Borçtan Dolayı Hapse Girilir mi? Tutuklama Çıkar mı?

03.01.2023
Borçtan Dolayı Hapse Girilir mi? Tutuklama Çıkar mı?

Borçluların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi borçları yüzünden haklarında tutuklama kararının verilip verilmeyeceğidir. Borçlular, kendilerine yapılan uyarılar neticesinde hapis cezasına mahkum edilebileceklerini düşünmektedir. Bankaya olan kredi borçlarını ödeyemeyenler, icralık olanlar haklarında yakalama emri verilebileceğini düşünmektedir. İçeriğimiz de hangi durumlarda tutuklama kararı verilebileceğini anlatacak ve konuya açıklık getirmeye çalışacağız. Hapsen tazyik, kredi kartından avukata verilme gibi konular hakkında içeriğimizden bilgi alabilisiniz.

İcradan Tutuklama Var mı?

Bankalara yüksek meblağda borcunuz var ve bu borcunuzu ödemekte güçlük çekiyorsunuz, taksitlerinizi aksattınız. Ancak elinizden de hiçbir şey gelmiyor. Borçlu olduğunuz banka tarafından ise sürekli aranarak borcunuzu ödemediğiniz taktirde hakkınızda hapis cezası kararı verileceği söyleniyor. Öncelikle hiçbir borçtan dolayı hakkınızda hapis veya tutuklama kararı verilemeyeceğini belirtelim. Bu cümleler bankalar tarafından borçlu müşterilerini ikna etmek adına kullanılmaktadır. Anayasamızın 38. maddesi gereği hiç kimsenin bir sözleşmeden dolayı özgürlüğünün kısıtlanması mümkün değildir. Tutuklama kararının çıkması için farklı sebeplerin oluşması gerekmektedir. Bu sebeplere de icra ve iflas kanununda yer verilmiştir.

borçtan-dolayı-tutuklama-çıkarmı
Borçtan dolayı tutuklama

Borç Yüzünden Tutuklama Kararı ve Hapis!

Finansal desteğe ihtiyacınız vardı ve bankaların kapısı çaldınız. Bir süreye kadar herşey normaldi. Taksitlerinizi düzenli ödüyordunuz. Fakat şu an itibari ile yaşadığınız maddi sıkıntılar sebebi ile borçlarınızı ödeyemeyecek durumdasınız. İşsiz kaldınız, ağır bir rahatsızlık ya da kaza geçirdiniz. Bu vb. durumlarda karşılaşarak taksitlerinizi aksattınız. Banka tarafından telefon edildi ve borçlarınızı ödemeniz konusunda bir ikaz aldınız. Çünkü saydığınız sebepler banka tarafından geçerli sebepler olarak kabul edilmemektedir. Banka, her koşulda müşterilerinin kendilerine ödeme gerçekleştireceklerini taahhüt etmeleri durumunda kredi vermiştir.

Kredi kartı veya banka borçlarından dolayı Borç yüzünden eve haciz gelir mi? isimli içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Banka ikazda bulunduktan sonra tahsilatın gerçekleşebilmesi için yasal işlem başlatacaktır. Bu durumda yapılması gereken, içinde bulunduğunuz zor durumu bankaya kanıtlamanız yani bir mazeret bildirmenizdir. Prosedür gereği ilk aşamada ödemenin yapılması için 90 günlük süre tanınmaktadır. Yani bu aşamada aslında banka bir inisiyatif sunmaktadır. Farklı bankalardan borç kapatmak adına kredi alabilir ya da borçlarınızı yapılandırma yoluna gidebilirsiniz. Tabi bu süre zarfında borcunuza gecikme faizinin de yansıtılacağını belirtelim. Borç kapatma kredileri yöntemi ile bu süreyi değerlendiremediyseniz, kefilinize başvurulur. Ya da herhangi bir teminat göstermiş iseniz, bu teminat elden çıkarılarak borcun tahsilatı gerçekleştirilir. Ancak verilmiş olan 90 günlük süre aşılırsa, idari takip süreci başlar. Bu aşamadan sonra artık muhatabınız banka değil İcra Dairesi olacaktır. İcradan sonra haciz marifeti ile teminat gösterilen taşınır ya da taşınmaz mal varlıklarına el konulur.

Bankalardan kredi çekerken faiz oranlarına ve hazırlanacak olan ödeme planına dikkat edilmelidir. Tabi kimse başına sonradan ne geleceğini bilemez. Ancak yol yakınken tanınan 3 aylık süre zarfında borçların kapatılması için elinizden geleni yapmanız gerekiyor.

Yapılan son düzenleme ile birlikte artık her kredi borcu olana hapis cezası verilmeyecek. Örneğin bankaya 15 bin TL kredi borcunuz var. Herhangi bir mazeret sunarak bu borcu 90 günlük süre zarfı için erteleyebilirsiniz. Örneğin işsiz kaldıysanız bu süre zarfında bir iş bulup borçlarınızı kapatma yoluna gidebilirsiniz. Ya da farklı bankalar ile görüşerek borçlarınızı yapılandırmayı talep edebilirsiniz. Fakat yasal süreç başladığında ne yazık ki bu işin artık geri dönüşü olmuyor.

Hangi Borçlulara Hapis Cezası Verilir?

Hangi borçlulara hapis cezasının verileceği İcra ve İflas Kanunu‘ nun 337. maddesinde belirtilmiştir. İcra ve iflas sırasında sahibi olduğu malları göstermeyen borçlu yüzünden alacaklının sıkıntıya düşmesi sebebi ile, alacaklının şikayeti neticesinde kendisine 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Ancak alacaklının herhangi bir zarara uğramadığını ispat eden borçlu hapis cezasından kurtulacaktır. Diğer haller;

 • Boşanma sonrası doğan nafaka kararına uymayarak zamanında ödeme gerçekleştirmeyenlere tazyik hapsi verilir.
 • Çocukların velayetlerini ellerinde bulunduran kişilere çocukların teslimi sırasında sıkıntı çıkarılması ve karar uyulmaması durumunda da yine hapis cezası verilir.
 • Kiracının borcunu ödememesi ve ev sahibinin mağdur edilmesi durumunda hapis kararı çıkarılır.
 • İcra geleceği için yanlış mal beyanında bulunarak mal varlığını eksik göstermek ve bu sebeple alacaklının mağdur edilmesi durumunda da hapis cezası verilecektir.
 • Borçluların, borçlarını ödemek için kendilerine sunulmuş olan şartları mazeret belirtmeksizin ihlal etmesi durumunda hapis cezası verilecektir.
 • Durumun vehmiyetini kasten artıranlar ve yaptıkları eylemler sebebi ile acze mahal verenlere de hapis cezası verilecektir. Bu eylemler; şans oyunları oynamak, vurdumduymaz bir şekilde hareket etmek, ihmalkar davranmak ve sürekli olarak gereksiz masraf yapmak olarak belirlenmiştir. Kişi bu eylemler neticesinde kullandığı para ile borcunun bir kısmını kapatabilir.
 • Sermaye şirketleri için iflas istemek durumunda kalanlara da hapis cezası verilecektir.
 • Yaptıkları iflas ve konkordato faaliyetlerinde kişisel menfaat gözetenlere de mahkumiyet cezası verilecektir.
 • Belirlenmiş olan ticari usullere aykırı hareket edenlere özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar verilir.
 • Konkordato faaliyetlerinde kasten ve hile yapmak sureti ile tarafları zarara uğratanlara da mahkumiyet cezası verilecektir.
 • İflas etmiş şahısların mallarını iade etmeyenlere hapis cezası verilecektir.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların da özgürlüğü kısıtlanacaktır. Ayrıca mal beyanı sonrası kazançlarında değişim olduğunu bildirmeyenler için de bu ceza uygulanacaktır.
 • İhaleye katılan, ancak ihaleden çekilmesi durumunda kendisine farklı yararlar vaat edilmesi durumunda açık artırmaya katılmaktan vazgeçenlerin de özgürlükleri kısıtlanacaktır.
 •  Ticari faaliyet göstermekte olan işletmelerde yönetici şahsın kanunda beyan edilen görevlerini yerine getirmemesi durumunda mahkumiyet kararı verilir.
 • Kendisine teslimatı yapılan malları geri vermeyenler ve verilmiş olan ilam (kesinleşmiş mahkeme kararlarına) uymayanlara İcra ve İflas Hukuku gereğince hapis cezası verilecektir.

Peki herhangi bir alacak verecek meselesinden dolayı hapse girince borç silinir mi? isimli içeriğimizi inceleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

İcra Yüzünden Tutuklama

Borçlular için hapis cezasını doğuran aslında iki sebep var.

 • Mal beyanında bulunmaması ya da beyanının gerçeği yansıtmıyor olması
 • Borçluların icraya gitmesi halinde, alacaklı ya da icra görevlileri karşısında borcunu ödemeyi yazılı bir şekilde beyan etmesi ancak bu beyanı yerine getirmemesidir. 

Yine İcra ve İflas Kanunu’ na göre vaktinde ödeme gerçekleştirmeyenlere, ya da sebep göstermeden ödeme görevini yerine getirmeyenlere alacaklı şahsın şikayetiyle 3 aya kadar tazyik hapsi verecektir. (Tazyik hapsi borçlunun görevini ifa etmesi adına zorlayıcı bir nitelik taşımaktadır.) 3 aylık hapis süresi dahilinde icra dairesinde bulunan vezneye borcunu yatıran şahıs tahliye edilecektir. Mahkumiyetten kurtulmak adına borcunun kalan kısmını ödemezse kendisine yine tazyik hapsi verilecektir. Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki, herhangi bir borçtan dolayı şahıslara verilecek uyarı niteliğindeki tazyik hapsinin süresi 3 ayı geçemez. Maliyeden hacizli satılık araç ilanlarını incelediniz mi?

borç-yüzünden-tutuklama
Borç yüzünden tutuklama

Borcu vardı, ödeyemedi ve hapse düştü söylemlerinin ütopik olduğunu söyledik. Böyle bir durum ile karşılaşıldıysa da sebepleri yukarıda bahsettiğimiz iki sebepten teşekküldür.  Yani borcunuz vardı. Olay icra dairesine kadar gitti. Siz icra dairesinde borçlarımı şu tarihe kadar ödemeyi taahhüt ettiğinizi ifade eden bir dilekçe yazarak imzaladınız. Vadesi doldu fakat hiçbir şekilde ödeme gerçekleştirmediniz. İşte bu beyanınızı yerine getirmemeniz, yani ödeme taahhüdünü yazılı bir şekilde vererek ödeme yapmamanız halinde tazyik hapsine mahkum olacaksınız.

Ya da teminat olarak gösterdiğiniz konutunuza haciz marifeti ile el konuldu. Ancak borçlarını kapatmak adına teminat yeterli gelmedi. Aslında bir konutunuz daha var. Diğer konutunuza el konulmaması adına, eksik mal beyanında bulundunuz. Bu durumun tespiti halinde yine hapis cezasına mahkum edilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak için bankaların borç kapatma kredilerine başvurabilir ve size tanınan 90 günlük sürede bu borçları ödeme yoluna gidebilirsiniz. İlk aşamada borcun tahsilatı için tüm yollar denenecektir. Ancak sayılan haller dışında herhangi bir hapis cezası ile özgürlüğünüzden alıkonulmanız mümkün değildir.

En kolay silah taşıma ruhsatı tüm merak edilenler içeriğimizde.

YORUMLAR

 1. Volkan cakir dedi ki:

  Avukata borcum var 1300 tl lik borcu 4600 olarak istedi çalışmıyorum isim yok şuanda ödeyemem dedim sonra aradılar ses kaydı var savcılıktan yakalama çıkarttık diye aradılar bilgi verirseniz sevinirim

  1. Serhan dedi ki:

   Ayni sikinti bendede var ne yapmamiz gerekli

  2. Burak dedi ki:

   Merhabalar diyelim 50 bin lira kredi başvurusu yaptınız kefilsiz ailenle yasiyorsun başvuru yaparken ev malım diye gösteriyorsun senin olmadığı halde işsiz kaliyorsun borcu odeyemiyorsun hic bi şekilde bunun hapis cezası varmı varsa kaç ay oluyor birde hapis cezası alınca verilen cezayı yatıp çıkınca borcun siliniyormu sicilinin kirlenmesi dışında bi sıkıntı yasama durumu varmı