Eve Haciz Gelmesini Engelleme (SON ÇARE)

04.01.2023
Eve Haciz Gelmesini Engelleme (SON ÇARE)

Alacaklı banka ya da şahıslar tarafından, borcunuzu ödememeniz durumunda, tahsilatın yapılması için 90 günlük bir süre veriliyor. Bu süre içinde borcunuzu ödemez ya da yapılandırma işlemi yapmazsanız haciz gelebiliyor. Haciz memurları tarafından evinizdeki eşyalara ya da maaşınızın bir bölümüne haciz marifeti ile el konularak borç kapatılmaya çalışılıyor. Peki eve icra gelirse ne yapabilirsiniz? Bu haciz işlemi durdurulabilir mi? gibi soruların cevabını sizler için araştırdık.

Eve Haciz Gelir Mi?

Konuya ilk olarak bu başlık ile başlamayı uygun gördük. Çünkü sürekli yapılan değişiklikler neticesi ile konuda bir muğlaklık bulunmakta. Haciz, borçlar yüzünden borçlu şahsın taşınır ya da taşınmaz mallarına icra memurları tarafından el konulması anlamına gelmektedir. Bu malların satışı yapılarak borcun tahsilatı gerçekleştirilir. Banka kredileri ve kredi kartları son yıllarda oldukça yaygınlaştı. Finansal ihtiyaçlarımız karşılanması için, cep telefonundan diğer teknolojik aletlerin alınmasına, tatil kredilerinden taşıt kredilerine kadar pek çok konuda bankalar şüphesiz ilk çalacağımız kapıdır. Bize de sunulan fırsatlar cazip geldiğinden, para da tatlı olduğundan her yüzümüze gülen bankaya aldanmaktayız. Çünkü bu kredileri alırken o an bir rahatlama yaşasak da sonrasında geri ödeme yapacağımızı aklımıza gelmeyiz. Banka temsilcisinin, adınıza bir kart düzenledik, hem de indirimli faiz oranları sözüne inanarak kart taleplerini kabul ederiz. Ya da nakite sıkıştığımızda, hepimizin ahbap olduğu bir bankacı vardır. Gidip onla bir görüşeyim diyerek dostane bir yaklaşımla banka şubesinin yolunu tutarız.

Ancak hayatta herşey insanlar için. İşsiz kalabilir, ağır bir hastalık ya da kaza geçirebiliriz. Elimizde kredi taksiti ödeyecek üç kuruş kalmıştır da, bu son üç kuruşu da belki ekstra bir ihtiyacımızı karşılamak adına kullanmışızdır. Neticede ödemeler gecikmiş, borçlar birikmiş ve rahat etmek adına imza attığımız banka sözleşmesi, aslında borçlu olduğumuzu ilan eden bir belge haline dönüşüvermiştir. Üstüne üstlük babanın bile oğluna düşünerek borç verdiği şu devirde sürekli arayarak bize kart pazarlayan ya da uygun faiz indirimli kredi kampanyaları ile bize yardım eden en samimi dostumuz olan banka görevlisi, artık baş düşmanımız olmuş ve borçlarımız yüzünden hapse düşeceğimizi ya da evimize haciz geleceğini söyleyerek  bizi tehdit etmektedir. İşte bu tarz söylemlerin aslında bir blöf olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bankaların “evinize haciz gelecek.” ya da “hapse gireceksiniz.” söylemleri birer ikna politikasıdır. ?

eve-haciz-gelir-mi
Borçlar Yüzünden Eve haciz gelir mi?

Borçlar yüzünden eve haciz gelir mi? diye merak ediyorsanız ne yazık ki bankaların eve haciz getirme yetkisi bulunmaktadır.

Haciz Gelirse Ne Yapmalıyım?

Olaya hukuki olarak bakmak gerekirse Anaysamızın 38. maddesinin b bendine göre hiçbir şahsın imzaladığı bir sözleşme sebebi ile sahip olduğu mal varlığına el konulamaz ve özgürlüğü kısıtlanamaz. Borcumdan dolayı hapse girer miyim diye merak edenler bu linkten detaylı bilgi alabilirler. Banka uyarıda bulunduğunda şayet bir mazeret bildirirseniz size 90 günlük bir süre veriliyor. Şayet bu sürede borçlarınızı yapılandırma yoluna gider ya da ödemeyi seçerseniz herhangi bir icra işlemi başlamadan sorunu ortadan kaldırırsınız. Ancak süre bitimine kadar herhangi bir ödeme yapmazsanız bu aşamadan sonra muhatabınız artık banka değil icra vekilleri olacaktır. Alacaklı olan şahıs ya da banka, borcunu sizden alabilmek adına icra takibi başlatabiliyor. İcra dairelerinde başlatılacak olan bu takip işlemi sonrası borçlu şahsa borcunu ödemesi için bir tebligat gönderiliyor. Bu tebligatta yapılması gerekenler açıkça beyan ediliyor. Tebligatın gönderilmesinin ardından yapmanız gereken işlemler ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Mal beyanında bulunulmalı
 • Borç kabul edilmiyorsa, itiraz yoluna gidilmeli
 • Borç kabul ediliyorsa verilen süre zarfında icra dairelerinde bulunan veznelere ödeme yapılmalıdır.

Bu noktada aklınıza şöyle bir fikir gelmiş olabilir? Mal beyanında bulunacağım için mal varlığıma el konulmaması adına eksik mal beyanında bulunabilirim. Böyle bir düşünceyi aklınızın ucundan dahi geçirmeyin. Çünkü İcra ve İflas Kanunu’na göre yanlış mal beyanında bulunulması durumunda hapis cezası veriliyor.

Hapse girince borç silinir mi? diye merak edenler içeriğimizi inceleyebilir. Ancak hapse girmesi borcu ortadan kaldırmaz.

İcra ve İflas Kanunu’ nda bir değişiklik yapılmış ve şu karara varılmıştır; Aile bireylerinin aynı çatı altında yaşamaları durumunda gerekli olan eşyalara el konulamaz. Daha açık bir ifade ile bir evin temel ihtiyaçları olarak kabul edilen çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon gibi elektronik eşyalar haczedilemeyecektir. Diyelim ki evinizde 3 televizyon ve iki adet buz dolabı var. Düzenlemede ihtiyaç kabul edilen elektronik eşyalarının sayılarının 1 olması gerekiyor. Yani 2 televizyon ve 1 adet buzdolabı icra yolu ile borçlarınıza karşılık elinizden alınabilir. Böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda paniğe kapılmadan aşağıdaki yollara başvurmanızı öneriyoruz.

Eve Gelen Haciz Nasıl Durdurulur?

Bir gün kapınız çalındı ve haciz memurları geldi. Çok dramatik bir tablo değil mi? ? Böyle bir durumla karşılaşmamak ve psikolojik olarak ne kendinize ne de ailenize bir travma yaratmamak adına birazdan bahsedeceğimiz hususlar ile evinize haciz gelmesini engelleyebilirsiniz.

 • Banka tarafından gelen uyarılarda 90 gün içerisinde borcunuzu kapatma yoluna giderseniz herhangi bir haciz durumu ile karşılaşmazsınız şeklinde cümleler sarf ediliyorsa çok da yabana atmayın. Çünkü verilen süre zarfında borç ödemenizi gerçekleştirirseniz icra takibi o an itibari ile durdurulacaktır.
 • Diğer bir yol ise alacaklı şahsın insafa gelerek hakkından feragat etmesi durumunda haciz işlemi hemen durdurulacaktır. Ya da dava görülürken alacaklı haczin kaldırılması yönünde bir beyanda bulursa işlem durdurulur. Hacizden feragat edilmesi durumunda takip tutarının ödenmesi gerekir. Takip tutarını alacaklı ödeyebileceği gibi borçlu taraf da ödeyebilir. Bu ödeme yapılmazsa hiçbir surette haciz kaldırılmaz.
 • Diğer yöntem ise kanunen haczin kaldırılmasıdır. Hukukta haczin kaldırılmasına haciz fekki (https://eksisozluk.com/haczin-fekki–2463228) denilmektedir. Ancak bu kararın uygulanabilmesi için malların hacizden düşürülmüş ya da zaman aşımına uğramaları gerekmektedir. Başvuru işlemi yapılmadan, icra dairesi kendiliğinden haciz fekki yapamaz. Zaman aşımına uğrayan alacaklar için bu uygulamaya gidilebilir.

Yargıtay tarafından verilmiş olan bir karar konumuz için emsal oluşturabilir. Bu karara göre, ev eşyaları haczedilemeyecek, fakat sayılan eşyalardan bir adetten fazla var ise bunlara haciz kararı uygulanabilecektir. Burada dikkat edilecek husus, eşyalar birden fazla ise eski ve zarar görmüş eşyanın borçlu şahsa bırakılmasıdır. Alınan eşyalar satılarak borcun tahsilatı yapılacağından yeni olanı haczedilecektir. Orta halli bir ailenin yaşam standartları dahilinde gerekli olan eşyalarına el konulamaz. Bu eşyaların hangilerinin lüzumlu olup, hangilerinin haczedileceği yapılacak inceleme sonrası bilirkişi raporu ile karara bağlanmaktadır.

eve-gelen-haciz-durdurulur-mu
Eve gelen haciz durdurulur mu?

Ev Haczi Yasaklandı Mı?

Kanun değişikliği neticesinde basında farklı algılar yer almaktadır. 2023 yılı itibari ile haczin yasaklanması gibi bir durum söz konusu değildir. Ödeme emri artık kesin bir hal almış ise, icra yolu ile eve haciz gönderilebilir. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi temel eşyalara el konulamaz. Bunun dışında herhangi bir takı, süs eşyası ve kıymetli sayılabilecek olan kişisel eşyalar varsa bunlar maddi değer içerdiğinden el konulması mümkündür. Tabi taşınır ya da taşınmaz mallara ek olarak, borca karşılık teminatın maaş gösterilmesi durumunda şahsın maaşının bir kısmına da borcun tahsilatı gerçekleşene kadar el konulacaktır. Eğer haciz saydığımız maddeler devreye konulmaz ve durdurulamazsa, icra memurları el konulacak olan malları tespit ediyor ve malların rayiç bedelleri dikkate alınarak bu malların satışını gerçekleştirerek borcu tahsil etmiş oluyor.

Belirtmemiz gereken diğer bir nokta ise, mahkeme görülürken borcunuzu belirli bir zaman diliminde yazılı olarak ödeyeceğinizi taahhüt etmenizdir. Şayet böyle bir belgeye imza attıysanız, bırakın haczi, iş hapse kadar gidecektir. ? 3 aylık tazyik hapsinden sonra şayet yine borç ödemesini yapmazsanız hakkınızda İcra ve İflas Kanunu gereğince kesinleşmiş hapis kararı verilecektir. Maliyeden satılık icralık araç ilanlarını incelediniz mi?

Şayet kendinizi borç batağında hissediyor, banka tarafından tehdit içerikli telefonlar alıyorsanız tabi ki buyrun cenaze namazına! gibi bir şey söylemeyeceğiz. Haciz kaldırma yöntemlerini bu aşamada devreye sokun.

Bankalar borç transferi kampanyaları ile borçlarınızı yapılandırmanızı önerebilir. Bu aşamada faiz oranlarına dikkat ederek yapılandırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Allah yardımcınız olsun.

YORUMLAR

 1. Efe Yıldız dedi ki:

  Açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Bu tür bilgileri okuduğumuzda en azından yalnız olmadığımızı düşünüyoruz. Bu tür haberlerin yer aldığı farklı sitelerde de insanlar sanki bizim gibi banka borçlularının bu şekle düşmelerini bilinçli olarak yaptıklarını ima ediyorlar. Hiç bir banka durumu iyi olmayan bir kişiye kalkıpta o boyutta kredi vermez. Demek ki bizler zamanında durumu iyi olan ama bir çok farklı sebep ile bu duruma düşmüş insanlarız. Kimse benim asla başıma gelmez gibi büyük konuşmasın. Öyle bir gelir ki… Borçlu arkadaşlara yaşadığım tecrübelerden yola çıkarak bir kaç naçizane tavsiyede bulunmak isterim. Öncelikle gelen sayısız telefon ile üzerinizde oluşturulan bu baskıdan kurtulun. Yüz kızartıcı bir suç işlemişçesine hiç bir hukuki bilgisi olmayan insanların sizleri azarlamasına izin vermeyin. ( burada bir çoğunu da tenzih ederim ) Onların da mevcut bir kotaları olduğunu, çalıştıkları firmaların yöneticileri tarafından bir çok konunun dayatıldığını unutmayın. Saygılı bir şekilde durumunuzun olmadığını, bir şekilde ödeme yoluna gideceğinizi belirtin. Ve mutlaka telefonları cevaplayın. Eğer ki temsilci uzlaşmacı davranmıyor ve sizi azarlamaya devam ediyorsa yöneticisi ile görüşmek istediğinizi belirtin. Aileniz ve yakınlarınız aranıyorsa ilgili firmayı arayarak bunun yapılmamasını, düzeninizin zaten bozulduğunu ve bu şekilde gelişen olaylar psikolojik olarak sizi yıpratacağı da düşünülerek borcun ödenmesinin imkansız hale geleceğini uygun bir dille ifade edin. Belirli oranda bir birikim yapmaya çalışın. Korkmayın 100 bin TL de olsa borcunuz bir kenara para koyun. Taksitle ödeme işinden imtina edin. Çünkü taksit demek faiz demek. Lütfen telefon numaranızı değiştirmeyin, arandığınızda tekrar söylüyorum mutlaka açın. Onların sizi aramasına müsade etmeden düzenli olarak arayın ve durumunuz hakkında bilgi verin. Borcunuz belli bir süre sonra bir varlık grubu tarafından satın alınacaktır. Bu durum 1-3 sene arasında olacaktır. Bu durum sizin bir nevi kurtuluşunuzdur. Ana borcunuzun dahi altına bu borçları kapatmanız mümkün olacaktır. Belki size çok komik gelecek ama 30bin TL borcunuzu 3bin TL dahi kapatabilirsiniz. Bu yüzde yüz olur diyemem ama olacaktır. Yine aynı şekilde gayet nazik bir dille durumunuzu ifade ediniz. 22 milyon icra borçlusu içinde gün içerisinde binlerce kişi ile görüşen müşteri temsilcisi diğer firmalara oranla daha anlayışlı ve yapı olacaktır. Size belirli dönemlerde kampanyalar ve fırsatlar sunacaklardır. İşte bir kenara para koyun dememde ki maksat bunun içindir. Bu talep size geldiğinde karşılıyorsa borcunuzu hemen kapatın. Karşılamıyor ise siz bir teklif ile örneğin 70bin TL borcunuz için 10bin TL ödeme yapabileceğinizi söyleyin. Üç aşağı beş yukarı orta yolu bulacaksınızdır.

  Düşmez kalkmaz bir Allah! Hiç bir şey sizlerin sağlığından daha önemli değil. Ne çaldınız, ne çırptınız. Belki de çoğunuz ana borcun dahi üstünde ödemeler yaptı. Bu süreçleri yaşamayan kimse bilmez. Nasıl bir ızdıraptır anlayamaz. Geceleri uyuyamamak, nasıl olacak nasıl ödenecek diye dönüp durmalar. O duyar bu duyar korkuları. Bunların hepsini bir kenara bırakın. Bugün dünyanın en ünlü şirket sahipleri bile en az 4 defa batmıştır. Onlar bizim için biz de onlar için yaşamıyoruz. Hayat kısa borç bir şekilde ödenir. Sağlık elden giderse milyon dolar olsa kar etmez. Kimse de bu borçluları kınamasın. Kimin yarın ne olacağı belli olmaz. Saygılarımla.

  1. Duman dedi ki:

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz. Allah darda olan herkesin yardımcısı olsun.
   Yönetim.

  2. Burak dedi ki:

   Kardeşim benim canım çok sıkılıyor bittim ben hergün banka arıyor çok bunaldım

 2. Kaan77 dedi ki:

  Bu hukumet el atmaz insanları ezmek somurmek için baştalar kanala 70 milyar dolar suriyelilere 40 milyar dolar kendilerine 70000 milletvekiline 45000 iş dunyadına milyarlar işçiye memura emekliye gunde 5 TL 150 160 TL zam insanlar aç yoksul sefalet içinde surunuyor