İş Kuran 18-29 Yaş Gençlere 75.000 TL Genç Girişimci Desteği Devletten

Genç girişimciler kendi işlerini kurmak için harekete geçtiklerinde başlangıçta karşılarına çıkacak zorluklar var. Gelir vergisi, Bağ-Kur primi ve stopaj vergisi, başlangıçta genç girişimcilerin en çok zorluk çekebileceği konulardır. Bu makalemizde 29 yaş altı şirket kurmak isteyen gençlerin en çok merak ettiği konulardan birisi olan genç girişimci desteği konusuna değineceğiz.

05.01.2023
İş Kuran 18-29 Yaş Gençlere 75.000 TL Genç Girişimci Desteği Devletten

İşini kurmak isteyen 18 ve 29 yaş arasında olan gençlere yönelik olarak yeni genç girişimci desteği oluşturuldu. 29 yaş altı gençlere vergi muafiyeti uygulanacak. Genç girişimcilerin vergi istisnasından gerekli şartları taşıyanlar yararlanabilecek. Genç girişimci istisnai başvurusu yapıldıktan sonra işini kuran gençlere 3 yıl vergi istisnası yapılacaktır. Ayrıca 10 bin 592 TL prim desteği de sağlanacak. Genç girişimci desteği ile ilgili detaylar haberimizde.

İş Kuran Gençlere Devletten Destek

Ülkemizde var olan işsizlik probleminden dolayı gençler istihdam sıkıntısı yaşıyor. Ancak kendilerine iş alını açılması ve gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesi adına bazı kurum ve kuruluşlar tarafından destek veriliyor. Bilindiği gibi özellikle KOSGEB işini kurmak isteyen gençlere yönelik olarak çeşitli tutarlarda hibe ve faizsiz kredi desteği sağlamaktadır. Yapılan açıklama üzerinde gençler tarafından devlet tarafından gençlere yönelik olarak ne gibi desteklerin verileceği merak edilmektedir. Gençlerin, işlerini kurarak fiziki olarak faaliyete başlamalarının ardından 3 vergi dönemi içerisinde kazandıkları tutarların 75 bin TL’ lik kısmı vergiden istisna olacaktır. Yapılan düzenleme ile gençlere yönelik olarak sağlanan destek elbette ki bunla sınırlı değildir. Ayrıca 18 – 29 yaş arasında işlerini kuran gençlere sigorta prim teşviki de verilecektir.

Sigorta prim teşviği olarak verilecek tutar ise 1 yılda 10 bin 592 TL olacaktır.

İş Kuran Gençlere Devletten Teşvik
İş kuran gençlere devletten destek.

Düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

 • 3 vergi dönemi içerisinde kazanılan tutarın 75 bin TL’lik kısmı vergiden muaf olacaktır.
 • Sigorta prim teşviği verilecek.
 • İlk kez sigortalı olanların tescil tarihleri dikkate alınarak 1 yıl süre prim teşviği verilecektir.
 • Prim desteği tutarı aylık 882,65 TL., yıllık ise 10 bin 591 lira 80 krş. olacaktır.

Bu teşviklerden yararlanmak için belirli şartlara sahip olmak gerekmektedir. Şartlara sahip olanlar ise genç girişimci kazanç istisna belgesi alarak teşviklerden yararlanabilecektir.

Prim Desteği ve Vergi Muafiyetinden Kimler Yararlanacak?

75 bin TL’ ye kadar olan tutardan vergi muafiyeti olması ve verilecek olan sigorta prim desteğinden yararlanmak için aşağıdaki şartlara sahip olunması gerekmektedir.

 • Mükellefiyet başlangıç tarihinden itibaren 18 yaşından büyük olmak
 • 29 yaşını tamamlamamış olmak
 • İşe başladığı tarihi kanuni olarak bildirmiş olan
 • İşletmeyi kendi namına kuran (daha sonra belirli oranlarda ortak olmamak)
 • İşletmenin 3. derece kan bağına kadar olan akrabaların herhangi birinden devralınmamış olması (ölüm nedeni ile devir dışında)
 • Ortaklar var ise bunların da 29 yaşını doldurmamış olması
 • Teşvik alacak kişinin işini kendisi idare etmesi ve işinde çalışması
 • Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Belgesi almak gerekiyor.
Prim Desteği ve Vergi Muafiyetinden Kimler Yararlanacak?
Prim Desteği ve Vergi Muafiyetinden Kimler Yararlanacak?

Ayrıca istisna kapsamında 75 bin TL kazanç elde edilmemişse ya da elde edilen kazanç bu tutarların altında ise yıllık beyanname verilmektedir. Basit usul esnafın ödediği vergileri inceleyerek düşülebilecek kalemler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Devlet Hangi Sektörlere Destek Veriyor?

18 ile 29 yaş arasında gençlerin verilen teşvik ve desteklerden yararlanması için aşağıdaki sektörlerde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

 • Büro yönetimi, iş destek ve büro destek faaliyetleri,
 • Gıda mamulleri imalatı
 • İçecek imalatı
 • Tur operatörü, seyahat acentesi ve rezervasyon hizmetleri
 • Konaklama hizmetleri
 • Giyim imalatı
 • Bilimsel AR-GE faaliyetleri
 • Ana metal sanayisi
Devlet Hangi Sektörlere Destek Veriyor?
Devletin destek verdiği sektörlerden bir tanesi de ana metal sanayidir.
 • Bina inşaatı
 • Bilgisayar programcılığı ve teknik servis
 • Kağıt ve kağıt mamulleri imalatı
 • Toptan ve perakende ticaret faaliyetleri
 • Özel inşaat faaliyetleri
 • Kimyasal ve kimyevi ürün üretimi
 • Suyun toplanması, dağıtılması, arıtılması gibi faaliyetler
 • Optik, elektronik ve bilgisayar imalatı
 • Makine ve ekipman imalat ve kurulumu gibi faaliyetlerde bulunan ve şartları sağlayan gençlere devlet tarafından vergi istisnası ve prim desteği sağlanacaktır.

Kurumdan market açma hibesi alarak da işinizi kurabilirsiniz. Vergi muafiyeti ve prim desteği verilmese de yatırım yapacağınız tutarı bu şekilde elde edebilirsiniz.

Teşvik ve Destek Hesaplama

2020 yılında A ve B işletmeleri üzerinden vergi istisnası hesaplaması yapalım. A işletmesi bir şirket olsun. B işletmesi için genç girişimci teşvikleri ile kurulmuş olsun. Genç girişimci olmayan 26 bin 650 TL. gelir vergisi ödeyecektir. Ancak teşvik ve destek alan genç girişimcinin ödeyeceği toplam vergi tutarı 4 bin 350 TL.’dir.

26.650 – 4.350 = 22 bin 300 TL ‘ lik vergi muafiyeti söz konusudur. Girişimcinin cebine 22 bin TL. kalır.

Verilecek olan prim desteği toplam tutarı ise 1 yıllık 10 bin 592 TL’dir. / 12 = 882, 65 TL. aylık prim desteği verilecektir.

Teşvik ve Destek Hesaplama
Vergi muafiyeti ve prim desteği hesaplama

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Belgesi

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında mükerrer 20. madde kapsamında vergi istisnası yapılacağı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, gerekli şartların sağlanması dahilinde gelir vergisinden müstesnadır.”

Bu sebeple, düzenlemeden yararlanmak için Vergi Daireleri’ne  giderek müracaatta bulunmanıza gerek yoktur. Şartları sağlayan herkes kanun kapsamında 75 bin TL’ye kadar olan kazançları için 3 vergilendirme döneminde vergiden istisna tutulmaktadır. Sadece Genç Girişimci Kazanç İstisna Belgesi almak için vergi dairelerine gitmek gerekiyor. Ekstra yapılması gereken herhangi bir işlem söz konusu değil.

Genç Girişimci İstisna Başvurusu

Genç girişimcilerin bu desteklerden yararlanmak için işinin başında olmasını, işini kendisinin sevk ve idare etmesi gerekiyor. Askerlik, tutukluluk, hastalık gibi zorunlu durumlar da teşvikten yararlanacaktır. İşlerinin patronu olan gençlerin yanlarında kalfa, çırak ya da yardımcı çalıştırmaları mümkün olmaktadır. Şayet işletme ortaksa, tüm ortakların yukarıda bahsettiğimiz şartlara sahip olmaları gerekecektir. Örneğin tüm ortakların 18 yaş ile 29 yaş arasında olması gerekiyor. 3 ortaklı bir işyerinden birinci ve ikinci ortağın 32, diğer ortağın 29 yaşında olması durumunda ne yazık ki istisnadan ve prim desteğinden başvuru yapmak mümkün değildir.

Faaliyeti duran ya da mevcut faaliyeti devam ettirmek adına işletmeyi devralan gençler de verilen desteklerden yararlanabilecektir. Eş ya da 3. dereceye kadar olan yakınlardan devralınan işletmelerin ise desteklenmesi mümkün olmayacaktır. Mesleki faaliyetlerine geçerli bir neden dışında ara verenlerin de vergi istisnası ve prim desteği alması mümkün değildir. Vergiden istisna olmak için vergi dairelerine giderek istisna belgesi almak gerekiyor.

Kosgeb halı yıkama desteği de veriyor. Bağlantıdan iş planı örneklerini inceleyerek işinizi kurabilirsiniz.

Gençler Kendi İşinin Patronu Oluyor

KOSGEB genç girişimcilere çeşitli konularda hibe ve faizsiz kredi desteği sağlamaktadır. Verilen bu hibelerden yararlanmak için ilk olarak KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitimi adı verilen kurslarına katılmak gerekmektedir. Daha sonra kosgeb veri tabanına kaydolmanız ve projeniz ile başvurmanız gerekiyor. Şayet hazırlamış olduğunuz proje desteklenmeye uygun görülüyor ise, bu durumda verilen desteklerden yararlanabilirsiniz. Güzel bir proje ile başvurduysanız, merak edilen tüm soruların cevapları bu iş planında yer alıyorsa bu durumda hibe alma ihtimaliniz de bir o kadar yüksek demektir.

Gençler kendi işlerinin patronu oluyor.
Gençler kendi işlerinin patronu oluyor.

Genel olarak üretim projelerine destek verilmektedir. Kurumun desteklediği sektörler nace kodları adı verilen kodlar ile belirlenmiştir. Verilen desteğin boşa gitmemesi adına, girişimcilerin işe başlamadan evvel ciddi manada sektör araştırması yapması gerekmektedir. Hibe ve kredi desteği ile iş yeri açan gençlere yönelik olarak bir de istihdam desteği verilmektedir. Ülkemizde kurslara katılarak destek alan sektörlerin başında tuhafiye, kuaför, terzi, kasap, mobilya imalatı, pastacılık, börekçi ve reklamcılık gelmektedir. Yüksek teknoloji üretimi konusunda da kurum tarafından 100 bin TL’den 300 bin TL’ ye kadar verilen hibe desteği söz konusudur.

1-3 arasında çalışan sayısına sahip olan iş yerlerine bu sayılara ek olarak bir de 18-25 yaş arasında gençlere istihdam alanı açılması amacı ile istihdam desteği verilmektedir. Bu kişilerin primleri 1 ay işveren, 1 ay da devlet tarafından ödenmektedir. 18 ve 25 yaş arası gençler ile engelliler bu olanaktan 18 ay süresince istifade edebilmektedir.

Gerekli şartları taşıyanlar vergi dairelerine giderek istisna belgelerini alabilirler. 

YORUMLAR

 1. SEYMA dedi ki:

  29 yaş altındayım iş yeri açmak istersem vergiden muaf olmak için ve hibe para almak için ne yapmam gerekiyor. teşekkür ederim

 2. Kevser dedi ki:

  29 yaş altıyım ve bu destekten yararlanabilmek için dilekçe gönderdim ama henüz cevabı gelmedi. Şimdi ise sahıs şirketimi kapatmak istiyorum kapattığım halde önceki dönemler için prim borçlarım silinir mi ?

 3. oguzhan dedi ki:

  arkadaşlar ben 24 yaşindayım reklam tabela dükkanı açmak istiyorum bu destek’ten yararlanabiliyormuyum

  1. Burak erden dedi ki:

   Merhaba ben ekmek firini açıcam ama 300 bin tl 400 bin tl lazım bu konuda kosgepden nasıl bir yol izlemeliyim hiç sermayem yok

 4. Emrah Topcu dedi ki:

  Devlet desteğinden yaralanmak istiyorum ne gibi bir iş kurmak lazım ne yapmamız gerek

 5. Elma Güzeli Satılmış dedi ki:

  31 Aralık 2020 den sonra bu devlet desteğinden faydalanmak mümkün müdür?

 6. Emir dedi ki:

  Fitness salonlarına verilmiyormu ?

 7. Emre dedi ki:

  3 kişi iş açmak istiyoruz üçümüze de ayrı ayrı destek verirler mi?

  1. Turan dedi ki:

   farklı şirketler kurarsanız verirler aynı şirkette üçünüze vermezler senin istediğin için kosgeb başvurusu yapmak gerek