Ahır Yapımına %50 Hibe Desteği GAP,DAP,KOP,DOKAP

03.01.2023
Ahır Yapımına %50 Hibe Desteği GAP,DAP,KOP,DOKAP

Devlet çiftçilerimize, 2023 yılında hayvan yetiştiriciliğine, tarımsal üretimine teşvik arayanlara, köye dönüş yaparak çiftlik kurmak isteyen vatandaşlara hibe, teşvik ve desteklerini vermeyi sürdürüyor. Ahır Yapma Kredisi Devletten Yüzde Elli Hibe verileceği açıklandı. Başvurular halen devam ediyor ve ahır yapma kredisi çekmek isteyen çiftçilerimiz, Devlet desteğinden yararlanabiliyor. Dokap Gap, Kop ve Dap projesi 2023 ve 2025 yılına kadar devam edecek. Ayrıca Kars müjdelerine göre kaz çiftliği kuran çiftçilerimize %75 kaz hibesi verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geri ödemesiz hibe programı ile yeni Ahır ve Ağıl yapımında %50 Hibe Kredi verilecek.

Ahır Yatırımınıza yönelik başvurabileceğiniz destekler ve destek veren ilgili kurum/kuruluş bilgileri aşağıda belirtilmiştir;

Ahır Yapımı Hibe Desteği

1-Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri – Kırsal Kalkınma Destekleri

 • Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi
 • Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi

Bu destekler kapsamında hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu için destekler verilmektedir.

Başvuru sahibi gerçek ve Tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekmektedir. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi programında hibeye esas Proje tutarının alt limiti A ve B iş planı göre yeniden belirlendi.

 • A İş planı: 300.000 TL’ye kadar bütçe içeren başvuruları,
 • B İş planı: 20.000 TL ile 600.000 TL arası bütçe içeren başvuruları kapsar.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi programında ise hibeye esas proje tutarının alt limiti B iş planı için 20.000 Türk Lirası, üst limiti ise 600.000 TL’dir. Projeler KDV hariç hazırlanır.

Her iki destek programında da başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Destek kapsamında inşaat işleri alım giderleri, makine-ekipman ve malzeme giderlerine Hibe Desteği verilmekte olup, canlı hayvan alımı ise uygun gider kalemi değildir.

Başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı’nın www.tarimorman.gov.tr web sitesinden yapılmaktadır. Proje başvuruları her yılın Ekim ayında yayımlanan başvuru ve güncel uygulama rehberi ile başvuru öncesinde ilan edilmektedir ve hibe desteği kapsamında başvurular kabul edilmektedir.​

Çağrı esaslı programa başvurular kapalı olup ilerleyen dönemlerde programa başvurular tekrar açılacaktır. Yukarıda belirtilen desteklerin kamuoyunu ilan tarihleri, başvuru dönemi ve başvuru şartları konusunda aşağıda iletişim bilgileri aşağıda verilen Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğünden detaylı bilgi alabilirsiniz:

2- Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri-Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Desteklenmesi

Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde Verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. En az 1 yıldır aktif olan işletmeler destek kapsamındadır. Büyükbaş için 10-50 arası baş anaç kapasiteli, küçükbaş için 100-300 arası baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, makine alet ekipmanları %50 hibe oranında desteklenecektir.

Yatırım Konuları                                         Uygulanacak Hibe Oranı (%)

İNŞAAT

Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite

artırımı / rehabilitasyonu,                                                      50

ÇADIR ALIMI

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı                                       50

MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMI

Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi,

seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı,

hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk,                                50

3- Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile çeşitli hayvansal üretim konularında faaliyet gösteren gerçek / tüzel kişi üreticilerin söz konusu faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları için düşük faizli krediler sunulmaktadır.

Hayvansal üretim kapsamında ihtiyaç duyulan yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş / küçükbaş / kanatlı hayvan alımına ilişkin giderler için “İşletme Kredisi”; ahır / ağıl yapımı; süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar; işletmenin ihtiyacı ile orantılı güneş, rüzgar, biogaz yatırımları; yatırımın yapılacağı tarla / arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş / küçükbaş hayvan alımına ilişkin gider için ise “Yatırım Kredisi kullanılabilmektedir.

4-Yatırım Teşvik Sistemi

Gerçek veya tüzel kişi olarak başvuru yapabileceğiniz ve sürekli müracaata açık olan Yatırım Teşvik Belgesi ile gerçekleştireceğiniz entegre hayvancılık yatırımlarının 1 milyon TL üstü olması durumunda Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında (2. Bölge destekleri) KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi Desteği, Sigorta Pirimi İşveren Hissesi desteğinden faydalanmanız mümkündür. Besi büyükbaş entegre Yatırımlarında en az 700 baş, Damızlık büyükbaş ve süt büyükbaş entegre yatırımlarında en az 500 baş asgari yatırım şartı aranmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesine internet üzerinden başvuru yapılmakta olup detaylı bilgiye https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu üzerinden ulaşılabilmektedir.

Çiftçiye Ahır Yapma Kredisi Devlet Hibesi Verilen 4 proje

 • (KOP) Konya Ovası Projesi,
 • (GAP)Güney Doğu Anadolu Projesi,
 • (DAP) Doğu Anadolu Projesi,
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)

Bu projeler kapsamında çiftçilerimizin tarım ve hayvancılık alanında yatırımlarının desteklenmesi amacıyla, yeni bir paket ve uygulama rehberi yayımlandı. Bu uygulama rehberi ile çiftçilerimize ahır yapmaları için verilecek olan %50 oranında geri ödemesiz hibe için başvuru şartları ve tarihleri belirtildi.

Ahır Yapımı Hibe Kredi Desteğine Ne Zaman Başvuru Yapılacak?

Devlet desteği ile ahır yapmak isteyen çiftçilerimiz için başvuruları başladı.

ahır-yapımı-destekleri-2019
Ahır yapım destekleri

AHIR VE AĞIL YAPIMI İÇİN HİBE VERİLECEK OLAN İLLERİMİZ

 • Konya Ovası Projesi (KOP) Kapsamında
 • Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ahır ve Ağıl Yapımı için
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Projesi kapsamında
 • Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) Ahır Yapımı İçin Geri Ödemesiz Destek Sağlanacak İllerimiz 81 ildir.

Eğer sizde bu illerimizden birinde tarımsal yatırımınız için destek arıyorsanız, ahır yapımı için geri ödemesiz %50 oranında hibe başvuru yapabilirsiniz.

Devlet  bu illerde bulunan çiftçilerimize hayvan alımı hibesi için %50 oranında hibe desteği sağlarken, ağır ve ağıl yapımı için ise %50 oranında hibe vermektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 1. Hibe ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılları için %50 hibe,
 2. Hayvan bakımı amaçlı çadır alımları için %50 hibe desteği,
 3. Makine alet ve ekipman alım tutarının % 50 oranında hibe verilir.
 4. İNŞAAT YATIRIMLARI ,ÇADIR ALIMI GAP, DAP, KOP, DOKAP Projeleri kapsamındaki illerde uygulanır.
 5. GAP, DAP ve DOKAP kapsamındaki illerde UYGULANMAKTADIR.

AHIR YAPIMI HİBE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK

 1. Başvuru yapacak çiftçilerin belirtilen illerde ikamet etmesi şarttır.
 2. Çiftçiler hazırlayacakları projeleri Tarım ve Hayvancılık İl İlçe Müdürlüklerine sunarak proje ile hayvan hibesi ve ahır yapımı hibesi için başvuruda bulunacaklardır.
 3. Hem büyükbaş hayvan hibesi, hem de küçükbaş hayvan hibesi için yapılan müracaatlar kabule edilmez. Başvuru sahibine tek bir hayvancılık alanı için hibe verilir.
 4. Ahır yapımı için verilen hibe, gübre çukuru, silaj çukuru, süt sağım odası, yem deposu, soğutma sistem odası , gübre sıyırıcı gibi alanların inşaatı veya tadilatı içinde kullanılabilecektir.
 5. BAŞVURU SAHİBİ HER VATANDAŞ HAYVAN VEYA AHIR HİBESİNDEN BİR KEZ YARARLANABİLİR.

HİBE KREDİYE BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Hibeye başvuruda istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Hibe Başvuru Formu(Ek-1)
 3. Ön Proje Formatı (Ek-2)
 4. Onaylı Tapu Kaydı
 5. Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu (Ek-4)
 6. ÇKS ( Çiftçi Kayıt Belgesi ) belgesi
 7. Hayvan Listesi,
 8. İşletme Tescil Belgesi,
 9. Varsa hayvancılık konusunda eğitim belgesi, sertifika vb. belgeler gerekmektedir.

Detayları bu sayfada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı uygulama rehberinden görüntüleyebilirsiniz. Yukarıda parantez içinde (EK) olarak belirtilen belgeler, rehberde mevcuttur.

HİBE ALAN ÇİFTÇİLER 3 YIL BOYUNCA PROJEYİ SÜRDÜRECEKLER

%50 oranında ahır yapımı için Devlet hibe desteği alan çiftçilerimiz 3 yıl boyunca başlattıkları projeyi devam ettirecekler. Projenin devam edip etmediği görevliler tarafından kontrol edilecek ve başlangıç aşamasında çiftçi ve üreticiler hayvan hibesi için taahhütname imzalayacaklar.

Bu şartlara göre, çiftçilerimiz için hayvan hibesi verilmeye devam ediyor. Milli Tarımın desteklenmesi için ahır yapmak isteyenlere ise %50 oranlarında geri ödemesiz hibe ve teşvik kredileri vermeye devam edecek.

Bakan Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamaya göre GAP, DOKAP, Konya Ovası gibi projelere yüzde 50 oranlarında destek verileceği açıklandı.

Zaman geçmeden hemen başvurun! Kendi işinizi kurun! Ahır Yapımı Hibe Kredi Desteği Hayırlı ve uğurlu olsun 😉

YORUMLAR

 1. Dursunkazak dedi ki:

  Çanbankırı.da.tarlamizcokk.bana.300koyunnvern.koyume.gitmekistyom..100biza100inek.verinn.

 2. Adem Tekke dedi ki:

  Ben ilgilterrde yasiyom boyle bi yer kurmsk istiyom, 200 sut ineği kapasiteli, 7 dolum arazim var, nasil bir yetkiliyle diysloğa geçebiliriz, not urfa siverek bolgesi
  Tskler

 3. Alya dedi ki:

  Niye Trakya bölgesine yok benim topraklarım orda

 4. Leyla dedi ki:

  Nasl bas vuracm bn dıyarbakırluym ahırım yok ınek beslemek ıstıym

 5. Nurcan dedi ki:

  Merhaba, babam Ankara gölbaşı sogucakta yaklaşık 8 dönüm hisse tapulu yer aldi..Ben burada büyük baş besi cifligi yapmak istiyorum..ahir yapımı kredi başvurusu vs için hemen gereken yollar nelerdir.

  1. Haluk dedi ki:

   Ankara bölgesinde bende hayvancılık düşünüyorum. Eğer büyük proje düşünürseniz resmî ortak olarak katılmak isterim.