Emekli Kefil Olabilir mi? 2023 Kefillik Şartları

02.01.2023
Emekli Kefil Olabilir mi? 2023 Kefillik Şartları

Bankalar bazı durumlarda müşterilerinden kefil ya da teminat talebinde bulunabilmektedir. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbankası gibi bankaların kefalet şartları birbirinden farklı olabilir. Ancak Borçlar Hukuku’ nda kefil olamayacakların durumları da belirtilmiştir. Kredi borcu olan birinin kefilliği ne yazık ki bankalar tarafından kabul edilmemektedir. Babalar oğullarına, eşler birbirine kefil olabilmektedir. İçeriğimizde birden fazla kişiye kefil olabilir mi, kefil olma şartları nelerdir gibi sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kefillik Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası müşterilerine belirli şartlar dahilinde kredi veren bankalar arasındadır. İhtiyaç, konut, taşıt gibi kredi çeşitlerinden herhangi birine, gerekli evraklar ile başvurmanız dahilinde banka ilk olarak hakkınızda tahkikat başlatacaktır. Başlatılan incelemede siciliniz sorgulanacak ve kredi notunuz dikkate alınacaktır. Kredi notu yüksek risk içerenlere ne yazık ki kredi verilmemektedir. Ancak az risk içeren müşterileri için bankalar  kefil ya da teminat gösterilerek kredi verilmesi seçeneği sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Kefillik Şartları
Ziraat Bankası Kefillik Şartları

Ayrıca bankalar tarafından ağır bir rahatsızlığı olanlara kredi verilmesi için de kefil talep edilmektedir. Banka müşterilerinin yaşının kredi çekmek için riskli görülmesi durumunda da kendisinden kefil getirmesi istenecektir. Kredi başvurusu yapanların öncelikle geçmiş dönemlere ait işlemleri incelenir. Bankaların kredi verirken ki maksatları, kredi çekenlerin bu borçları geri ödeyeceklerinin taahhüt edilmesidir. Ancak riskli durumlarda kredi borcunu ödeyebilecek birine ihtiyaç duyulmaktadır. Borçlu şahıs borcu ödenemediği taktirde tahsilat işlemini gerçekleştirmek için kefil gösterilen kişinin kapısı çalınacaktır. Şartların yazılı olduğu bir evrak kefil gösterilen kişiye imzalatılacaktır.

Bankalar konu ile ilgili önlem almışlardır. Örneğin Ziraat Bankası 70 yaş üstü müşterilerinin kredi başvurularını reddetmektedir. Fakat bu yaş sınırına yaklaşan banka müşterileri bir taşınmazı ipotek ettirerek ya da iki kefil getirerek kredi çekebilirler. Ziraat Bankası 70 yaş üstü kredi hesaplaması yapabilir ve örnek ödeme planı oluşturabilirsiniz.

Kefil Olma Şartları Nelerdir?

Kredi çekecek banka müşterilerine kefil olabilmek için bankacılık literatüründe iki adet kefalet türü bulunmaktadır. Bunlardan biri adi kefalet, diğeri de müteselsil kefalettir.  Her iki yöntemde de herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Sözleşme süreli olabileceği gibi süresiz de olabilir. Adi kefilde şayet krediye kefil olan şahıs, bu sıfat ile kefil olmuşsa banka önce adi kefilin değil asıl borçlu şahıstan borcu talep etmek isteyecektir. Şayet verilen vade süresi içinde borçlu bankanın ihtarına uymaz ve borcunu ödemezse, bu sefer kefilden tahsilat yoluna gidilecektir. Ancak adi kefil, bankaya borcun asıl sahibine gidilmesi yönünde bir açıklamada bulunabilir.

Müteselsil kefilde ise bankalar borçludan ya da kefilden borcu ödemelerini talep edebileceklerdir. Kefil tarafından def’i beyan yapılamaz. Bankalar tarafından genel olarak müteselsil kefalet kabul edilmektedir. Bu sebeple banka borcun tahsil edilmesini kefilden de talep edebilmektedir. Kefil, ödediği tutarı iki kefalet türünde de aynı olmak şartı ile borçludan talep edebilmektedir.

Kefalet şartları her bankada hemen hemen aynı olmakla birlikte aşağıdaki gibidir;

Kefil Olma Şartları
Kefil Olma Şartları
  • Kefilin reşit olması gerekmektedir. 18 yaş altında olanlar ve hak ehliyeti bulunmayanlar kefil olamaz.
  • Kefil olunan kişinin gelir durumuna bakılır. Şayet krediyi ödeyecek kadar gelire sahip değilse kefaleti geçerli olmayacaktır. Banka tarafından gelir belgesi sunmanız talep edilecektir.
  • Hakkında icra takibi başlatılmamış ve haciz kararı verilmemiş olması gerekmektedir.
  • Kefil olabilmek için kredi notunuzun yüksek ve sicilinizin temiz olması gerekmektedir.
  • Daha evvelki ödemelerin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.
  • Genelde konut kredilerinde geçerli olmakla birlikte bankalar tarafından aynı ilde ikamet şartı konulabilir.
  • Kefalet sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için, kefilin sözleşmeyi kendi el yazısı ile yazması gerekmektedir.
  • Kefalet sözleşmesinde kefil olunan tarih, beyan ve borç tutarı bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
  • Medeni durumları evli olanların, eşlerinden muvafakat alması gerekmektedir.
  • Okuma yazma bilmeyenlerin de kefilliği geçerli sayılacaktır. Ancak noterden yazılı beyan alınması gerekmektedir.

Şayet sözleşme, kefil olan şahıs tarafından el ile yazılmamış ve kefil olunacak olan borç tutarı alenen beyan edilmemiş ise bu sözleşme Borçlar Kanunu’ na göre geçersiz sayılacaktır. Kredi çekme taktiklerini kullanarak da kefilsiz bir şekilde kredi çekebilirsiniz.

Kredi Borcu Olan Kefil Olabilir Mi?

Kredi borcu olanlar kefil olabilir mi sorusunun cevabı ne yazık ki hayır olmaktadır. Kefillik sıfatı kişilerin ekonomik durumlarına göre değişebilmektedir. Aslına bakılırsa artık kefil bulmak çok zordur. Çünkü çoğu kişinin banka ile ilişkisi bulunmaktadır. Kredi kullanmış ya da kredi kartı sahibi olmuş şahıslar düzenli ödeme yapmadıklarında kredi notları düşük olacaktır. Hatta bu kişiler borçlarından dolayı yasal takibe dahi girmiş olabilir. Borcu ödeyeceğini taahhüt eden kişinin borçlu ile aynı kefede olması haline tabiri caizse al birini vur ötekine olacağından, bankalar kredi borcu olan şahısların kefil olarak gösterilmesini kabul etmeyecektir.

kredi-borcu-olan-kefil-olabilir-mi
Kredi borcu olan kefil olabilir mi?

Bankalar için önemli olan nokta borcun bir şekilde ödenmesidir. Borçluda hangi şartlar aranıyor ise kefilde de o şartlar aranır. Kefil olmanın sorumluluğunun bilincinde olmak gerekmektedir. Çünkü kefalet sadece kağıt üzerinde bir beyan değil, aynı zamanda borcun ödeneğinin de taahhüdüdür. Yani bir referans olarak da tabir edilebilir. Küçük meblağlar çekmeniz durumunda şayet kredi notunuz yüksekse zaten bankalar kredi verirken sıkıntı çıkarmayacaktır.

Özetle, kredi borcu olan kişilerin kefilliği kabul edilmeyecektir. Ancak kredi borcu olan şahıs rahatça taksitlerini ödeyebiliyor, kredi notu da yüksek ve kefil olduğu borcu da ödeyebilecek maddi güce sahipse, bu durumda inisiyatif bankaların olacaktır. Kara listede olanlara dahi kredi veren bankalar bulunmaktadır. Bu taktikleri öğrenerek teminat ya da kefil gerek olmadan kredi çekebilirsiniz.

Kimler Kefil Olamaz?

Yukarıda belirttiğimiz şartlara haiz olanlar kefil olabilir. Ancak kredi notu düşük ve sicilleri temiz olmayan şahısların kefaletleri bankalar tarafından kabul edilmemektedir. Bankaya daha evvel ödenmemiş kredi borcu olanlar da kefil olamazlar. Borçlu kişiler nasıl ki farklı bir bankaya kredi çekme talebi ile gittiklerinde elleri borç döneceklerse kendileri de kefil olarak kabul edilmiyorlar. Borcu olan şahısların hakkında yasal takip başlamış olacağından dolayı da kefil olarak gösterilemeyeceklerdir. Gelir durumları kredi borcunu ödemeye müsait olmayan kişilerin isimleri de kefil olarak bankalara verilemez. Yeni yıl kredisi veren bankalardan uygun faiz oranları ile kredi çekebilirsiniz.

Eşler Birbirine Kefil Olabilir Mi?

Evet, eşler birbirine kefil olabilir. Hatta daha doğru bir tabirle şu şekilde ifade edelim, kefillik şartlarını taşıyan herkes kefil olabilir. Eşlerin birbirlerine kefil olmalarının önünde kanuni olarak herhangi bir engel bulunmamaktadır. Fakat bu durum ev hanımlarının eşlerine kefil olmasında farklı işleyecektir. Kendileri gelir sahibi olmadıklarından dolayı eşlerine kefil olamazlar. Ancak mal varlığına sahip olan ve bankaya gelir sunabilen bir bayan ya da erkek eşine kefil olabilecektir. Eş, borcu ödemediğinde banka tarafından borç diğer eşten tahsil edilecektir.

eşler-birbirine-kefil-olabilir-mi
Eşler birbirine kefil olabilir mi?

Babaların ya da annelerin çocuklarına ya da herhangi bir kişiye kefil olmalarında ise eş muvafakatı almak gerekmektedir. Bu kavram konut kredilerinde geçerli olmaktadır. İpotek ettirilecek olan konutta eşin rızasının alınması anlamına gelmektedir.

Emekli Kefil Olabilir Mi?

Emekliler kefil olabilir mi sorusunun cevabı evettir. Düzenli gelire sahip olanların kefillik başvuruları kabul edilmektedir. Ancak emekliler için bankaların yaş şartları bulunmaktadır. Nasıl ki kredi çekerken bankalar tarafından bir yaş sınırı getiriliyor ise kefillik durumunda da bu yaş sınırı geçerli olacaktır. Maaşlarında yüksek meblağlarda kesinti olanların borcu ödeyemeyecek durumda olduklarının anlaşılması durumunda kefil olamayacaklardır.

Emekli maaşı olan bir kişinin kefil olarak gösterilmek istenmesi durumunda kredi notuna bakılacaktır. Yukarıdaki şartlara haiz ise kefil olabilir. Ancak kanunlarımız gereği emekli maaşları haciz edilememektedir. Şahısların kendi borçları da olsa, emekli maaşları bir yaşlılık aylığı gibi işlev gördüğünden bankaların el koyması mümkün olmamaktadır. Şayet yapılan sözleşmede kredi çekilmesinden dolayı maaşa el konulabileceği şeklinde bir madde varsa bu durumda bankalar maaş ile ilgili işlem yapabilirler.

Yargıda hakkınızı aramak istediğinizde ise sözleşmede imzanız olduğundan dolayı, ne yazık ki bankalar haklı bulunuyor. Maaşınıza haciz konulmasa bile bankalar tarafından bloke ediliyor. PTT dönem dönem emekliye faizsiz kredi vermektedir. Bu kredilerden de yararlanabilir ve daha düşük maliyetle kredi alabilirsiniz.

Kefil olacak kişinin iyi düşünmesi gerekmektedir. Çünkü bu, ödenmediği taktirde tüm borçları kefilin yükleneceği manasına gelmektedir. Hali ile borcu karşılayacak maddi duruma sahip olmalısınız. Şayet buna gücünüz yoksa, dostlarınız kırılması fikrini bir kenara bırakın ve hayır demeyi öğrenin.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.