Hapse Girince Borç Silinir mi? (YATAR HESAPLAMA)

03.01.2023
Hapse Girince Borç Silinir mi? (YATAR HESAPLAMA)

Çoğu insanın bir şekilde, bir yerlere borcu bulunmaktadır. Kimse ihtiyaç harici gönüllü borç yapmaz. Günlük sıkıntıların ne getireceği belli olmamaktadır. Hiç ummadığımız anda beklenmedik bir ihtiyaç çıkabiliyor. Bunun için de bazen yüklü miktarda nakit paraya ihtiyacımız olduğundan bankalara, kredi kartlarına borçlanmak zorunda kalabiliyoruz. Hepiniz kredi ödemelerimizi doğru yapamadığımız taktirde hakkımızda tutuklama kararı çıkacak mı çıkmayacak mı sorusuna cevap arıyorsunuz. Var olan borçlardan dolayı hapis cezasına tabi tutulur muyum? İcra borcumdan dolayı tutuklama kararı çıkar mı? Kredi borcundan dolayı hapse girsem borç silinir mi? gibi kafanızdaki birçok sorunun cevabını hep birlikte inceleyelim.

Kredi Borçlarını Ödemeyenler Hakkında Yasal İşlem

Hesapta olmadan çıkan ihtiyaçlar için nakit para ihtiyacımızı gidermek adına bankalara başvuru yaparız. Bankalar bize ihtiyacımız olan parayı geri ödemek şartı ile verirler. Ancak geri ödemelerde gecikme olduğunda ödeme planında değişiklik olabilir. Faizli olarak ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ödemelerinizi geciktirmemeniz halinde hem bankayla sıkıntı yaşamazsınız hem de var olan borçlarınızın üzerine faiz eklenmez. Ama maalesef ki bazı durumlarda elimizin sıkışması ve maddi durumumuzun yetersizliği sebebi ile bankaya olan borçlarımız gecikebiliyor. Bankaya olan kredi veya kredi borçlarınızın gecikmesi halinde bankalar tarafından aramalar başlatılıyor.

“Borcunuzu en kısa zamanda ödemezseniz hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır” gibi cümleler kuruluyor. Hakkınızda yasal işlem başlatılması sizin kredi sicilinize kara leke gelmesi demek oluyor. Banka size borçlarınızı ödemeniz ve yasal işlemin başlamaması için geçerli süreler tanır. Maksimum 90 günlük bir ek süreç verilir. Size tanınan 90 günlük yani 3 aylık süreçte iş bularak ya da farklı bir bankayla anlaşarak borcunuzu kapatmanız halinde yalnızca borcunuzun yalnızca gecikme faizini ve kalan borcunuzu ödersiniz. Mevcut borcunuzu ve gecikme faizini ödemeniz halinde hakkınızda yasal işlem başlatılmaz. 90 günün sonunda hala borcunuzu ödemediğiniz görülürse yasal işlem başlar ve bu işlem icraya kadar gidebilir. Elinizde bulunan para edebilecek her şeye banka tarafından el konulur.

Aynı zamanda banka siciliniz kötü bir şekilde etkilenir ve hiçbir bankadan 5 yıl kadar bir süre ile kredi çekme, kredi kartı talep etme gibi işlemleri gerçekleştiremezsiniz. Bağlı bulunduğunuz bankadaki hesap kartlarınız bloke edilerek mahkeme kararı ile maaşınızın bir kısmına el konulabilir. Tüm bunların olması da kredi notunuzu tamamen düşürebilir. Banka siciliniz kara listeye eklenir. Kredi borçlarınız için yapılandırma seçeneklerine göz atabilirsiniz.

Kredi Borçlarını Ödemeyenler Hakkında Yasal İşlem
Kredi borcunu ödemeyen şahıslar hakkında yasal işlem başlatılır.

Ödenmeyen Borçlar İçin Hapis Cezası!

İlk olarak şunu söyleyerek içinizi bir nebze olsun rahatlatmak isterim ki, borç takibiniz başlar başlamaz hapis cezasına tabi tutulmazsınız. Bankaların sizi arayarak ‘borcunuzu ödemezseniz yasal işlem başlatılacak ve mahkeme kararı ile hapis cezası alacaksınız’ tehditlerinin yalnızca sizi korkutmak ve borcunuzu bir an önce ödemeniz gerektiğinden olduğunu bilmenizi isterim. Bankalar bu şekilde tehditkar konuşarak borç ödeme sürecini hızlandırmak isterler. Hiç kimse sözleşmede yazan yükümlülükleri yerine getirmediği için veya bankalara olan kredi borçları yüzünden kolay kolay hapse atılamaz. Borçlarınız yüzünden icra takibi başlatılır. Bu aramaları bankalar, icra takibi başlamadan ve icra takibi başlamış fakat tam kesinleşmemişken bile yapabiliyorlar. İcra takibi başlayana kadar hapis cezası veya yasal işlem başlatılmaz. İcra takibiniz başladığı andan itibaren artık hareketlenmeye başlamak zorundasınız. Çünkü artık durum ciddiyetini belli etmeye başlamıştır. Hapis cezasına tabi tutulmazsanız bile farklı yaptırımlar uygulanabilir. Anayasanın “Suç ve Cezalara ilişkin esaslar” maddesine göre borçluların hangi durumlarda hapse gireceğini şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. Bir işletmenin iflasında ortağına karşı tamamen kendi menfaatini düşünenler,
 2. Tamamen iflas etmiş ve her şeyini kaybetmiş bir kişinin mallarını vermeyenler,
 3. Ticaret amaçlı kurulan bir işletme yöneticisinin kanunsal olarak belirlenen sorumluluklarını yerine getirmemesi,
 4. Bir iş yerinin ortak olduğunu var sayarsak, bu iş yerinin iflas etmesi sonucunda taraflardan birinin diğer tarafı oyuna getirerek ve hileli davranarak iş yerini ve diğer şahsı zarara uğratmak,
 5. Bir kişinin güvenerek teslim ettiği malları geriye teslim etmeyenler,
 6. Kendisinden borç alışverişi veya herhangi başka bir sebepten dolayı alacaklı olan birini zarara uğratarak alacağı meblağı veya mal paylaşımını eksiltmek,
 7. Asıl olan hakikate karşı aykırı beyanda bulunanlar,
 8. Borcu olan bir şahsın ödeme şartlarını bozacak şekilde davranması,
 9. Kanunların verdiği emirlere aykırı davranarak çocuk teslimine karşı duranlar,
 10. Beyan işlemi gerçekleştikten sonra üretilen veya tedarik edilen mal ve satışlar sonucunda oluşan kazançlar gibi değişimleri bildirmeyenler,
 11. Yapılan ticareti olması gerekenden farklı olarak terk edenler
 12. Eşlerin boşanma işlemlerinden sonra mahkeme kararı ile verilen nafaka işlemlerine ilişkin karar karşısında muhalefet olanlar ve usulünce yerine getirmeyenler,
 13. Girilmesi yasak olan, icra dairesince teslim edilmiş olan gemilere veya taşınmaz mülklere giriş işlemini tekrarlayanlar,
 14. Belirlenmiş bir işin gerçekleştirilmesinde veya gerçekleştirilmemesi ile alakalı ilam hükmüne ve irtifak haklarına ilişkin ilana uymayanlar,
 15.  Kuruluş amacı sermaye olan iş yerlerinin iflas etmesini istemek zorunda olanlar,
 16. Girilmiş bir ihalede, ihaleye giren şahsın yararına olacak vaatleri göz önünde bulundurup kendini düşündüğü için ihaleden çekilmesi,
 17. Kiracının yerine getirmesi gereken sorumlulukları yerine getirmemesi halinde alacağı cezalar,
 18. İçinde bulunduğu kötü durumun farkında olarak daha da kötüleştirmeye çalışanlar İcra ve İflas Kanunu‘na göre cezalandırılmaya mahkumdurlar.
Ödenmeyen Borçlar İçin Hapis Cezası
Şahıs borcunu ödemediği taktirde icra takibine düşer.

Borçlunun Ödeme Şartını İhlal Etmesinin Sonuçları

İcra ve İflas Kanunun 111. Maddesinde bulunan “Taksitli Ödeme” başlığında bulunan şarta göre; borçlunun ödeme planını düzenli yapacağına inandırması gerekmektedir.  Şahsın borcunun icra takibinden çıkması için, kişinin elinde bulunan mal varlığının borca yetecek kadar olan kısmını haciz etmesi gerekir. Borcun ilk taksitini tam yatırması halinde kişi icradan kurtulmuş olur. Kişinin ödeme yapacağı taksitlerin borcun dörtte biri kadar olmalıdır. Taksitlerin bir kere bile gecikmesi kişiyi tekrar icraya düşürür. Bir kişi borç yapmışsa ve ödememiş ise alacaklı, borçluyu icraya verebilir. Alacaklı kimse İcra Müdürlüğü aracılığı ile borçluya ödeme emri gönderir. Borçlunun ödeme emrine itiraz etme süresi bir haftadır. İcra Müdürlüğü bir hafta içerisinde borçlunun mal beyanında bulunmasını ister. Bulunmadığı taktirde hapis cezasına tabi tutulacağı konusunda uyarılır.

Aksi bir durum yaşandığını var sayarsak alacaklı da borçluya verilen itiraz süresine itiraz edebilir. Alacaklı, borçlu kimseden alacağı meblağı ispatlar ve itirazın iptalini talep edebilir. Bu durumda borçlunun mal beyanında bulunma süresi 3 güne düşer. 3 gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır. Borcu olan kimse İcra ve İflas Kanunu’nun 74. Maddesinde belirtildiğine göre; borçlunun, borcuna tekamül edecek kadar malının olduğunu ve var olan borcunu kesin olarak ödeyebileceğine icra dairesini inandırmalı, yazılı veya sözlü olarak bildirmesi gerekmektedir. Borçlu kişinin mal beyanında bulunmama suçuna tabi tutulması için borçlu kişiye icra takibi kararı verilmiş ve bu takibin kesin olarak uygulamaya geçmiş olması gerekmektedir. Mal beyanında bulunmayan borç sahibi olan taraf hakkında hapis cezası çıkar. Fakat bu hapis cezası yalnızca 3 aylıktır. Borçlu mal beyanında bulunmaz ise İcra Mahkemeleri tarafından tazyik hapis cezasına çarptırılır. Fakat hapse girse de var olan borcu silinmez. Peki sizce banka borçları, kredi kartı bakiyeleri veya esnafa olan borç yüzünden eve haciz gelir mi?

Borçlunun hapse girme sebebi borçları değil mal beyanında bulunmamasıdır. Sırf hapis cezasından sıyrılabilmek için yanlış mal beyanında bulunulmasının da ciddi yaptırımları bulunmaktadır. Kişi, yanlış bir beyanda bulunması halinde alacaklının şikayet etmesi üzerine 3 ay ile 1 sene arasında hapis cezasına çarptırılabilir. Mevcut bir borcunuz var ve icra takibine düştüyseniz, itiraz süreci içinde mal beyanında bulunabilir, hapis cezasından kurtulursunuz.

Borçlunun Ödeme Şartını İhlal Etmesinin Sonuçları 
İcra takibine düşen borçlu verilen süre içerisinde mal beyanında bulunmaz ise hapis cezasına tabi tutulabilir.

Tazyik Hapis Cezası

Borcu olan kişiyi, mal beyanında bulunmasına zorlamak amacıyla yapılmış bir hapis cezasıdır. Yaptırımları normal hapis cezası kadar fazla değildir. En fazla 3 aylık bir süre hapis cezasına tabi tutulur. Borçlunun tazyik hapis cezasına çarptırılması için icra takibine girmiş olması gerekmektedir. Borçlu şahıs, borçları için mal beyanında bulunana kadar geçen sürede tazyik hapis cezasına tabii tutulur. Fakat tazyik hapis cezasından sonra şahsın borcu silinmez. Tazyik hapsinin özellikleri şu şekildedir;

 • Tazyik hapsinin gerektiği durumlarda, önceden işlenmiş olan suçların bir önemi yoktur. Tazyik hapis cezasına etki yapmaz.
 • Verilen tazyik hapis cezası şahsı olması gereken bir şeyi yaptırmaya zorlamak için verilmiş bir cezadır.
 • Tazyik hapsinden diğer cezai suçlar gibi para veya başka seçeneklerle kurtulamazsınız.
 • Tazyik hapsi verilmiş ise tarihi bellidir ve ertelenme imkanı yoktur.
 • Tazyik hapsi almış bir kişinin, karşı tarafla uzlaşma yolu ile içeriden çıkabilme imkanı yoktur.
 •  Tazyik hapsi alan bir kişi yalnızca 3 aylık bir süre ile hapis cezasına çarptırılır. Fakat tam üç ay değildir. Tazyik hapis cezası verilirken 3 aya kadar hapis cezasına tabii tutulduğu bildirilir. Şahıs, her ne sebeple tazyik cezası aldıysa, cezanın getirdiği yükümlülükleri yerine getirmesi halinde tazyik hapis cezasından kurtulur. Ceza evinden çıkartılır.
 • Kişi tazyik hapis cezasını hangi sebeple alırsa alsın, ceza borçlu olan kişinin iflas etmesi ile sona erer.

Hangi Durumlarda Tazyik Hapsi Alınır?

Tarafların boşanması halinde kadına verilmesi zorunlu olan nafaka borcunun ödenmemesi durumunda,

 • Boşanan taraflarda çocuk var ise velayetleri uygun görülen tarafa verilir. Bu şartlara uymayıp çocuk teslimi sırasında sorun çıkartılması durumunda,
 • Borçlanılması durumunda verilen ödeme şartlarını ve taahhüdü ihlal etme durumunda,
 • Maddi durumunu yetersiz olduğunu beyan ederek fakir belgesi almış bir borçlunun asgari ücretin üzerinde bir gelirinin olduğunun tespit edilmesi durumunda,
 • Mahkeme kararının yazılı olduğu hükümlere karşı gelme durumunda tazyik hapis cezası alınır.

Borçtan dolayı hapse girilir mi? isimli içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Borcunuz var ve hapse girerim diye korkmayın. Borcunuzu ödemek için yollar deneyin. Uygun faiz oranlarıyla ya da faizsiz kredi veren bankalara ulaşın, kredi talebinde bulunun. Yukarıda saydığımız sakıncalı durumlar haricinde kimse sizin özgürlük hakkınızı elinizden alamaz. Burada sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Fakat böyle bir duruma geldiğinizde yine de detaylı ve daha net bilgiler alabilmek için, kanunlar konusunda tamamen uzman olan avukatlardan bilgi almanızı öneririz.

Mahkumlar Kredi çekebilir mi konusundan da bilgi alabilirsiniz.

YORUMLAR

 1. Erkan dedi ki:

  Ben banka kredisi yüzünden 3 ay hapis cezası aldım ve ceza evine girdim ama covid den dolayı 3 gün tutuldum hapiste 7 gün covid izni ile bizi gönderdiler bundan sonra Ne olacak bilmiyorum yardımcı olur musunuz

  1. Ali dedi ki:

   Korona bitene kadar bir şey olmaz

  2. Fahrl dedi ki:

   Borçları siliyorlar mi peki