Kredi Borcu Yapılandırma Yasası (GÜNCEL)

05.01.2023
Kredi Borcu Yapılandırma Yasası (GÜNCEL)

Biriken kredi ya da kredi kartı borçları için banka tarafından sunulan alternatif yöntemlerden biri de borç yapılandırmasıdır. Kalan vade ve borç üzerinden bir hesap yapılır. Herhangi bir sebepten ötürü borç ödemelerinin gecikmesi durumunda tüm borçlar tek bir başlık altında toplanır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken şey faiz oranları ve şartlardır. Yapılandırma ile ilgili son düzenleme 30510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Detaylar haberimizde.

Borç Yapılandırması Nedir?

Borç ödemelerinin aksaması, tüm ödemelerin aynı tarihe gelmesi nedeni ile ödenmemesi, kredi borcunun ödeme tarihinin unutulması ya da hesap kesimlerinin doğru yapılmaması gibi nedenlerden ötürü yaşanan her türlü problem için bankalar borç yapılandırmasına gitmektedir. Bu nedenlerden dolayı her türlü borcunuz hesaplanarak tek çatı altında toplanmaktadır. İşte bu işleme borç yapılandırması denilmektedir. Borç ödemesi yapılamadığı durumlarda bankalar müşterilerine kolaylık sağlamak ve borçların daha düzenli bir hal alması için bu yöntemi sunmaktadır. Borç yapılandırması yapmak için öncelikle borcunuzun olduğu banka ile görüşerek şartlar hakkında bilgi almanız gerekiyor. Kredi borçlanmalarında ödediğiniz tutar toplam tutar üzerinden çıkarılır. Ayrıca kaç taksit ödediyseniz bu da vadede belirleyici olmaktadır. Konut alımlarınız için 240 ay vadeli konut kredisi kullanmak ister misiniz?

Vade ve kalan borç üzerinden yeniden bir hesaplama yapılarak ödeme planı sunulur. Borç yapılandırmasını kredi çektiğiniz bankada yapmak zorunda değilsiniz. Farklı bir banka görevlisi ile görüşerek size sunacakları faiz oranları hakkına bilgi alabilirsiniz. Yapılandırmada dikkat edilecek nokta kesinlikle faizdir. Size en uygun faiz oranını sunan bankada işlem yapmanız daha karlı çıkmanıza sebep olacaktır. Ayrıca vade oranları da bu konuda belirleyici olmaktadır. Ödemelerin düzenli yapılmaması ise kredi notunuzun düşmesine sebep olur. Bu sebeple karar aşamanızda imkanları en uygun olan finansal kuruluşu tercih etmelisiniz. Banka tarafından faiz oranının düşmesi gibi bir durum söz konusu olursa, bu durumda yeniden yapılandırmaya gidilerek yeni faiz oranı baz alınabilir.

Kredi Vadelerine Düzenleme Getirildi!

Geçtiğimiz yıllarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ nun kararı ihtiyaç kredilerinde vadeler 60 aya yükseltilmişti. Bunun sebebi ise bireysel tüketici kredilerinin daha çok kullanılıyor olması ve banka müşterilerinin ödemede zorluk yaşamasıydı. Finansal kuruluşların olaya kar elde etmek için yaklaşmaları, ayrıca kredi çeken kişilerin de bütçelerini bu yönde iyi ayarlayamaması da belirleyici sebeplerdendir. Bireysel tüketici kredisi ya da ihtiyaç kredisi türünde bankaların verdiği pek çok kredi bulunmaktadır. Eşya alımları, teknolojik ürün alımları, tatil giderleri, evlilik ödemeleri gibi harcamalar için kredi verilmektedir. Konut alımlarında ipotekli olarak kredi verilmesinden ise 10 ay vadeli ipotekli ihtiyaç kredisi alınabiliyordu. 1/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik dahilinde 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile tüm ihtiyaç kredilerinin vadesi 48 aya çekilmişti. İşte bu madde 30510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişmiştir. 

Yeni düzenleme ile;

 • Finansal kiralama usulü ile konutların kiralanması için verilecek olan krediler
 • Her türlü gayrimenkul alımı için kullanılacak olan krediler
 • Hizmet alımları karşılığında verilen krediler
 • Kamuya olan borçların ödenmesi için kullandırılacak olan krediler
 • Eğitim öğretim amaçlı krediler dışında olan tüm tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt ipoteği ile kullandırılacak olan ya da taşıt alımları için verilecek olan kredilerin vadesi 48 ayı, tablet, cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik cihazların alımları için kullandırılacak olan kredinin vade miktarı 6 ayı geçemeyecektir. Kredilerin yapılandırılması durumunda da yine aynı madde uygulanacaktır. Bu düzenleme ile ihtiyaç kredilerinin vade miktarı 60 aya çıkarılmıştır.
Kredi Vadelerine Düzenleme Getirildi!
500Kredi Vadelerine Düzenleme Getirildi!

Borç Yapılandırmasına İlişkin Düzenleme

Bu düzenleme ile birlikte söz konusu yönetmeliğe yeni bir madde daha eklenmiştir. 15 Ağustos 2018 tarihinden önce müşterilere sunulan bireysel tüketici kredilerinin borç kalanları, borçlunun bankaya talep iletmesi halinde yapılandırılabilecektir. Ayrıca bu yapılandırma süresi 48 ay ile sınırlandırılacaktır. Yani söz konusu tarihten itibaren mevcut borçlarınız için herhangi bir bankaya giderek borç yapılandırması yapmak istediğinizi söylediğinizde 4 yıl vadeli olarak düzenleme yapılacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken farklı bir husus vardır. Yapılandırma sonrası borç ödemesi yapılabilmesi için tüketici tekrar kredi talep ederse bu durumda kredisinin vadesi yine 36 ay olacak ve sınır banka tarafından aşılamayacaktır.

Borç Yapılandırması İçin Aranacak Şartlar

Yeni düzenleme ile birlikte borç yapılandırılması bazı şartlara bağlanmıştır. Borç yapılandırması talep eden tüketicilerin taleplerinin kabul edilebilmesi için borcu geri ödeyebilme durumunun olumlu olması şartı aranacaktır. Bu noktada belirleyici olan etkenler Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecektir. Banka borcunu ödeyemeyen şahsın yapılandırma kullanarak da yine borcu ödeyemeyeceği hakkında karara varırsa, talebi reddilecektir. Yani yeni düzenleme ile birlikte borç yapılandırması işlemi borç ödeme kabiliyetinin olup olmamasına bağlanmıştır.

Kişinin borç ödeme kabiliyetine haiz olup olmadığına ilişkin kararın verilebilmesi için finansal durum tespiti yapılacaktır. Bu tespitte uygulanacak esaslar çerçeve anlaşmalar ile belirlenecek olup karar aşamasında ise kurulun görüşü dikkate alınacaktır. Şayet kurul tarafından olumsuz karar verilirse kişi hiçbir surette kredi yapılandırması yapamayacaktır.

Ayrıca anlaşmalar dahilinde bazı önlemlerin alınması da söz konusu olabilecektir. Bu önlemler;

 • Diğer bankalar ile birlikte görüşerek ortak kararlar ortaya konulabilir.
 • Borçlulara ödeme kolaylığı sağlamak adına ek kredilerin verilmesi söz konusu olabilir. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu ek kredilerin vadesi 36 ayı aşamaz.
 • Anlaşmalar dahilinde verilecek olan kararlar neticesinde vade miktarlarında artırıma gidilebilir.
 • Faiz ve kar oranları gibi bankaların kredi vermek karşılığında tüketiciden alacağı her türlü alacaktan vazgeçmesi ya da bu oranlarda indirim yoluna gitmesi söz konusu olabilir.
 • Krediler yenilenebilir.
 • Ayrıca bankalar kar oranlarını, faiz oranlarını ve anapara miktarlarını bazı değerler karşılığında tasfiye edebilir.

Alınacak bakiyeler, tüm finansal kuruluşların fikirleri alınarak hazırlanacak anlaşmalar dahilinde ve anlaşmaların onaylandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde yeniden yapılandırılabilecektir. Bu kararı verme yetkisi kurula ait olacaktır. Yeniden yapılandırma şartları, tutarları alacaklı ile finansal kuruluş arasında belirlenecek olan çerçeve anlaşmalar ile belirlenecektir. Yapılandırma kararı 2/3 çoğunluk ile alınmış ise yapılandırma zorunlu bir mahiyet kazanacaktır. Cep telefonu kredisi almak ister misiniz?

kredi-vadelerine-düzenleme
Yapılandırma yapmaya karar verecek olan kurul kişinin maddi durumunu inceleyecektir.

Çerçeve Anlaşmaları

Yapılandırma kararı çerçeve anlaşmalarda yer alan usul ve esaslara göre belirlenecektir. Bu anlaşmalarda yeniden yapılandırma ile ilgili tüm şartlar, borçlunun özellikleri, anlaşmaya aykırı olabilecek mahiyette olan durumlar, imzalanacak olan sözleşmelerin kapsamları ve anlaşma yapılması dahilinde taraflara yüklenecek olan sorumluluklar yer almaktadır. Uyuşmazlıklar için hakem kurulu kurulmuştur. Oylama usulü ile karar verilir. Alacaklı ile borçlu arasında imzalanacak olan sözleşmeler dahilinde çerçeve anlaşmalar yürürlüğe girebilmektedir. Sözleşmelerin geçerlilik tarihi çerçeve anlaşmaların kurul tarafından onaylanmasından itibaren başlar ve 2 yıl süresince geçerli olur. Anlaşmalar dışında güncel oranları dışında herhangi bir faiz indirimi yapılması söz konusu olmaz. Sözleşme fesihleri bu anlaşmalara göre yapılacaktır. Anlaşmaların gizli kalması gerekir ve herhangi bir bilgi sızdırması durumu yaşanmamalıdır.

Aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’ de Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte de değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklere göre Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 sistemini uygulayan bankalar yapılandırması yeniden yapılan alacaklar için 3 ay izleme süresi takibi yaparlar. Bu süre dahilinde yeniden yapılandırma işlemi yapılabilecektir. Birinci grup dışında olanlar ise kredi borçlarını ödeyecek düzeyde iseler sözleşme şartlarında bir değişiklik yapılması gibi konular yapılandırma dahilinde değerlendirilmeyecektir. Bu kişiler 1. grupta izlenecektir. Ayrıca yeniden yapılandırmada uygulanacak vade oranları da aynı olacaktır. Daha önce 48 ay olan vade miktarı yeni düzenleme ile birlikte ilave kredilerde 36 ay oldu. Bu kapsamda vade ve taksit miktarlarına sınır gelmiş oldu. Krediler de kolayca yapılandırılabilecek.

Bu kapsamda 60 aya varan vadeler ile borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Bankaların faiz oranlarına dikkat ediniz ve size en uygun şartları sunan banka ile sözleşmenizi imzalayınız. Ayrıca 60 ay vade ile borcunuzu kapatmak için ek kredi kullanabilir ve bu imkandan faydalanabilirsiniz. Yapılandırma işlemi devam edecektir. Uygun faiz oranları sunan bankalar ile görüşünüz.

YORUMLAR

 1. ABDÜL KADİR ÇOBAN dedi ki:

  YAPILANDIRMA FAİZ ORANI YASAL OLARAK KACTIR DEVLETIN BELİRLEDİĞİ BİR ORAN VARMIDIR