Nafaka Hesaplaması 2022 Düzenlemesi

05.01.2022
Nafaka Hesaplaması 2022 Düzenlemesi

Boşanma sonrası, yaşam standartlarında bir değişim olacak olan kusursuz tarafa, kusurlu taraf tarafından nafaka ödemesi yapılmaktadır. Ancak kısa süre evli kalındığı halde, genelde erkek olmak üzere uzun yıllar nafaka ödemesi yapmak durumunda kalmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında konu ile ilgili bir düzenleme yapılması planlanmaktadır. Nafaka bağlanmasında bazı kıstasların söz konusu olacağı ve ödeme tutarının buna göre hesaplanacağı söylenmektedir. Konu ile ilgili internet üzerinde pek çok nafaka hesaplama programı bulunmaktadır. Sizler için 2022 yılında nafaka konusu ile ilgili tüm detayları araştırdık.

2022 Nafaka Düzenlemesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘ nda nafaka konusu ele alınmaktadır. Burada nafaka 4 başlık altında düzenlenmiştir. Tedbir nafakası, boşanma davası henüz açılmadan, ya da açıklandıktan sonra henüz sonuçlanmadan eş ve reşit olmayan çocukların geçimlerinin sağlanması için bağlanan bir nafaka olarak karşımıza çıkmaktadır. Yardım nafakasının evlilik konusu ile ilgisi yoktur. Bir kimsenin kardeşine maddi yardım amaçlı ödediği bir nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası, bir evlilik birlikteliğinin boşanma kararı alınması ve dava açılması sonrası sona ermesi ve evlilik sonrası yoksulluğa düşecek olan eşe bağlanmasını ifade etmektedir. İştirak nafakası ise, yine boşanma sonrası, evlilik beraberliğinden doğmuş olan çocuğun velayeti alan tarafa ödenen tutarı ifade etmek için kullanılmaktadır.

Nafaka davalarına Aile Mahkemeleri bakmaktadır. Daha evvel basında sık sık karşımıza çıkan konulardan bir tanesi kısa süreli evlilik birliği yaşanması durumunda, eşin maddi sıkıntıya düşmesi durumunda çocuk olmasa bile uzun yıllar nafaka alması ile mağdur olan eşlerdi. Geçtiğimiz yıllarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu ile ilgili bir düzenleme yapılacağı duyuruldu. Bu düzenleme şayet kanunlaşırsa nafakazedeler derin bir nefes alacak. Çünkü Aile Mahkemesi’nin nafaka bağlaması için sadece eşin boşanma sonrası yoksulluk durumuna  düşmesi göz önünde bulundurulmayacak. Nafaka kanun düzenlemesini inceleyebilirsiniz.

2019-nafaka-düzenlemesi
Nafaka düzenlemesi

Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları tarafından süresiz nafaka gibi bir konunun varlığı ve meydana getirdiği sorunlar sadece siyasi bir irade tarafından çözüme kavuşturulabilirdi. Çünkü bu konu pek çok kişiyi mağdur etti. Nafakanın düşmesi için bazı haller bulunuyor. Boşanma sonrası nafaka alımının devam etmesi için kadının evlenmemesi gerekiyor. Ancak bu da bazı sıkıntılara yol açıyor. Nafaka almaya devam etmek için nikahsız beraberliklerin yaşandığı görülüyor. Kadının bir işe başlaması ve ekonomik durumunun düzelmesi de nafakayı düşürücü sebepler arasında. Nafaka almaktan mahrum olmak istemeyenler ise kayıt dışı faaliyet gösteren işlerde çalışıyor ve bu sayede nafaka almaya devam ediyor.

Tabi sadece nafaka alan taraf için değil, ödeyen taraf için de bazı haller söz konusu. İkinci evliliğini yapmak isteyen erkek maddi yetersizliklerden dolayı bunu başaramıyor. Kaldı ki evlense dahi, süresiz bir nafaka ödemesi yapıldığı için evlilik huzuru da bozuluyor. Sürekli olarak referans gösterdiğimiz Avrupa ülkelerinde süresiz nafaka uygulamasına rastlanmıyor.

Süresiz Nafaka Kalkıyor Mu?

Süresiz nafakadan ötürü yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için yapılan yeni düzenleme yolda! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük eylem planı içinde bu konuya yer vermişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül‘ de konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Yukarıda bahsi geçen yoksulluk nafakasının kaldırılması, nafakayı ortadan kaldıracak olan şartların doğması halinde açılan davalar neticesinde sona erebilmektedir. Haysiyetsiz bir yaşam sürme ya da evlilik birliği olmadan, evliymiş gibi bir yaşam sürülmesi, yoksulluk gibi sebeplerin ortadan kalktığının tespiti halinde, nafaka ödeyen tarafından açılan dava sonrası ödenen nafakaya son verilebilir.

Nafaka düzenlemesinde dikkate alınacak olan nokta her iki tarafından da asla mağduriyet yaşamamasıdır. Gül, yaptığı açıklamada konuların yargıya taşınması ve sürekli olarak basında yer bulması sebebi ile ciddi manada ele alınması gerektiğini vurguladı. Konunun hakkaniyetli bir şekilde ele alınması, eşlerin ve çocukların bu konudan zarar görmemesi adına çalışma başlatıldığı dile getirildi.

Nafaka 2022 yılında sınırlı ve süreli olacak. Yaşlılara ömür boyu nafaka verilmesi söz konusu olacak. Yaşı ileri seviyede olan kadınların yeniden evlenmelerinin ya da çalışarak hayatlarını idame ettirmelerinin mümkün olmaması sebebi ile kendilerine ömür boyu nafaka bağlanacak. Yasalarımızda da olmakla birlikte, toplu tazminat ödeyerek nafaka hakkını bertaraf etmek mümkün olacak. Hesaplanan tutarın eşe toplu olarak ödenmesi ile birlikte nafaka yükünden kurtulunmuş olacak. Ayrıca gündemde olan diğer bir öneri de mağdur olan tarafa iş istihdam edilmesi ve topluma kazandırılmasıdır. Şayet bu şekilde bir durum söz konusu olmak ve yoksulluk süreci devam ederse, ödeme oluşturulan fondan karşılanacak.

süresiz-nafaka-kalkıyor-mu
Süresiz nafaka kalkıyor mu?

Nafaka Hesaplaması

Yeni düzenleme ile nafaka hesaplamasında dikkat edilecek olan 5 kriter var. Bu hususlar aşağıdaki gibidir;

  • Evli kalınan süre
  • Kusurlu olan taraf ve kusur oranı
  • Çocuk olup olmaması
  • Kadının yaşı
  • Gelir durumu gibi hususlar dikkate alınacak ve bir hesaplama yapılacaktır.

Tabi en önemli kıstas da kusur durumu. Açılan davada mahkeme nafaka ödeme süresi belirlerken, kusurlu olan eşin kusur durumunun yüzde 50′ den fazla olması durumunda nafaka verilmemesi yönünde bir karar da verebilecek.

Şu an için mahkemelerin verdiği kararlarda hakimlerin taktirleri önem kazanmaktadır. Sosyo-ekonomik durum ise en önemli kriterlerdendir. Çalışılan iş ve pozisyon, yaşam tarzı gibi durumlar hakim tarafından yapılacak olan inceleme sonrası nafaka tutarının belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır. Tabi boşanma türüne göre de nafaka miktarı değişiyor. Şayet taraflar ANLAŞMALI olarak boşandıysa, tutarları da kendileri belirleyebilir. Ancak ÇEKİŞMELİ boşanmalarda durum daha farklıdır. Bu yolla yapılacak olan boşanmalarda nafaka miktarları mahkemeye bakan hakim tarafından belirlenecektir.

nafaka-hesaplama
Nafaka hesaplama

Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanmalardan hangisi yapılırsa yapılsın, maddi durumun değişmesi ve nafaka alan tarafın yaşam standartlarının yükselmesi durumunda nafakanın kaldırılmasına, azaltmasına karar verilebilir. Ayrıca nafaka alan şahıs tutarı az bulursa nafakanın artırılması davası açabilmektedir. Nafaka artış oranları Üretici Fiyat Endeksi dikkate alınarak belirlenmektedir. Anlaşma yolu ile yapılan boşanma işlemlerinde yapılacak olan protokol, çekişmeli boşanmalarda ise verilecek olan dava dilekçesinde nafaka tutarlarının yine üretici fiyat endeksi oranında artırılması talep edilebilmektedir.

Sürekli olarak para değer kaybetmektedir. Yapılan zamlar neticesinde bir önceki yıla göre paranın satın alma gücünde azalma meydana gelmektedir. Bu konu ile ilgili veriler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl açıklanmaktadır. Bu veriler neticesinde nafaka tutarlarına karar verilmekte ve daha sonra artırıma gidilebilmektedir.

Tabi hesaplama yapılırken iki tarafın da durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Nafaka tutarı alan kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olmalı ve veren tarafın da gelir durumuna uygun olmalıdır. Herhangi bir olumsuz değişiklik olmaması halinde Üretici Fiyat Endeksi dikkate alınarak nafaka tutarları yükseltilebilir. Ayrıca hesaplanan tutarın enflasyon oranlarından düşük olması halinde dava açılarak bu oranın yükseltilmesi istenebilir. Ocak ayında açıklanan 12 aylık ÜFE oranı yüzde 14,06′ ti. Yani nafakalar yıl sonuna kadar bu oranlarda artırılabilir. Kira miktarları da bu orana göre belirlenmektedir.

Nafaka için belirlenen tek bir tutar yoktur. Boşanma türüne göre, anlaşılan meblağa göre ya da nafaka ödeyecek olan şahsın mali durumuna göre nafaka tutarları değişiklik arz edecektir. İnternet üzerinde çeşitli online nafaka hesaplama programları bulunmaktadır. Bu programlar nafaka, faizi, vekalet ücreti, tahsil harcı vb. bilgileri girmeniz durumunda sizlere otomatik olarak nafaka borcu hesaplaması yapma imkanı sunmaktadır. Ancak nihai karar hakimin takdirine bağlıdır.

Nafaka Ödememenin Cezası Nedir?

Mahkeme tarafından nafaka ödemesine hükmedilen kişi düzenli olarak bu ödemeleri yapmak durumundadır. Şayet ödemez ise ve nafaka borcu birikirse, nafaka alacaklısı şahıs icra yoluna başvurarak tahsilat yapabilir. Nafakanın ödenmemesi halinde kişiye 3 aylık uyarı niteliğinde bir tazyik hapsi verilir. Borcun ödenmesi durumunda şahısların hapis cezası ortadan kaldırılacaktır.

Ancak hapis cezasının ortadan kalkması için ödeme yapılması zorunludur. Hapis cezasına hükmedilen kişinin bu cezayı çekmesi, daha sonraki nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Ancak şahıs maddi durumunun kötü olması sebebi ile nafakanın ortadan kaldırılması ya da miktarının azaltılması için dava açılabilir. Hapse girince borç silinir mi? isimli içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Dul düzenlemelerini inceleyebilir ve boşanan kadınların babalarının maaşlarını alıp alamayacakları ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Nafaka tutarlarının Aile Mahkemeleri’ nde görevli olan hakimler tarafından belirleneceğini söyledik. 2022 yılında süresiz nafaka uygulaması kabul edilirse detayları sizler ile paylaşacağız.. Bizi takip etmeye devam edin.

YORUMLAR

  1. tuna dedi ki:

    Tamam çocuk benim çocuğum ömür boyuda veririm nafakayı . beni sevmeyen ve benim için artık bir yabancı sayılan bir kadın için ben niye düzenli olarak ödeme yapayım.bundan daha saçma birşey olamaz Anladığım kadarıyla kara borsaya kadar düşmüş acilen bir düzenleme şart hani eşittik.