri; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa ‘ da hayvancılık yapmak gerekiyor.

Karar kapsamında büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanabilmek için; manda dahil olmak üzere 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi, travay, tartı sistemi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet, donanım alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini karşılanabilir.

İşletme kredisi ile satın alınacak olan büyükbaş hayvanların en fazla 20 aylık yaşta, erkek ve Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Faizsiz Küçükbaş Hayvancılık Kredisi

25 milyon lira üst limitli küçükbaş hayvancılık kredisinin yatırım ve işletme kredisi % 75 faiz indirimi uygulanacaktır. Özellikli kriterleri sağlayan çiftçiler uygulanabilecek en yüksek indirimi oranı olan % 100 faizsiz küçükbaş hayvancılık kredisinden yararlanabilir.

Küçükbaş hayvancılık kredisi

Öncelikli bölge yatırım illeri olan; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat illerinde faaliyet göstermek gereklidir.

Çiftçilerin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde; koyunda en az 250 baş, keçide en az 100 baş kapasiteye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Küçükbaş hayvan besiciliğinde ise 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

 • Erkek hayvan alımı işletme kredisi kapsamında değerlendirilmektedir.
 • Dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendirilmektedir.
 • Dişi hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı ve 6-24 aylık yaşta olmalıdır.
 • Küçükbaş hayvan besiciliği amacıyla temin edilen erkek hayvanların ise en az 3 aylık yaşta ve Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Yatırım kredileri; barınak yapımı ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını, diğer yatırım giderleri ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsar.

Düşük Faizli Arıcılık Kredisi

Arıcılık ile uğraşan çiftçiler Ziraat bankasından yatırım ve işletme kredisini %50 faiz indirimleri ile 5.000.000 üst limitli kredisi kullanabilecektir. Bu faiz indirimlerine ilave olarak özellikli kriterleri sağlamaları halinde %70 faiz indirimli yatırım, %80 faiz indirimli işletme kredisi kullanabilecektir.

Düşük Faizli Arıcılık Kredisi
Düşük Faizli Arıcılık Kredisi

Tarım ve Orman Bakanlığını AKS yani Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olan en az 50 adet arılı kovanı olan işletmeler ve mevcut arılı kovan sayısını 50 ve üzerine çıkarmak isteyen işletmeler ile Bakanlıktan bombus arısı ön izinli veya izinli işletmeler arıcılık kredisinden yararlandırılmaktadır.

Yatırım kredileri; arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan boş, elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı, 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı, 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu en az 1000 adet ve arıcı barakası veya karavanı alımı, bombus arısı yetiştiricileri için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsamaktadır.

İşletme kredileri ise; arıcılık malzemeleri maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri, larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi, bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi alımları için kullandırılacaktır.

Bal arısı yatırım ve işletme kredilerinde, AKS Arıcılık Kayıt Sistemine kaydedilmiş kovan ve sayılarını gösterir belge talep edilmektedir. Ayrıca bombus arısı yatırım ve işletme kredilerinde, Tarım il müdürlüğünden alınacak ön izinli ya da izinli olduğuna dair yazı istenir.

Kanatlı Sektörü Kredisi (Tavuk) Kredisi

Kanatlı sektörü kredisinde 7,5 milyon lira üst limitli yatırım kredisi %25 faiz indirimli, işletme kredisinde %50 faiz indirimi yapılmaktadır.

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde 15 milyon lira üst limit belirlenmiş olup yatırım ve işletme kredileri %75 faiz indirimli olarak kullandırılacaktır.

Kanatlı Sektörü Kredisi (Tavuk) Kredisi
Kanatlı Sektörü Kredisi (Tavuk) Kredisi

Kanatlı sektöründe Etlik piliç, kaz ördek, hindi, deve  kuşu bıldırcın için yatırım ve işletme kredisi şartları ise;

 • Etlik piliç yetiştiriciliği için en az 10 bin adet,
 • Kaz, ördek, hindi için en az 1000 adet,
 • Bıldırcın için en az 2 bin adet;
 • Deve kuşu için en az 50 adet  ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere düşük faizli kanatlı hayvan yetiştiriciliği kredisi kullandırılır.

Yumurta tavukçuluğunda ise en az 7.500 yüz adet ve üzerinde kapasiteye sahip kurulu mevcut işletmelere işletme kredisi ve mevcut kurulu işletme kapasitesini artırmaya yönelik yatırım olmamak kaydıyla tesislerinde bakım, onarım, modernizasyon ve makine ekipman alımı, yenilenmesi vb. amaçlarla yapılacak harcamalar için yatırım kredisi kullandırılabilir.

Bu kapsamda, yumurta tavukçuluğunda yeni tesis yapımı veya kapasite artırımı amacıyla yatırım kredisi ve kapasite artıran işletmelerin artırılan kapasitesine isabet eden kısmı için işletme kredisi kullandırılmaz.

Yatırım kredileri, kümes yumurta tavukçuluğunda yeni ve ilave kümesler ayrık, gübre işleme tesisi, yumurta işleme, tasnif, paketleme ünitesi, tesisi, yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik önlemlerini, yem deposu, silosu, diğer ilgili alet, ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderleri için kullandırılır.

İşletme kredileri, ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden, yetiştirilmek üzere alınacak ticari civciv ve yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme giderleri için kullandırılır.

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

Damızlık kanatlı yetiştiriciliğinde düşük faizli kredi kullanabilmek için;

 • Damızlık etlik tavuğu en az 10.000 adet,
 • Damızlık yumurta tavuğu 10.000 adet,
 • Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu 1.000 adet,
 • Damızlık hindi 5.000 adet,
 • Damızlık kaz, ördek veya bıldırcın 1000 adet,
 • Damızlık deve kuşunda 100 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

Grandparentstock olan damızlık büyük ebeveyn ve damızlık ebeveyn parentstock olduklarını belirten sağlık sertifikası ve fatura istenmektedir.

Yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık kanatlı üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, biyogüvenlik önlemleri, yem deposu, silosu, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderleri için kullandırılır.

İşletme kredileri yetiştirilmek üzere alınacak damızlık civciv ve damızlık yarka alımı kuluçkalık, damızlık yumurta, ile bu hayvanların yem, ilaç ve diğer işletme giderlerini kapsamaktadır.

Su ürünleri Kredisi

15 milyon lira üst limitli su ürünler sektörü yatırım ve işletme kredisi % 50 faiz indirimli olarak kullandırılacaktır. Özellikli kriterleri sağlayan çiftçiler ise ilave faiz indirimleri ile birlikte yatırım ve işletme kredilerini % 80 faiz indirimli olarak kullanabilecektir.

Su ürünleri Kredisi
Su ürünleri Kredisi

Su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticiler ile projelerinin bakanlık tarafından onaylanmış olan üreticilerin kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ile kuluçkahane kurulması ve  gerekli tüm alet, ekipman alımı, tekne ve barç alımı ile bakım, onarımı, hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı alımı gibi konuların finansmanın karşılanması amacıyla Ziraat bankası tarafından işletme ve yatırım düşük faizli kredi kullandırılmaktadır.

Su ürünleri avcılığı yapmak isteyenler Bakanlıktan ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemisi sahiplerinin gemileri için jeneratör, balık ağları ile diğer av araç ve gereçlerinin alımı, soğuk muhafaza odası yapımı ile buz makinesi alımı, karar kapsamında belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata sahip olan balıkçı gemisi satın alımı, mevcut ruhsatla ruhsata uygun veya boy uzatma hakkı kapsamında yeni gemi inşası gibi konularda yatırım kredisi; bakım, onarım, yakıt işçilik ve benzeri giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kredisi kullandırılır.

Boy uzatma hakkının kullanılmasına yönelik yatırım kredisi taleplerinde üreticilerce geminin boy uzatma hakkının bulunduğuna dair il, ilçe müdürlüklerince onaylanmış yazı ile başvuruda bulunulacak, yatırımın tamamlanmasını müteakip yeni ruhsat tezkeresi ibraz edilir.

Faizsiz Geleneksel Yaygın Hayvansal Üretim Kredisi

Ziraat bankası 5.000.000 TL üst limitli olarak kullandırılan kredi Geleneksel yaygın hayvansal üretim için ;

 • 200.000 TL ye kadar yatırım ve işletme kredileri Sıfır faizli
 • 200.000 TL üzerindeki yatırım ve işletme kredileri  krediler ise %50 Faizli (özellikli kriterleri taşıyanlar %90 oranına kadar) indirimli sunulmaktadır.
Faizsiz Geleneksel Yaygın Hayvansal Üretim Kredisi
Faizsiz Geleneksel Yaygın Hayvansal Üretim Kredisi

Hayvansal üretim konu başlığı altında Tebliğde belirtilmeyen hayvansal üretim konularında ve belirtilen hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk ve yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Ziraat bankası tarafından hayvancılık üretim konularında çiftçilere ve üreticilere kullandırılacak olan düşük faizli ve faizsiz kredilerine başvuru yapacak olan çiftçilerimiz, başvuru kategorisinde yer alan diğer gereklilikleri de taşıyor olması şartıyla faiz indirimi artırılmasından faydalanabilmektedir.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Faiz Oranları

Ziraat bankası hayvan kredisi kullanacaklar için belirlemiş olduğu cari kredi faiz oranı senelik olarak %14 olmaktadır. Aylık olarak ise bu faiz oranı 14/12 denildiğinde %1.16 oranına tekabül etmektedir. Bu faiz oranı bankanın sübvansiyonlu faiz oranıdır.

Ziraat bankası hayvancılık kredisi faiz oranları %50, %75 ve %100 faiz indirimli olarak üreticilerin hizmetine sunulmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı karara ilişkin kullandırılacak olan kredilerindeki kredi üst limitleri yeniden belirlendi. Ziraat bankası tarafından yetiştirici üretici ve çiftçilere kullandırılacak olan hayvancılık kredilerin faizlerinin yıllık %14’tür.

Buna göre: Ziraat bankası tarafından kullandırılacak olan hayvancılık kredilerinde yıllık %14 faiz oranları geçerli olacak şekilde ödeme planı oluşturularak faizsiz ve faiz indirimli olarak kredi verilecek ve çiftçilerimiz %100, %50 ve %25 faiz indirimlerinde bu yılda yararlanabilecek. 

Yıllık % 14 faiz oranları aylık olarak % 1,16 oranları ile sunularak faiz indirim oranları da hesaplanarak düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.