15 Koyuna %85 Hibe Desteği Nasıl Alınır? Kimler Başvurabilir?

04.01.2023
15 Koyuna %85 Hibe Desteği Nasıl Alınır? Kimler Başvurabilir?

Damızlık küçükbaş hayvan işletmelerine, 15 baş damızlık koyun/keçi ile 1 baş koç/teke olmak üzere, toplam 16 baş küçükbaş hayvan için %85 hibe desteği verilecek.

Devlet tarafından 15 koyun hibesi verilecek.. Bu koyun hibe sayesinde devlet, hayvancılık işletmelerine belirli bir sürü sayısına ulaşmalarını hedefliyor.

Kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, yetiştirici gelirlerinin artırılması, damızlık koç ve teke ihtiyacının karşılanması, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırmızı et üretimindeki küçükbaş hayvan payının artırılması ve damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesi amacıyla, Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (2021/4) kapsamında; Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli illerindeki küçükbaş hayvan yetiştiricileri, bulundukları ilde kurulu bulunan veya yeni kuracakları işletmeleri için yapacakları damızlık küçükbaş hayvan alımlarına %85 oranında hibe desteği sağlanacak.

Hibe desteği kapsamında; dağıtım tarihinde en az 15 aylık (450 gün) yaşta olan dişi koyun/keçi ile 12-36 aylık (360-1080 gün) yaş aralığındaki damızlık koç/teke olarak tanımlanan damızlık küçükbaş hayvan alımı yapacak yetiştiriciler, 30/06/2021 tarihine kadar bağlı bulundukları il/ilçe tarım müdürlüklerine dilekçe ile müracaat edecekler. Başvurusu onaylanan yetiştiricilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan birim fiyatlar çerçevesinde 15 (onbeş) baş koyun veya keçi ile 1 (bir) baş koç veya teke olmak üzere toplam 16 baş küçükbaş hayvan için hibe desteği verilecek.

15 Koyun Hibesi Desteği Nasıl Alınır? işte detaylar.

Küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği uzaktan ne kadar kolay gibi görünse de işin içine girilince bu işin ne kadar zor olduğunu yapanlar bilir. Koyun yetiştiriciliği işini düzenli ve planlı yaparak bu işi zevkli bir işe dönüştürmek çiftçinin elindedir. Çiftçiler koyunun yününden derisinden, etinden ve sütünden yararlanmak için koyun yetiştiriciliği yapmaktadır. Koyunun en iyisi olarak bilinen merinos koyun ırkına sahip olmak isteyenler de devletten hibe desteği alabilir isterlerse de bankalardan küçükbaş hayvancılık kredisi ürünlerine başvuruda bulunarak koyun yetiştiriciliği işine başlayabilir.

Kıvırcık, Pırlak, Dağlıç, Karacabey Merinosu koyun ırkları ile Kıl Keçisi ırkı destekleme kapsamında yer alırken, damızlık küçükbaş hayvanlar; Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi dahilindeki işletmelerden, Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu işletmelerden, TİGEM işletmelerinden veya birlik üyesi yetiştiricilerin işletmelerinden temin edilebilecek.

Başvuru yapanlarda birlik üyesi olma şartının aranmadığı ve başvuru süresinin 30 Haziran 2021 günü sona ereceği belirtilirken, damızlık küçükbaş hayvan hibe desteğine hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen hayvan yetiştiricilerinin Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri tavsiye ediliyor.

15 Koyun Hibe Desteği 2023

Damızlık Koç, Teke ve Küçükbaş Hayvan Alımına Hibe Destegi Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenen iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesi için %85 oranında Hibe destekleri verilmektedir.

Hibe kapsamında hak kazananlara 15 baş koyun-keçi ve 1 baş koç-teke verilecektir. Yetiştiriciler bulunduğu ilde kurulu bulunan veya yeni kuracağı işletmeleri için damızlık küçükbaş hayvan yatırımı kapsamında damızlık küçükbaş hayvan alımı yapabilirler.

Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

Yatırım Konuları Uygulanacak Hibe Oranı(%) Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı: 85%

DAMIZLIK KOÇ-TEKE ALIMI

Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin tebliğ Resmi Gazetede 20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı tebliğde yayınlanmıştır.

Bu Kapsamda başvuracak yetiştiriciler her 30 baş anaç hayvana kadar 1 baş Koç-Teke olmak üzere en fazla 5 baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden 1 kez yararlanabilirler.

Hibe desteği: %50

Desteklenen ırklar: Anadolu Merinosu, Ramlıç, Pırlak (Her bir yetiştirici belirtilen ırk ve türlerden sadece birine başvurabilir.)

Damızlık koç-teke alımı yapacak yetiştiriciler, İl Müdürlüklerine dilekçe ile 28/05/2021 tarihine kadar şahsen müracaat eder.

Koç-tekeleri alan yetiştiriciler 2 (iki) yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır.

Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı kapsamında dağıtım yapılacak iller, ırklar ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

DAMIZLIK KOÇ-TEKE ALIMI

Damızlık Koç Başvurusunda Aranacak Belgeler

Damızlık koç başvurusunda talep edilen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru dilekçesi
 • T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 • Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilere ait Bakanlık Türkvet veri tabanına kayıtlı anaç koyun-keçi varlığını belgeleyen Onaylı belge
 • Hayvan alımına ait taahhütname (Ek-6)
 • Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı ile yetki verilen kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri.

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK YATIRIMI

Yetiştiricilerimiz 30/06/2021 tarihine kadar İl Müdürlüklerine şahsen müracaat eder. Hibe kapsamında hak kazananlara 15 baş koyun-keçi ve 1 baş koç-teke verilecektir.

Yetiştiriciler bulunduğu ilde kurulu bulunan veya yeni kuracağı işletmeleri için damızlık küçükbaş hayvan yatırımı kapsamında damızlık küçükbaş hayvan alımı yapabilirler.

Desteklenen Irklar: Anadolu Merinosu, Kıvırcık, Sakız, Ramlıç, Pırlak, Dağlıç (Her bir yetiştirici belirtilen ırklardan sadece birine başvurabilir.)

Hibe Desteği: %85 Damızlık Küçükbaş Hayvan alımı yapan yetiştiriciler 2 (iki) yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır.

Birim Fiyat Belirlenmesi

a) Ödemeye esas damızlık küçükbaş hayvanın güncel tutarı Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen birim fiyatın %85’i kadardır. Komisyonca belirlenen damızlık; koyun fiyatı 2.800 TL/baş, keçi fiyatı 2.300 TL/baş, koç fiyatı 3.000 TL/baş, teke fiyatı 2.500 TL/baş’ tır.

Başvuru Yeri ve Zamanı, Başvuruların İncelenmesi, Değerlendirilmesi

Başvuru yeri ve zamanı aşağıdaki gibidir:

 • Karar kapsamında damızlık küçükbaş hayvan alımı yapacak yetiştiriciler 30/06/2021 tarihine kadar bağlı bulundukları il müdürlüklerine dilekçe ile müracaat eder. Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular kabul
  edilmez.
 • İHAYK, asıl ve yedek yetiştiricileri Ek-8’deki tabloya göre 10 (on) gün içinde belirler. Yapılan puanlamanın eşit olması halinde müracaat tarihi ve evrak kayıt sıralaması dikkate alınır.
 • Başvurular yapıldığı yıl için geçerlidir.
 • Yetiştiriciler, 15 (onbeş) baş damızlık koyun-keçi ve 1 (bir) baş koç-teke için başvuru yapar.
 • Dilekçeye ait başvuru tarihi ve evrak kayıt numarası başvuru sahibine verilir.
 • Her bir yetiştirici belirtilen ırklardan sadece birine başvurabilir.

Damızlık Küçükbaş Hayvan Başvurusunda Aranacak Belgeler Nelerdir?

Damızlık küçükbaş hayvan başvurusunda aranacak belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru Dilekçesi
 • T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 • TÜRKVET veri tabanına kayıtlı anaç koyun-keçi varlığını belgeleyen işletme Tescil Belgesi
 • Taahhütname
 • Değerlendirme Puan Kriterleri

Desteklemelerden Yararlanamayacak Olanlar:

 • 1-Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları ve kamu görevlileri
 • 2-5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar
 • 3-Aynı konuda diğer kurum ve kuruluşların destek, hibe ve faiz indiriminden yararlanmış olan yetiştiriciler

Bankalar küçükbaş hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren çiftçilere özel olarak hayvancılık kredisi vermektedir. Yapağı koyun ırkı olan merinos koyunu yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler bankalara başvuruda bulunarak bu krediler ile çiftlik ve hayvan alımı gerçekleştirebilirler. 100 koyun yılda kaç para kazandırır isimli içeriğimizde et ve süt hayvancılığı üzerine hesaplamalar yaptık. Buradan detaylı bilgi alabilirsiniz.

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARI Nelerdir?

Damızlık küçükbaş hayvanların sağlık ve teknik şartları aşağıdaki gibidir:

 • 1) Damızlık küçükbaş hayvanlar dış görünüş itibari ile ırkın genel özelliklerini taşımalıdır.
 • 2) Damızlık olarak seçilecek küçükbaş hayvanlar dağıtım tarihinde; Anaç koyun-keçiler en az 15 aylık (450 gün) yaşta, damızlık koç-tekeler ise 12-36 aylık (360-1080 gün) yaş aralığında olmalıdır.
 • 3) Ağız-burun akıntısı olmamalı, gözler canlı olmalıdır.
 • 4) Koç-tekeler için testisler scratum kesesine inmiş olmalıdır.
 • 5) Testisler birbirine simetrik olmalıdır.
 • 6) Bir çift kalıcı dişleri çıkmış olmalıdır.
 • 7) Damızlık hayvan alımı yapılacak olan işletmelerde müracaat tarihi itibarıyla koyun ve keçi brusellozu hastalığı yönünden geriye dönük 3 yıllık zaman dilimi içerisinde Bakanlık Veteriner Bilgi Sisteminde onaylanmış hastalık bildirim kaydı olmamalıdır.
 • 8) Deride papillom ve lezyon bulunmamalıdır.
 • 9) Bacaklar ve tırnaklar sağlam olmalıdır.
 • 10) Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar Tablo 1’ de belirtilen ırklardan olmalıdır.
 • 11) Halk elinde hayvan ıslahı ülkesel projeleri kapsamında alınacak koç/tekeler, proje lideri tarafından seçilip damızlık adayı olarak ayrılan koç/tekelerden olması zorunludur.

Damızlık Küçükbaş Hayvan Temini ve Hak Ediş Düzenlenmesi İş ve İşlemleri

 • Damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında alınacak hayvanlar, halk elinde hayvan ıslahı ülkesel projesi kapsamında olan işletmelerden, Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu işletmelerden, TİGEM işletmelerinden veya birlik üyesi yetiştiricilerin işletmelerinden karşılanır. Bu işletmelerden hayvan tedarikine ilişkin iş ve işlemler Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinin (Tebliğ No: 2021/4) 6. Maddesinin 2.fıkrasına göre il müdürlüklerince koordine edilir.
 • Hibeye hak kazanan yetiştiricilerin alacakları hayvanlar il müdürlüğünce görevlendirilen seçim heyetince bu rehberde belirtilmiş olan teknik ve sağlık şartları (Ek-4) yönünden kontrol edilir.
 • Hibeye hak kazanıp hayvanını teslim alan yetiştiriciler, hak edişe esas belgeleri (fatura, müstahsil, işletme tescil belgesi, hayvan varlığı listesi vb.) il müdürlüğüne bir dilekçe ile teslim ederek hak ediş talebinde bulunur.
 • İl müdürlüğü belgeler üzerinde gerekli kontrolleri yaparak hak ediş icmallerini düzenler, onaylar ve yetiştiricilere ödenmek üzere hak edişe esas istenen belgelerle birlikte ödenmek üzere her ayın 25’ine kadar Genel Müdürlüğe gönderir.
 • Damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarına ilişkin hak edişler en geç 29/11/2021 tarihine kadar HAYGEM’ e gönderilmesi gerekir. Bu tarihten sonra gönderilen hak edişler dikkate alınmaz.
 • Hak ediş ödemelerine esas belgeler il müdürlüğünde muhafaza edilir.

Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar, Yararlanma Koşulları Nelerdir?

Yatırımda alt ve üst sınırlardan yararlanma koşulları aşağıdaki gibidir:

 • Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı kapsamında Bakanlıkça belirlenmiş olan birim fiyatlar kapsamında başvurusu onaylanan yetiştiricilere 15 (onbeş) baş koyun-keçi ve 1 (bir)
 • baş koç-teke hibe kapsamında verilir. Bu yetiştiriciler Karar’da belirtilmiş olan hibe konusundan bir kez yararlanabilirler.
 • Damızlık küçükbaş hayvan alımı desteklemesinden birlikler yararlanamaz.
 • Yetiştiriciler bulunduğu ilde kurulu bulunan veya yeni kuracağı işletmeleri için damızlık küçükbaş hayvan yatırımı kapsamında damızlık küçükbaş hayvan alımı yapabilirler.

Küçükbaş Hayvancılık Kredi Şartları Nelerdir?

2021 yılında verilen devlet desteklerini alarak hayvan sayınızı çoğaltabilir , hayvan alımı yaparak hayvancılığa sıfırdan başlayabilirsiniz. TKDK Ipard programı kapsamında verilen hayvancılık hibeleri ile çiftçiler her yıl olduğu gibi 2021 yılında da desteklenecektir. Ülkemizde merinos koyun yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilere küçükbaş hayvan kredisi olarak TKDK hibeleri,  KOSGEB geri ödemesiz hibe ve faizsiz kredi ile kamu bankası olan Ziraat Bankası tarafından ise düşük faizli ve yıllık ödemeli krediler ile destek vermektedir. Merinos koyun yetiştiriciliği yapmayı düşünen ve bu alanda faaliyet gösteren çiftçiler küçükbaş hayvancılık kredisi şartlarını sağlayarak tüm bu imkanlardan kolaylıkla yararlanabilirler. Çiftçilerin hayvancılık kredi desteği içi başvuruda bulunduğu kurumlara göre şartlar değişmektedir.

7 sene vadeli hayvancılık kredisi nasıl alınır öğrenmek için tıklayınız.

Çiftçi kayıt belgesi olan çiftçilerimiz her türlü küçükbaş hayvan üretimi için devletten destek alabilir. Bu destekler verilen bölgelere göre değişebilir. Yine de ÇKS’ ye kayıtlı çiftçiler İl tarım Müdürlükleri tarafından verilen hayvancılık desteklerine başvuruda bulunarak merinos koyun yetiştiriciliği yapabilirler. Aynı zamanda hayvan alımı için herkesin bildiği üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu destek verdiği 42 ilde yaptığı çağrı ilanları ile hayvan alımı için hibe desteği vermektedir. Ziraat bankası da hayvancılık yapmak isteyen çiftçilere % 4 gibi düşük faiz oranları ile kredi desteği vermektedir.

Kosgeb Merinos Koyun Yetiştiriciliği İçin Kredi Desteği

Kosgeb canlı hayvan alımları için her ne kadar hibe desteği vermese de hayvan üretime yani imalata dayalı tüm sektördeki programları desteklemektedir. Yani İmalat/ Gıda ürünlerinin imalatı / etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı adı altında koyun yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilere hibe desteği vermektedir. Merinos koyun yetiştiriciliği için tesis açmak isteyen girişimciler bu destekten yararlanabilirler.

Merinos Koyun Yetiştiriciliği Kredisi Nasıl Alınır
Merinos Koyun Yetiştiriciliği Kredisi Nasıl Alınır

Ziraat Bankası Koyun Kredisi Veriyor

Küçükbaş hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek isteyen çiftçilerimiz için Ziraat bankası koyun kredisi veriyor.. Bu kredi imkanından yararlanabilir ve Ziraat bankasından koyun kredisi alabilirsiniz. Ziraat bankası hayvansal üretim kredileri kapsamında koyun keçi gibi küçükbaş hayvancılığı iki program ile desteklemektedir.
Besicilik , süt hayvancılığı ve damızlık olarak büyükbaş inek manda düve dana, küçükbaş hayvancılık koyun keçi hayvancılık , kanatlı hayvancılık sektöründe tavuk, hindi, bıldırcın, kaz, ördek, deve kuşu vb. ile yumurta, et, damızlık hayvancılık, arıcılık alanlarında Hayvansal üretim kredisi veren Ziraat bankasından  koyun kredisi proje kapsamında farklı seçenekler ile sunulmaktadır.

2021 yılında Ziraat Bankası’ndan koyun kredisi almak isteyenlere bir müjdemiz var. Tarım Kredi Kooperatifleri ile banka tarafından tarımsal üretime destek olmak amaçlı düşük faizli kredi kullandırılması kararlaştırılmıştır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda da yatırım ve işletme dönemlerine ait krediler verilecektir. Yatırım dönemine ait kullandırılacak olan kredilerden herhangi bir faiz talep edilmeyecektir. İşletme döneminde ise yetiştiricilere yüzde 75 oranında faiz indirimi yapılacak ve çektikleri kredi tutarına sadece yüzde 25 oranında faiz ödeyeceklerdir. Detaylı bilgiyi Ziraat Bankası şubelerinden alabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvancılık Hibe Koyun Kredisi Nasıl Alınır?

Tarım müdürlüklerinden proje karşılığında 30 bin lira değerinde hayvan verilecektir. TİGEM tarafından projesi onaylanan çiftçiler 30 bin lira değerinde geri ödemesiz olarak verilen küçükbaş koyun ve keçiye sahip olmak için projelerinin mutlaka  onay alması gerekiyor. Gerekli şartları sağlayan çiftçilere 30 bin lira değerinde hayvan verilecek çağrı ilanları henüz açıklanmadı. Çiftçiler yapılacak çağrı ilanlarını takip ederek 30 bin lira geri ödemesiz hayvan hibesini alarak küçükbaş hayvancılıkta merinos koyun yetiştiriciliği yapabilirler.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılında da anaç koyun ve keçi destekleri verilecektir. Geçen yıl hayvan başına 25 TL destek verilmişti. Mevzuat hükümlerince belirtilen şartlara uyanlar 15 ile 90 yaş arasında olan hayvanları için destekleme ödemesi alabilirler. Başvurular yetiştiricilerin üye oldukları İl Damızlık koyun yetiştiricileri birlikleri tarafından kabul edilmektedir.

YORUMLAR

 1. ferhat kanarya dedi ki:

  15 koyun yetiştirmek istiyorum ve üretmek istiyorum

 2. sezer akkuş dedi ki:

  köyde kücük baş hayvan işyle uraşıyoruz